Grønt overblikk uke 2: Domsavsigelse i Fjordsøksmålet og stortingsdebatt om havbunnsmineraler

Denne uken kommer avgjørelsene i to omstridte spørsmål på energi- og miljøfeltet: På tirsdag skal Stortinget debattere og vedta Energidepartementets forslag om å åpne for gruvedrift på havbunnen. Onsdag kommer domsavsigelsen i fjordsøksmålet.

Denne uken skal Stortinget behandle et svært omdiskutert spørsmål: Skal Norge åpne for utvinning av havbunnsmineraler? Det står allerede klart at regjeringspartiene har lyktes i å samle et flertall på Stortinget som støtter forslaget.
Denne uken skal Stortinget behandle et svært omdiskutert spørsmål: Skal Norge åpne for utvinning av havbunnsmineraler? Det står allerede klart at regjeringspartiene har lyktes i å samle et flertall på Stortinget som støtter forslaget.Foto: Universitetet i Bergen
Ingrid Skovdahl

Mandag 8. januar

 • Røde Kors lanserer nettstedet «Når klimaet raserer», som er en undervisningsbasert verktøykasse for elever og lærere. Innholdet består av faktatekster, intervjuer, videoer, polls, quizer og ferdige undervisningsopplegg om ulike temaer. Lanseringen markeres med et arrangement på Ringstadbekk skole i Bærum. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen deltar.
 • Statkraft holder en pressekonferanse der de presenterer sine planer for investeringer i vann- og vindkraft i Norge i årene som kommer. Energiminister Terje Aasland (Ap) deltar.

Tirsdag 9. januar

 • På Stortinget skal flere klima- og energisaker opp til behandling, og energiminister Terje Aasland vil være til stede i stortingssalen:
  • Energidepartementets forslag om å åpne for utvinning av havbunnsmineraler. Forslaget fikk flertall i innstillingen til Stortingets energi- og miljøkomité.
  • Representantforslag fra Rødt om ytterligere tiltak mot strømpriskrisen, for å hindre og avbøte en situasjon med store prisforskjeller mellom et prisområde og tilgrensende prisområder. 
  • Representantforslag fra Rødt om å stanse vindkraftutbyggingen i reinbeiteområder frem til menneskerettighetsbruddet på Fosen er reparert. Forslaget fikk ikke flertall i energi- og miljøkomiteen.
  • Klima- og miljødepartementets stortingsmelding «Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn» (Meld. St. 26). En samlet energi- og miljøkomité ber regjeringen vurdere å utnevne en koordinerende nasjonal overvannsmyndighet. De ber også regjeringen tillate at kommuner kan bruke organisatoriske tiltak fremfor permanent sikring for å sikre ny bebyggelse mot flom. Hele innstillingen kan du lese her.
  • Representantforslag fra MDG om å måle og redusere klimagassutslipp fra forbruk. Forslaget fikk ikke flertall i energi- og miljøkomiteen.
 • Parallelt med Stortingets behandling av spørsmålet om å åpne for gruvedrift på havbunnen, arrangerer Natur og Ungdom en demonstrasjon der flere miljøorganisasjoner deltar. Markeringen finner sted på Eidsvolls plass fra klokken 7 til 17.
 • NHOs årskonferanse går av stabelen, i år med temaet «lederskap og løsninger». Energiminister Terje Aasland og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er blant navnene på deltakerlista, og konferansen kan følges digitalt. På programmet står også flere grønne innslag:
  • Innlegg ved Sarah Ladislaw, seniordirektør for klima og energi i Det nasjonale sikkerhetsråd i USA.
  • Samtale om «Grønn omstilling, kraft og industri» med Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør i Eviny, og Lars Christian Bacher, administrerende direktør i Morrow Batteries.
  • Samtale om «Bærekraft i praksis» med Maria Lilly Flakk og Erika June Flakk, medeiere i Flakk Gruppen.
 • EUs klimatjeneste Copernicus presenterer klimatall for 2023. 
{{toplink}}
Altinget logoKlima og Energi
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om klima og energi samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her
Les også

Onsdag 10. januar

 • Første januar skiftet Petroleumstilsynet navn til Havindustritilsynet. Navneskiftet markeres med et arrangement på Fiskepiren i Stavanger klokken 13.30. Energiminister Terje Aasland deltar.
 • På Stortinget er det muntlig spørretime og møte i energi- og miljøkomiteen
 • Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å tillate dumping av gruveavfall i Førdefjorden, og klokken 17.45 blir domsavsigelsen offentliggjort av Oslo tingrett. Det såkalte «Fjordsøksmålet» har vært en pågående miljøstrid siden 1990-tallet. I forbindelse med domsavsigelsen inviterer lederne i Naturvernforbundet og Natur og Ungdom til pressekonferanse, der advokat Amund Noss fra CMS Klunge også deltar. Pressekonferansen kan følges direkte på nettsiden Fjordsøksmålet.

Torsdag 11. januar

 • Fornybar Norge arrangerer en halvdagskonferanse om utbygging av vindkraftverk på land. En rekke aktører fra de ulike delene av verdikjeden deltar med innlegg. Konferansen finner sted i Næringslivets hus.

Fredag 12. januar

 • Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) reiser til Tromsø for å presentere kvotemeldingen – regjeringens forslag til hvordan fiskeripolitikken og fordeling av fiskekvoter skal organiseres i årene som kommer. 
Les også

0:000:00