Debatt

Civita: Faktisk helt feil om valget i Oslo

I Faktisk-artikkelen om valgsprik i Oslo gir journalistene Audun Lysbakken (SV) helt rett i at forskjeller i valgdeltakelse mellom øst og vest i Oslo, var det som sikret borgerlig flertall. Dette er faktisk helt feil, skriver Skjalg Stokke Hougen, rådgiver i Civita.

I Faktisk-artikkelen om årets valgdeltakelse i Oslo kobles den borgerlige seieren sammen med den lave valgdeltakelsen i bydelene i Oslo øst. Men faktum er at Høyre går klart mest frem i bydelene Stovner, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand, sammenlignet med resten av byen, skriver Civita-rådgiver Skjalg Stokke Hougen.
I Faktisk-artikkelen om årets valgdeltakelse i Oslo kobles den borgerlige seieren sammen med den lave valgdeltakelsen i bydelene i Oslo øst. Men faktum er at Høyre går klart mest frem i bydelene Stovner, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand, sammenlignet med resten av byen, skriver Civita-rådgiver Skjalg Stokke Hougen.Foto: Fredrik Hagen/NTB
Skjalg Stokke Hougen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Faktisk.no har gjort en gjennomgang av underliggende tall fra kommune- og bystyrevalget i Oslo. Artikkelen heter «Rekordstort valgsprik i Oslo» og skal illustrere at det er store forskjeller i valgdeltakelse mellom de ulike bydelene.

Artikkelen er gjengitt både hos VG og Altinget.

Artikkelen treffer ved at den gir gode data, og har illustrasjoner som gjør det enkelt å navigere i tallene. På denne måten er artikkelen god. Problemene oppstår når artikkelforfatterne begynner å trekke konklusjoner. 

Les også

Nødvendig å se på hvordan bydelene stemmer

Blant annet gis Audun Lysbakken rett i sitt utsagn om at forskjeller i valgdeltakelse mellom øst og vest i Oslo, var det som sikret borgerlig flertall. Dette er faktisk helt feil. Det er nemlig nødvendig å også se på trenden i hvordan disse bydelene stemmer, ikke bare hvor mange som stemmer. 

Det er nødvendig å også se på trenden i hvordan disse bydelene stemmer, ikke bare hvor mange som stemmer.

Skjalg Stokke Hougen
Rådgiver, Civita

Valgdeltakelsen er svært varierende i de ulike bydelene. Det er en gjennomgående høyere andel av befolkningen i vest som stemmer, enn det er i øst. I bydelene Stovner, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand var valgdeltakelsen, ved lokalvalget i 2023, langt under snittet for hele byen.

I Vestre Aker var valgdeltakelsen på 77,5 prosent, mens i bydel Stovner var den på 48,5 prosent.

Ingen tydelig sammenheng

Forskjellene i valgdeltakelsen for Oslo kan i hovedsak tilskrives den demografiske sammensettingen i befolkningen. Felles for bydelene Stovner, Søndre Nordstrand, Alna og Grorud er at disse befolkningen her har lavest utdanningsnivå, høyest andel arbeidsledige og høyest andel av innvandrere i Oslo. Dette er grupper som ofte er hjemmesittere ved valg. Likevel skiller ikke disse bydelene seg vesentlig fra byen i selve stemmegivningen ved årets valg. 

Det er ikke mulig å se noen tydelig sammenheng mellom forskjeller i valgdeltakelse i de ulike bydelene i byen, og hvilke partier som gjør det godt ved dette valget.

Skjalg Stokke Hougen
Rådgiver, Civita

Høyre går klart mest frem i disse fire bydelene. Samtidig går Arbeiderpartiet mer tilbake her enn i resten av byen.

Stovner er den bydelen Høyre går mest frem i. Dette er også bydelen som har en høyest andel av befolkningen som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Bydel Bjerke hadde lav valgdeltakelse og Arbeiderpartiet var størst der ved forrige valg, i år ble Høyre størst i denne bydelen.

Det er derfor ikke mulig å se noen tydelig sammenheng mellom forskjeller i valgdeltakelse i de ulike bydelene i byen, og hvilke partier som gjør det godt ved dette valget. De borgerlige partiene, og særlig Høyre, gjorde et godt valg i hele byen. Arbeiderpartiers velgerflukt er enorm i hele byen, men størst i Oslo øst.  

Les også

Høyere valgdeltakelse ville gitt nokså likt resultat

Videre viser også artikkelen at SSB tidligere har undersøkt hva konsekvensene ville vært dersom det var jevnere valgdeltakelse mellom bydelene i Oslo. Med bruk av tall fra valgene i 2007, 2011 og 2015 har SSB simulert valgresultatet i Oslo hvis valgdeltakelsen var lik i alle bydeler. Resultatet er at det ikke ville vært store endringer i valgresultatet dersom bydelene i øst hadde samme deltakelse som bydelene i vest. 

Dette er faktisk helt feil.

Skjalg Stokke Hougen
Rådgiver, Civita

Høyre ville gått noe tilbake, og Arbeiderpartiet ville gått noe frem. De andre partiene i valget ville utjevnet disse utslagene, noe som ville gitt et nokså likt resultat.

Det etterlatte inntrykket ved å gi Audun Lysbakken rett, er at borgerlig side kun vant valget på grunn av høy valgdeltakelse i Oslo vest, på bekostning av den lave valgdeltakelsen i Oslo øst. Dette er faktisk helt feil. 

Les også

Omtalte personer

Audun Lysbakken

Stortingsrepresentant for Hordaland (SV)
Grunnfag i fransk og sammenlignende politikk (Universitetet i Bergen 1998)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00