Dette skjer på arbeidslivsfeltet i uke 12

Denne uken er det Høyres landsmøte, i tillegg kommer statistikk om uføretrygd, arbeidskraftundersøkelsen og frokostmøte om arbeidsavklaringspenger.

0:000:00