Spaltist:  
Paal Frisvold

Våre ledende politiske kommentatorer har EU i blindsonen

I tretti år har vi snakket om EØS-avtalens demokratiske underskudd fordi Norge ikke er representert i EUs beslutningsorgan. Men hvor er debatten om blindsonene vår europapolitiske isolasjon skaper? Det spør Paal Frisvold i denne ukens spalte i Altinget EU/EØS.

I denne ukens spaltistinnlegg drøfter Paal Frisvold de europeiske blindsonene i norsk politikk og journalistikk. Her har ikke bare Nav tråkket feil, men også flere av våre ledende politiske kommentatorer har vist seg å ha europeiske blindsoner, skriver han.
I denne ukens spaltistinnlegg drøfter Paal Frisvold de europeiske blindsonene i norsk politikk og journalistikk. Her har ikke bare Nav tråkket feil, men også flere av våre ledende politiske kommentatorer har vist seg å ha europeiske blindsoner, skriver han.Foto: Montasje: Sara Wilsgaard/Cornelius Poppe/NTB/Ole Berg-Rusten/NTB
Paal Frisvold

Jusprofessor og leder av NAV-kommisjonen, Finn Arnesen, forklarte hvordan samtlige forvaltningsinstitusjoner, rettsvesenet, storting og regjering feiltolket og misforstod EUs trygdelovgivning med ett ord: Blindsonen. Den 323-siders NOU-gjennomgangen beskrev hvordan Norge kunne sette mennesker i fengsel fordi vi ikke var i stand til å forstå innholdet av regelverket vi er juridisk forpliktet til å gjennomføre. 

Debatten vi burde hatt om hva vår europapolitiske isolasjon innebærer for det norske samfunnet, har heller ikke funnet sted, ei heller blindsonene den skaper.

Paal Frisvold
Spaltist

Fikk NAV-kommisjonens konklusjon noen konsekvenser? Oppreisningssaker er fortsatt i rettssystemet. Høyesterett etablerte en egen epost-varsling fra Europadomstolen i Luxembourg for å holde seg bedre à jour med lovgiving og rettslige presedenser de er bundet av, noe mange vil si ikke var for sent.  Ellers har det skjedd overraskende lite. Debatten vi burde hatt om hva vår europapolitiske isolasjon – at vi ikke er representert i EUs beslutningsfora – innebærer for det norske samfunnet, har heller ikke funnet sted, ei heller blindsonene den skaper.

Nylig fant jeg to andre eklatante blindsoneeksempler i to av våre aller fremste politiske kommentatorers siste bøker; «Ingen tror på nåtiden» og «Jonas og krigen», av henholdsvis E24s Torbjørn Røe Isaksen og Aftenpostens Kjetil Alstadheim. 

Les også

«Hadde ikke EU eksistert, hadde noe annet eksistert…»  

Røe Isaksen tar oss med til slutten på den kalde krigen – eller «slutten på historien» som det den gang het, der verdens liberale, fredelige og multilaterale samarbeid skapte grobunn for optimisme og velstand etter å ha nedkjempet den ene ideologiske fienden: kommunismen.  

Elegant og fengende beskriver han historiens løp og dilemmaer, fra murens fall i 1989 til i dag, om hvordan ideer, økonomi og sikkerhetspolitikk formet hverdagen vår. I jeg-form blir vi presentert for Torbjørns syn på verden: «Jeg er altså opptatt av hvordan ideer og den konkrete virkeligheten hører sammen». Men så; hvor ble det av Europa, da, Torbjørn? «Land ble enda tettere vevd sammen i et komplisert nettverk av kapital, investeringer og forsyningslinjer» skriver han, som om det skjedde av seg selv? 

Men hvordan komme unna å nevne EUs institusjonelle oppbyggings rolle i å forme verden fra murens fall til i dag?

Paal Frisvold
Spaltist

Hele den kronglete veien med traktatsendringer, utvidelser og oppbyggingen av EU må kunne sies å være et av de sterkeste bevisene på hvordan ideer blir til virkelighet. Ikke at slike kjedelig statsvitenskapelige fakta fortjener plass i en så velskrevet og salgbar bok, men hvordan komme unna å nevne EUs institusjonelle oppbyggings rolle i å forme verden fra murens fall til i dag? Det kan minne litt om justisminister Mehls kommentar etter å ha deltatt på EUs justisministermøte i Brussel: «Hadde ikke EU eksistert, hadde noe annet eksistert…»  

Slik er det jo ikke. For det var noen enkeltindivider, med samme interesse og visjon som Torbjørn Røe Isaksen, noen tiår tidligere som også ville gå fra ideer til virkelighet, og bygget opp europeiske institusjoner og arenaer, noe verden aldri tidligere hadde sett. Men det havnet i Røe Isaksens blindsone. 

