Flere Rødt-politikere snur: – Russland driver ulovlig angrepskrig mot Ukraina, derfor må Rødt selvfølgelig støtte å sende våpen.

Rødt mener at våpenforsyning til Ukraina øker faren for en storkrig i Europa. Men nå snur flere Rødt-politikere på Stortinget i våpen-vedtaket.

Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt, er blant dem som den siste tiden har snudd i spørsmålet om å sende våpen til Ukraina.&nbsp;<br><br>
Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt, er blant dem som den siste tiden har snudd i spørsmålet om å sende våpen til Ukraina. 

Foto: Magnus Fröderberg
Lara Rashid

Våpen til Ukraina blir en stadig mer konfliktfylt sak i partiet Rødt, og vil bli en av landsmøtets viktigste saker når partiet samles i Stavanger mot slutten av april. Men allerede nå går debatten for fullt. «Debatten er uheldig for Rødt og risikerer å splitte partiet», skriver Magnus Takvam i Altinget onsdag. 

43 lokalpolitikere i Rødt skrev i forrige uke under et opprop i Klassekampen om at Rødt ikke må snu i vedtaket om å sende våpen til Ukraina. Tirsdag hevdet sentralstyremedlem Joakim Møllersen i NRK at Nato motarbeider forhandlinger og forlenger krigen, og har en interesse av å holde en gående for å svekke Russland. Debatten på NRK på tirsdag kveld fikk mange seere og politikere til å reagere kraftig.

Onsdag formiddag går flere av stortingspolitikeren i Rødt ut og sier de har snudd i våpen-spørsmålet.

– En av grunnene til at jeg meldte meg inn i Rødt for over ti år siden var jeg så bildene av Natos terrorbombing av Libya. Det var forferdelig å være vitne til, og jeg ville kjempe mot de angrepkskrigene USA førte altfor lenge. Denne gangen er det Russland som driver ulovlig angrepskrig mot Ukraina, derfor må Rødt selvfølgelig støtte Ukraina til å forsvare seg selv, også ved å sende våpen, sier stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund.

– Da krigen brøt ut, la Rødt seg på linje med det norske vedtaket om å ikke sende våpen til land i krig. Jeg syntes det var riktig da fordi vi ikke visste nok om situasjonen, og om vi ville bli involvert i krigen som en såkalt medkriger, sier han og legger til:

– Men utover våren og høsten så vi krigens realitet, så mener jeg det er spesielt viktig at vi hjelper Ukraina med defensive våpen, som gjør at de klarer å gjenvinne flere landområder og frigjør seg fra Russlands angrepskrig, sier han.

Han er ikke alene om å endre standpunkt. Store deler av stortingsgruppa til Rødt har også tonet flagg onsdag. 

I nabolandene Sverige og Danmark har søsterpartiene til Rødt støttet regjeringene i avgjørelsen om å sende våpen til Ukraina fra starten av. Det var noe debatt i vår, men både Enhedslisten i Danmark og Vänsterpartiet i Sverige, har stemt for våpenhjelp. 

Ville stille i Debatten

Mimir Kristjansson sier til Altinget at han var klar for å stille til NRK Debatten.

– Jeg sa til NRK at jeg godt kunne forklare Rødts standpunkt, men at jeg var i ferd med å snu.

– Hvorfor har du snudd?

– Det er fordi jeg ser at det ikke er noen andre muligheter for fred i Ukraina om de ikke får mulighet til å forsvare seg.

Han understreker at Rødt har vært mot krigen, og har heller ikke vært motstander av at andre land gir våpen.

– Men vi har hatt en linje som er bygd på tiår på det norske prinsippet om å ikke sende våpen til land i krig, og det tenkte vi skulle gjelde nå også. Det er et fint prinsipp, men da krigen utviklet seg, ble det veldig vanskelig å holde det. Jeg mener argumentet ikke holder når det viktigste nå er å få Putin ut av Ukraina.

– Men hvorfor tar dere debatten nå og ikke for et halvt år siden?

– Vi hadde denne debatten i sentralstyret da krigen brøt ut, og da måtte vi ta stilling til det. Da landet ledelsen på det standpunktet som gjelder nå – at Norge ikke skulle kaste prinsippet om ikke å sende våpen til land i krig. Men nå som vi nærmer oss landsmøtet er det naturlig at vi revurderer standpunktet, sier han.

Han legger til at Norge har sendt våpen fra starten av, helt uavhengig av hva Rødt har ment.

– Den praktiske betydningen av at Rødt kanskje snur, er veldig begrenset. Men vi må likevel finne ut av hva vi skal mene, sier han.

Synes det er bra med en debatt om utenrikspolitikken til Rødt

Helsepolitisk talsperson på Stortinget, Seher Aydar, skriver til Atinget at hun også har snudd.

– Jeg mener det var grunner til å gå imot våpenstøtte til Ukraina. Jeg var enig i den politikken. Det er jeg ikke lenger. Rødt har fra dag én støtta ukrainernes forsvarskamp mot Russlands angrepskrig. Jeg mener vi også bør støtte at de får våpen til å forsvare seg med. De trenger hjelp til å stoppe bombene, skriver hun.

Flere Altinget har snakket med er bekymret for at det som kom frem under NRKs Debatten onsdag kan gi Rødt et tilbakefall blant velgerne og gjøre dem til et lite parti igjen. De har brukt lang tid på å bli et bredere parti og har vokst enormt. Det er ikke Aydar bekymret for.

– Jeg synes det er bra at ulike syn kommer fram i forkant av landsmøtet. Jeg er ikke redd for en debatt om utenrikspolitikk, og det tror jeg også at velgerne tåler.  

Altinget har vært i kontakt med partileder Bjørnar Moxnes om hans standpunkt.

Han ønsker ikke å svare nå, og viser til sin Facebookstatus hvor han skriver «Jeg har ikke ønsket å foregripe debatten som nå pågår i partiet. Det syns kanskje noen er rart, men jeg har ment det er riktig av hensyn til partidemokratiet». 

Flere har snudd

Etter det Altinget forstår, vil Moxnes uttale seg om sitt standpunkt i god tid før landsmøtet. 

I stortingsgruppa for øvrig fastholder Geir Jørgensen fra Nordland et fortsatt sier nei til våpenstøtte til Ukraina. Sofie Marhaug er på komitéreise i India og har ikke vært tilgjengelig for kommentar til Altinget. 

Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen er også blant dem som har ombestemt seg. Til NRK sier hun at våpenstøtte til Ukraina er i tråd med FN-pakten. 

I partiledelsen har også seks av syv endret mening, i følge Klassekampen og NRK, blant annet første nestleder og stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen og andre nestleder Silje Josten Kjosbakken.

Omtalte personer

Mímir Kristjánsson

Stortingsrepresentant (R), medlem, arbeids- og sosialkomiteen

Seher Aydar

Stortingsrepresentant for Oslo, medlem, helse- og omsorgskomiteen, medlem, kontroll- og konstitusjonskomiteen

Tobias Drevland Lund

Stortingsrepresentant for Telemark (R), medlem, kommunal- og forvaltningskomiteen, medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00