Debatt

Europabevegelsen: EU er vår viktigste fredsallianse

Der NATO er vår viktigste forsvarsallianse, er EU vår viktigste fredsallianse, skriver Heidi Nordby Lunde, leder av Europabevegelsen.

Det er i norsk interesse å støtte opp om det europeiske fellesskapet som sikrer vår selvråderett og vårt handlingsrom gjennom full deltakelse, og derigjennom styrke den politiske sammenslutningen som har fremmet fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa, skriver Heidi Nordby Lunde, leder av Europabevegelsen.
Det er i norsk interesse å støtte opp om det europeiske fellesskapet som sikrer vår selvråderett og vårt handlingsrom gjennom full deltakelse, og derigjennom styrke den politiske sammenslutningen som har fremmet fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa, skriver Heidi Nordby Lunde, leder av Europabevegelsen.Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Heidi Nordby Lunde
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Da den norske Nobelkomiteen ga fredsprisen til EU i 2012, begrunnet de tildelingen med at «Unionen og dens forløpere har gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.»

Dette kan være en grei påminnelse, ettersom den norske statsministeren har avlyst all debatt om en fullverdig norsk deltakelse i vårt nærmeste politiske fellesskap i en tid der den liberale verdensordenen er i ferd med å brytes opp, og Frankrikes president Emmanuel Macron advarer om at Europa slik vi kjenner det kan dø. 

Les også

Vi burde være vettskremte

Over trettifem år med demokratisk fremgang har blitt reversert det siste tiåret. Det er nå flere mennesker som lever i diktaturer enn i demokratier, og bare 8 prosent av verdens befolkning bor i et liberalt demokrati. 

Selvsagt burde vårt forhold til EU stå på toppen av den politiske agendaen.

Heidi Nordby Lunde
Leder, Europabevegelsen

Flere burde derfor være skremt av Kinas presidents avskjedsord til Russlands president Putin i Kreml i fjor. Han sa: 

«Akkurat nå skjer det endringer i verden som vi ikke har sett på 100 år – og det er vi som driver disse endringene sammen.»

Vi burde være vettskremte. Vi burde hegne om demokratiet ved å utvide det gjennom økt deltakelse i politiske prosesser som definerer vår fremtid. Vi burde søke oss mot alle politiske alternativer som styrker vårt samarbeid og samhold med likesinnede stater. Selvsagt burde vårt forhold til EU stå på toppen av den politiske agendaen. 

Europa er endret for alltid

De baltiske statene har begynt å bygge piggtrådgjerder langs sine grenser mot Russland og Belarus for lenge siden, og Finland startet byggingen av et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland i vinter. Tsjekkia har opplevd flere tusen forsøk fra Russland på å forstyrre togtrafikk og annen kritisk infrastruktur, og GPS-forstyrrelser har påvirket flere titusen flygninger i Europa de siste månedene. Gjennom aktive desinformasjonskampanjer spres det frykt, usikkerhet og tvil for å undergrave våre demokratier og så splittelse blant folk flest. 

Med Russlands fullskala invasjon av Ukraina ble Europa endret for alltid.

Heidi Nordby Lunde
Leder, Europabevegelsen

Med Russlands fullskala invasjon av Ukraina ble Europa endret for alltid. Den sikkerhetspolitiske situasjonen ble varig endret og det globale trusselbildet skjerpet. Sverige og Finland søkte seg inn i NATO, og NATO-landet Danmark utlyste folkeavstemning om å fjerne landets forbehold mot å delta i EUs utvidede sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid. Alle viste politisk lederskap og tegnet dobbelt forsikring gjennom medlemskap i både EU og NATO.

De siste årene har vi sett et EU som samler seg raskere og mer resolutt mot trusler utenfra. Det er kanskje derfor land som Ukraina, Georgia og Moldova har ønsket seg inn i det europeiske fellesskapet. Det er en ekstra beskyttelse i en stadig mer polarisert verden, der autokratier vokser frem med Kina og Russland i ryggen.

Ikke urolige nok

Også Norges selvråderett og handlingsrom begynner med et fritt, demokratisk og økonomisk robust Europa. Krig eller konflikter ved våre grenser eller nærområder påvirker selvsagt også oss og vårt handlingsrom. Men den overhengende trusselen er ikke et fysisk angrep på norsk jord, men det stadig økende presset mot vår liberale verdensorden som beskytter små land som Norge mot å bli overkjørt av Kina eller Russland i alle andre spørsmål enn territoriell suverenitet. Demokratier som styreform er i minoritet, og Kina og Russland legger ikke en gang skjul på at de er pådrivere for globale endringer som tjener deres interesser, ikke våre. 

Norges selvråderett og handlingsrom begynner med et fritt, demokratisk og økonomisk robust Europa.

Heidi Nordby Lunde
Leder, Europabevegelsen

Til tross for at ledere i flere land i Europa har bedt befolkningen forberede seg på at det kan bli krig, beroliget Norges statsminister i februar om at vi ikke står ovenfor en militær trussel i Norge. Han sa likevel at han var urolig. Men det virker ikke som om verken statsministeren eller det politiske miljøet i Norge er urolige nok.

Støre synes ikke det er aktuelt med en debatt om Norges tilknytning til det europeiske fellesskapet de neste fem årene, og opposisjonsleder Erna Solberg mener motstanden er for stor til å jobbe for EU-medlemskap. Men motstanden endres ikke av manglende politisk lederskap og vilje til å snakke om hva som faktisk står på spill. Koronakommisjonen, Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og nå sist regjeringens eget EØS-utvalg har alle slått fast at vi trenger mer samarbeid med EU for å kunne sikre Norge og norske interesser i fremtiden.

Likevel er altså ikke tiden moden for en debatt om hvordan vi kan sikre at Norge står på innsiden av det politiske fellesskapet som har fremmet fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.

Tiden renner ut

Den liberale verdensordenen er under press. Demokratier er i tilbakegang. Europa slik vi kjenner det kan dø.

Vi har ikke tid til å vente fem år på å se hvordan dette går, men må nå begynne å snakke om hvordan vi kan verne om det europeiske fellesskapet som har bidratt til å holde Norge fritt, trygt og selvstendig i syv tiår. Om fem år kan det være for sent. 

Vi er tryggere når vi står sammen.

Heidi Nordby Lunde
Leder, Europabevegelsen

Det er i norsk interesse å støtte opp om det europeiske fellesskapet som sikrer vår selvråderett og vårt handlingsrom gjennom full deltakelse, og derigjennom styrke den politiske sammenslutningen som har fremmet fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa. Der NATO er vår viktigste forsvarsallianse, er EU vår viktigste fredsallianse.

Vi er tryggere når vi står sammen. 

Les også

Omtalte personer

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

Erna Solberg

Partileder (H), stortingsrepresentant, parlamentarisk leder Hordaland
Cand.mag. sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk, sosialøkonomi (Universitetet i Bergen 1986)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00