Dette vil klimadommene bety for Norges pågående EMD-sak: – Den norske saken er ganske spesiell

Sveits ble dømt for brudd på menneskerettighetene på grunn av manglende klimahandling. Nå står Natur og Ungdom og Greepeace' sak for tur. – Det vil ha påvirkning på saken mot Norge, sier ekspert i internasjonal miljørett.

Høyesterett frikjente staten for brudd på grunnlovens paragraf 112 om retten til et miljø som sikrer helsen. Nå skal Den europeiske menneskerettighetsdomstolen vurdere om staten har brutt menneskerettighetene likevel.
Høyesterett frikjente staten for brudd på grunnlovens paragraf 112 om retten til et miljø som sikrer helsen. Nå skal Den europeiske menneskerettighetsdomstolen vurdere om staten har brutt menneskerettighetene likevel.Foto: Frederik Ringnes / NTB
0:000:00