Dette skjer i EU: Konkurranseevne, bistand og KI-lovgivning

Konkurranseevne, forskning og innovasjon er tema for både ministermøter og en kommisjonsrapport denne uken. Europaparlamentets komiteer skal på sin side votere over lovgivning om både migrasjon og kunstig intelligens.

FNs hjelpeorganisasjon for Palestina, UNRWA, er i hardt vær etter anklager fra Israel om at ansatte skal ha vært involvert i Hamas' terrorangrep 7. oktober. Dette spørsmålet skal opp til diskusjon i Europaparlamentets utenrikskomité og utviklingskomité. Allerede mandag kom UNRWAs generalsekretær Philippe Lazzarini til Brussel for å møte EUs utviklingsministre.
FNs hjelpeorganisasjon for Palestina, UNRWA, er i hardt vær etter anklager fra Israel om at ansatte skal ha vært involvert i Hamas' terrorangrep 7. oktober. Dette spørsmålet skal opp til diskusjon i Europaparlamentets utenrikskomité og utviklingskomité. Allerede mandag kom UNRWAs generalsekretær Philippe Lazzarini til Brussel for å møte EUs utviklingsministre.Foto: REUTERS/Johanna Geron
Charlotta Asplund CatotIngrid Skovdahl

Mandag 12. februar

 • EUs utviklingsministre er i Brussel for et uformelt rådsmøte i regi av det belgiske formannskapet. Situasjonen i Gaza, den humanitære situasjonen i Ukraina og en midtveisgjennomgang av EUs bistandsbudsjett står på dagsordenen for dette møtet, der det ikke vil bli fattet noen forpliktende vedtak.
 • En rekke eksterne gjester er invitert til møtet, inkludert Volker Türk, FNs høykommissær for menneskerettigheter og Philippe Lazzarini, generalsekretær for FNs hjelpeorganisasjon for Palestina, UNRWA. Lazzarini vil holde en pressekonferanse etter dette møtet.
 • Hvordan vil EU-budsjettet påvirkes i krisetider og med flere medlemsland? Dette og flere andre spørsmål vil bli diskutert når en interparlamentarisk konferanse mellom Europaparlamentet og medlemslandenes nasjonale parlamenter holdes i Brussel i to dager. 
{{toplink}}
Les også

Tirsdag 13. februar

 • UNRWA står også på dagsorden tirsdag når Europaparlamentets utenrikskomité sammen med utviklingskomiteen skal diskutere påstandene om at ansatte i organisasjonen var involvert i Hamas' terrorangrep på Israel 7. oktober.
 • Komiteene for det indre marked og borgerrettigheter skal stemme over en foreløpig avtale med Rådet om en forordning som skal sikre at kunstig intelligens i Europa er sikker, respekterer grunnleggende rettigheter og demokrati, samtidig som den fremmer innovasjon i EU.
 • En oppdatering av EUs regler for sikkerhet for leketøy skal også stemmes over i komiteen for det indre marked og forbrukervern. Formålet med reglene er å øke beskyttelsen av barn og adressere de nye utfordringene som e-handel og ny teknologi som AI fører med seg.
 • Tirsdag møtes også EU og Armenia i Brussel i det såkalte partnerskapsrådet. Partene skal blant annet utforske mulighetene for styrket samarbeid, men også diskutere politiske reformer, handelssamarbeid og mulighetene for å starte visumliberalisering. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Josep Borrell og Ararat Mirzoyan, Armenias utenriksminister.
 • I Spania varsles nye protester i det pågående bondeopprøret. Bøndene demonstrerer blant annet mot at økte kostnader ikke blir kompensert gjennom EUs landbruksordninger, og at EU importerer stadig flere landbruksprodukter fra land utenfor unionen, især Ukraina.
 • Det internasjonale energibyrået (IEA) fyller 50 år. Jubileet markeres med et arrangement i Paris, dit energi- og klimaministrene fra en rekke land er invitert. Markeringen avsluttes onsdag.
 • På Stortinget skal en interpellasjon fra Marius Arion Nilsen (Frp) om kjernekraft opp til behandling. Han påpeker at kjernekraft ifølge USA, EU og IEA vil spille en kritisk rolle i framtidens energisystemer på veien mot utslippsfri energi. «Vil regjeringen bidra til en sannferdig og faktuell debatt om kjernekraftens rolle i framtidens norske energimiks?», spør Frp-representanten.

Onsdag 14. februar

 • I Berlaymont-bygningen i Brussel presenterer Europakommisjonen sin årlige rapport om det indre marked og konkurranseevne. Samme dag ventes de også legge fram en revidering av arbeidstidsdirektivet.
 • Litt utenfor den belgiske hovedstaden, i La Hulpe, starter EU-ministrene med ansvar for konkurranseevne et to dager langt møte på ettermiddagen. Fokus er på forskning og innovasjon, inkludert diskusjoner om hvordan samarbeid mellom ulike sektorer kan styrkes.
 • I Europaparlamentet skal miljøkomiteen stemme over en oppdatering av EUs avfallsregler med fokus på to ressurskrevende sektorer, tekstiler og mat. Transportkomiteen skal på sin side ta stilling til nye grenser for vekt og dimensjoner på lastebiler og busser som kjører i EU.
 • Komiteene for det indre marked og miljø skal ta stilling til det såkalte Green Claims Directive, som kompletterer det allerede vedtatte EU-forbudet mot bruk av miljøpåstander på produkter uten bevis – såkalt grønnvasking.
 • Komiteen for borgernes frihet og justis stemmer over den såkalte migrasjonspakten, som EU-landene og parlamentet kom til enighet om på slutten av fjoråret.

Torsdag 15. februar

 • Europaparlamentets komité for næringsliv og valuta får besøk av Christine Lagarde, president i Den europeiske sentralbanken. Sammen med henne skal parlamentsmedlemmene diskutere de neste trinnene for eurosamarbeidet.
 • Det belgiske EU-formannskapet er være vertskap for en todagers internasjonal ministerdialog om prinsippene og verdiene for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid. Møtet er en del av en pågående prosess for å styrke EUs internasjonale samarbeid innen forskning og innovasjon, med rundt 40 land involvert.

Fredag 16. februar

 • Nkom lanserer en rapport om Internetts økosystem i Norge. Her vil tilstanden for internett i dag og bruken av EU-regelverktøyet Digital Service Act (DSA) stå i fokus. Rapportlanseringen skjer under et frokostmøte i LO Media Studio i Oslo.

Lørdag 17. februar

 • I Ungarn holder statsminister Viktor Orbán sin årlige tale om nasjonens tilstand.

Søndag 18. februar

 • Stortingets utenriks- og forsvarskomité reiser til Sør-Afrika og Mosambik, og blir borte i en ukes tid. 
Les også

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024