Analyse av 
Solveig Ruud

Disse sakene kan skape trøbbel for ledelsen på Sps landsmøte

Energipolitikk, bøndenes inntekter og atomkraft er saker med nok sprengkraft til å skape trøbbel for Sp-ledelsen på partiets landsmøte. Det avholdes på Trondheim i helgen.

Hvor tjent er Sp med å flagge egen politikk på områder der partiet ikke får fullt gjennomslag i regjering? Det blir en viktig vurdering for ledelsen i Sp på det kommende landsmøtet. 
Hvor tjent er Sp med å flagge egen politikk på områder der partiet ikke får fullt gjennomslag i regjering? Det blir en viktig vurdering for ledelsen i Sp på det kommende landsmøtet.  Foto: Terje Pedersen / NTB
Solveig Ruud

På forrige Sp-landsmøte var et stort tema om partiet skulle krone egen partileder som statsministerkandidat. Trygve Slagsvold Vedum var blant landets mest populære politikere, og partiet lå høyt på meningsmålingene. En politikk som gikk ut på å kritisere Solberg-regjeringens reformer, hadde så langt vært en suksess. 

To år senere er bildet et helt annet.

Når Sps ledelse møter landsmøtedelegatene i Trondheim, har Sp en gjennomsnitlig oppslutning på meningsmålingene på 5,7 prosent. Vedum er blitt finansministeren som må advare mot å bruke for mye penger, men likevel partilederen som skal forsvare at regjeringen vil bruke penger på å reversere forrige regjerings kommune- og fylkesreformer. Og på kommende landsmøte må ledelsen forsøke å stagge misnøyen med egen regjerings energipolitikk og forhindre at partiet mister for mange ordførerkjeder etter høstens lokalvalg.

Det skal ikke vedtas noe program på møtet, men tre temadokumenter og seks uttalelser. Med unntak av atomkraft, er det i utgangspunktet få saker på møtets dagsorden som det er stor indre politisk uenighet om.

Men det kan være ulike taktiske vurderinger av hvor langt Sp skal gå i retning av å flagge egne primærstandpunkter som ledelsen vet partiet ikke får gjennomslag for i regjering. Av den grunn kan ledelsen i noen saker ha et ønske om å forhindre at vedtakene blir for ambisiøse. Lokalpolitikere som kjemper for å beholde makten i egen kommune, kan ha et annet utgangspunkt. Slikt vil kunne skape gnisninger på landsmøtet.   

Sp ønsker nasjonal kontroll med energipolitikken, og mange fylkeslag ønsker klarere tale om dette enn det som ligger på bordet. Landsmøtet inviteres til å gå imot EUs fjerde energipakke. Mange vil uttrykke større EØS-skepsis enn det. Flere ønsker i utgangspunktet å få vedtatt konkrete forslag om alt fra mindre strømeksport til frikobling av norske strømpriser fra prisdannelsen i EU og Storbritannia.

Makspris på strøm er også et krav som både enkelte fylkeslag og ordførere kjemper for.