Debatt

Frisvold etterlyser konkrete anbefalinger. Her er det enkle svaret

Utvalgets rundt 50 tilrådinger er å finne i kapittel 1. Men det antar jeg at Frisvold er klar over, skriver utvalgsleder for EØS-utredningen, Line Eldring. 

IKKE ENIG: Mitt inntrykk er så langt at myndighetene nå bretter opp ermene for å ta tak i utvalgets mange tilrådinger, skriver Line Eldring i sitt svar til Paal Frisvold. 
IKKE ENIG: Mitt inntrykk er så langt at myndighetene nå bretter opp ermene for å ta tak i utvalgets mange tilrådinger, skriver Line Eldring i sitt svar til Paal Frisvold. Foto: Terje Pedersen / NTB
Line Eldring
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Paal Frisvold spør i et innlegg i Altinget 4. juni om hvor de konkrete anbefalingene i EØS-utredningen er.

Det enkle svaret er at utvalgets rundt 50 tilrådinger er å finne i kapittel 1, s. 11-25. Men det antar jeg at Frisvold er klar over etter sine tre gjennomlesninger av utredningen.

Jeg er sterkt uenig i at utvalgets anbefalinger er intetsigende og ukonkrete.

Line Eldring
Utvalgsleder, EØS-utredningen

Jeg er sterkt uenig i at utvalgets anbefalinger er intetsigende og ukonkrete. Tvert imot spenner de fra klare anbefalinger om å redusere EØS-etterslepet til konkrete tilrådinger på spesifikke politikkområder. Vi har også flere anbefalinger knyttet til ressurser og kapasitet når det gjelder forvaltningen og driften av EØS-avtalen og dens institusjoner, samt ulike forslag til rettslige og juridiske tiltak. Utvalget framhever også sterkt behovet for å styrke kunnskapen om EØS i forvaltningen, skoleverket og i samfunnet generelt.

Mitt inntrykk er så langt at myndighetene nå bretter opp ermene for å ta tak i utvalgets mange tilrådinger. Frisvold mener at «folket må føres ut av EØS-mørket» og at «vi må komme ut av miseren».

Dette er en virkelighetsbeskrivelse som ligger langt unna både utredningens mandat og utvalgets hovedfunn, vurderinger og tilrådinger – og dermed er det kanskje heller ikke så overraskende at Frisvold er skuffet.

Les også

Omtalte personer

Line Eldring

Utvalgsleder, EØS-utredningen

Paal Frisvold

Internasjonal kontakt og sentralstyremedlem, MDG
master i internasjonal politikk (John Hopkins University, SAIS)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00