Spaltister i Altinget EU/EØS

Hver tirsdag skriver noen av våre fremste EU-stemmer om norsk Europa-politikk, EUs utfordringer, samfunnsutvikling og digitalisering. Dette er våre spaltister: 

  • Mathilde Fastingsiviløkonom og idéhistoriker, rådgiver i Civita
  • Christian Hambroprivatpraktiserende advokat og skribent
  • Kim René Hamreleder i Ungdom mot EU
  • Siri Sletnertidligere diplomat, ledet det norske forhandlingssekretariatet for Utenriksdepartementet og har vært ambassadør fra Norge til Tsjekkia, Ungarn og Slovenia
  • Paal Frisvoldrådgiver i Greenpeace, bystyremedlem for MDG i Oslo, mangeårig rådgiver om EU-spørsmål i Brussel
  • Nils-Ola Widmenæringspolitisk rådgiver i Abelia

Mangler europeisk kildenettverk

Vår aller fremste EU-forkjemper, Aftenpostens politiske redaktør, gir meg jevnlig ut-av- kroppen-opplevelser med sine grundige på-kornet skisser og kommentarer om hvor viktig EU er for oss: På område etter område setter han politikere og statsråder brutalt til veggs og viser at svaret er Europa, enten spørsmålet handler om miljø, økonomi, demokrati eller geopolitikk.

I boken «Jonas og krigen» avdekkes Alstadheims fortrolige samtaler med statsminister Støre. Mye plass blir viet tiden da prisen på norsk gass for europeiske husstander vekket sterk kritikk av Norge, formidlet i internasjonalt media. Alstadheim lar sin intime samtalepartner utbrede sine argumenter side opp og side ned; «Det er jo ikke den norske regjeringen som styrer disse salgene; det gjør selskapene», samtidig som han på politisk korrekt vis signaliserer at han er villig til å diskutere andre tiltak: «Jeg tror Norges vilje til å se på alle mulige ordninger og fleksible løsninger for å få mer stabilitet i markedet bidro en god del.» 

Her kan ikke Alstadheim trekke på lignende nettverk og kilder, slik hans svenske, danske og andre europeiske kollegaer har.

Paal Frisvold
Spaltist

Alstadheim gir leseren fascinerende innsikt når han letter på forvaltningssløret og beskriver SMKs intense arbeid med et eget statssekretærutvalg, som legger strategi for å overtale EU-landene, Kommisjonen, og særlig Tyskland. Over ett tusen milliarder kroner vil Norge kunne tape på et «pristak» slik krefter i EU-samarbeidet hadde foreslått. Mye stod derfor på spill under middagen med Ursula von der Leyen i Elyseepalasset hos den franske presidenten, Emmanuel Macron. Forskrekket over Kommisjonens forslag om å ville forby kjøp av norsk gass fra Arktis, satte statsministeren presidenten i Europakommisjonen på plass: «Vi kan selge den alle andre steder. Hele verden roper etter flytende gass. Hun så på rådgiverne sine, og jeg følte at poenget satt.» End of story. 

Hva var det egentlig som skjedde da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) reiste til Brussel for å diskutere gasspriser? Den norske siden kjenner vi – men hva med den europeiske?
Hva var det egentlig som skjedde da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) reiste til Brussel for å diskutere gasspriser? Den norske siden kjenner vi – men hva med den europeiske? Foto: Heiko Junge/NTB

Alstadheims prisbelønnede journalistiske arbeid er tuftet på bl.a. et bredt nettverk av tillitsbaserte kontakter og kilder – foruten fingerspisskjennskap til hvordan norsk forvaltning og regjeringsapparat er skrudd sammen. Problemet er at boken ikke gjenspeiler hvordan statsministerens retorikk, taktikk og strategi ble mottatt i det politiske miljøet i Brussel: I Europakommisjonen, blant EUs medlemsland og i Europaparlamentet freste de over norsk arroganse. Her kan ikke Alstadheim trekke på lignende nettverk og kilder, slik hans svenske, danske og andre europeiske kollegaer har.

Historien havnet i – blindsonen

I et demokratisk perspektiv er det problematisk at Alstadheims bok er blottet for EUs reaksjoner. Årsaken er, som mange har påpekt, at norsk media mangler det samme nettverket av kilder som kan formidle hva som egentlig foregår bak kulissene. Det er ingen å snakke fortrolig med. For med EØS jobber ingen nordmenn på innsiden av EU-systemet som kunne fortelle ham resten av historien, slik:

I september 2022 utkommanderte kommisjonspresident Ursula von der Leyen i sin State of the Union-tale, på en høflig og vennligsinnet måte, Norges statsminister til Brussel: EU ville ha slutt på de skyhøye gassprisene. En felles arbeidsgruppe ble nedsatt for å se på konkrete tiltak, men møttes kun en håndfull ganger – til stor frustrasjon fra EU-hold; «Norge har tydeligvis lært av delelinjeforhandlingene hvordan man skal trenere forhandlinger» ble det hvisket. Den norske forhandlingsdelegasjonen kunne reise seirende hjem – ingen enighet om tiltak for å få ned gassprisen. Det var umulig. Dermed tok Kommisjonen skjeen i egen hånd og innførte en serie markedsinngripende tiltak; nøytraliserte TFF-børsen i Nederland og etablerte felles forhandlingsplattform for innkjøp av gass, hvor også norske oljeselskaper i dag deltar. Alle tiltakene var Norge godt kjent med. Alle kunne Norge ha delt med Kommisjonen. Men den historien havnet i – blindsonen.

I tretti år har vi snakket om EØS-avtalens demokratiske underskudd fordi Norge ikke er representert i EUs beslutningsorgan. Men situasjonen er mye verre. For i tillegg til våre tre statsmakter har også våre ledende politiske kommentatorer EU i blindsonen. 

Les også

Omtalte personer

Kjetil Bragli Alstadheim

Politisk redaktør, Aftenposten

Torbjørn Røe Isaksen

Samfunnsredaktør og kommentator, E24
master i statsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2008)

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00