Frølich vil ikke forskuttere at Brenna fredes – også Høyre-regjeringens praksis skal under lupen

Kontrollkomiteen skal sjekke etter systemfeil i regjeringen etter tre saker på rad der habilitetsreglene er brutt. – Denne saken er en av de mest åpenbare kontrollsakene på mange år, uttaler Peter Frølich, komiteens leder til Altinget.

– Dette er en svært uheldig sak som rammer tilliten til politiske prosesser, sier Peter Frølich (H) leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.
– Dette er en svært uheldig sak som rammer tilliten til politiske prosesser, sier Peter Frølich (H) leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.Foto: Javad Parsa / NTB
Christina Guldstad

Torsdag denne uken var det møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Her ble det bestemt at det åpnes en samlet kontrollsak om regjeringen Støres håndtering av habilitetsreglene.

Dette skjedde etter forslag fra komiteens representanter fra Høyre, Venstre og Frp. Bakgrunnen for forslaget er at Tonje Brenna (Ap), kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og  forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) brøt regjeringens habilitetsregler.

De tre habilitetssakene:
  • Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) beklaget tirsdag 21. juni at hun hadde gitt et styreverv i stiftelsen Wergelandsenteret til lagdommer Frode Elgesem, som hun selv mener hun er inhabil overfor. Senteret gir i sin tur støtte blant annet til Utøya, der Brennas tidligere samboer sitter i styret. Brenna har ikke trukket seg som statsråd
  • Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) beklaget å ha foreslått styreverv til personer fra hennes egen omgangskrets, og trakk seg som statsråd den 23. juni
  • Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (SP) trakk seg som statsråd fredag 21. juli etter avsløringer av inhabilitet og brudd på regjeringens interne retningslinjer i forbindelse med aksjekjøp

Både Trettebergstuen og Borten Moe trakk seg som statsråder. Venstres Grunde Almeland blir saksordfører for kontrollsaken.

– Svært uheldig sak

Peter Frølich, leder kontroll- og konstitusjonskomiteen, mente etter møtet at dette er en av de mest åpenbare kontrollsakene på mange år. Etter møtet svarte han Altinget via epost.

– Dette er en svært uheldig sak som rammer tilliten til politiske prosesser. Det er ingen ønsket situasjon for noe parti, men det er viktig at kontrollkomiteen gjør jobben vår grundig nå, skriver Frølich og legger til:

– Denne saken er en av de mest åpenbare kontrollsakene på mange år. Det var alvorlig med én sak, og tre på rad gjør det nødvendig å sjekke etter systemfeil i regjeringen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Kontroll- og konstitusjonskomiteen holder løpende oppsyn med regjeringen og forvaltningen (blant annet departementer og direktorater)
  • Ved mistanke om kritikkverdige forhold, feil eller forsømmelser i regjeringen eller forvaltningen, kan kontroll- og konstitusjonskomiteen opprette en kontrollsak
  • Under arbeidet med en kontrollsak kan komiteen holde en kontrollhøring for å undersøke saken nærmere
  • Målet med slike høringer er å avdekke hva som egentlig har skjedd i en sak

Vurderer statsministerens ansvar

Han peker på at ansvaret for å ha kontroll over egen habilitet ligger hos den enkelte statsråd, men at statsministeren har det overordnede ansvaret for regjeringen. 

– Har statsministeren sørget for en god veiledning, god kultur og god praktisering av reglene? Dette er spørsmål som er naturlig å stille i den videre saksbehandlingen, skriver Frølich.

SV støtter også at det blir høring, men både SV og Rødt har uttrykt tillit til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), selv om hun har brutt habilitetsreglene.

Frølich har følgende kommentar til at SV ønsker at Brenna skal fredes.

– Brenna har svart grundig og hun har beklaget sterkt til komiteen for feilene hun har gjort. Men Høyre kan ikke forskuttere utfallet av kontrollsaken.

Ser også på Solberg-regjeringen

Komiteen har besluttet at kontrollsaken også utvides til å gjelde Solberg-regjeringen.

– Saken har sitt klare utspring i at det har blitt gjort flere feil i flere feil departementer under den sittende regjeringen. Vi vil finne ut hvor det har glippet og hvordan det kan unngås fremover, skriver Frølich.

– Så vil vi også se bakover i tid på hvordan rutinene har vært, om det har vært endringer og om regjeringen planlegger å endre rutinene fremover, legger han til.

Omtalte personer

Peter C. Frølich

Stortingsrepresentant Hordaland (H), leder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Master i rettsvitenskap (Universitetet i Bergen 2012)

Grunde Almeland

Vara innpisker (V), stortingsrepresentant Oslo, leder, Familie- og kulturkomiteen, medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Masterprogram i rettsvitenskap (Universitet i Oslo, pågående)

Tonje Brenna

Arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00