Debatt

Guri Melby: Vi må ikke glemme at forsvar og sikkerhet handler om mennesker

Endelig kommer Forsvarskommisjonens etterlengtede rapport. Men når vi nå skal ha diskusjoner som staker ut den forsvars- og sikkerhetspolitiske kursen for flere år framover så er det viktig at vi har med oss påminner: det handler alltid om mennesker, skriver Venstre-leder Guri Melby. 

Guri Melby forventer at Forsvarskommisjonen tar tak og peker retning for å sikre kompetansen i Forsvaret. «I tillegg til å ta vare på dem vi allerede har, trenger vi også styrke gjennom å øke personellantallet i Forsvaret», skriver hun. 
Guri Melby forventer at Forsvarskommisjonen tar tak og peker retning for å sikre kompetansen i Forsvaret. «I tillegg til å ta vare på dem vi allerede har, trenger vi også styrke gjennom å øke personellantallet i Forsvaret», skriver hun. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Guri Melby
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I morgen kommer Forsvarskommisjonens etterlengtede rapport. Den gir oss et godt faglig grunnlag for samtaler om store og strategiske spørsmål for Norge: Hvor ligger den rette balansegangen mellom beroligelse og avskrekkelse overfor Russland? Hvilke endringer må vi gjøre i Forsvarets innretning når Sverige og Finland blir med i NATO, og når Norge blir et mulig oppmarsjområde for forsvar av nabolandene våre? Og ikke minst, og på mange måter det viktigste av alt, hvordan skal vi finansiere den nødvendige opprustningen av Forsvaret?

Men når vi nå skal ha diskusjoner som staker ut den forsvars- og sikkerhetspolitiske kursen for flere år framover så er det viktig at vi har med oss påminner: det handler alltid om mennesker. 

Vi må snu trenden

Forsvaret vårt kommer aldri til å fungere godt, hvis vi ikke klarer å ta vare på menneskene som jobber der og som er på vakt for Norge. Forsvaret er i dag preget av svært kompetent personell, men vi sliter med å holde på dem og deres kompetanse. Dette er et åpenbart problem av mange grunner. 

Kompetanse er noe man utvikler over tid. Ved å stå i krevende situasjoner, samhandle og øve som et lag. Det tar tid å bygge dette opp på ny.

Guri Melby
Venstre-leder

Kompetanse er noe man utvikler over tid. Ved å stå i krevende situasjoner, samhandle og øve som et lag. Det tar tid å bygge dette opp på ny. Dessuten handler det om grunnleggende respekt, om å behandle folk anstendig og gi dem muligheter til utvikling. Her forventer jeg at Forsvarskommisjonen tar tak og peker retning. I tillegg til å ta vare på dem vi allerede har, trenger vi også styrke gjennom å øke personellantallet i Forsvaret.

Teknologien må være med oss

Det som gjør det godt å leve i Norge – høy lønnsvekst, høyt utdannet befolkning og lav arbeidsledighet – gjør det nødvendigvis dyrt å holde seg med et personellintensivt militærkonsept. Studier viser at innenfor forsvarssektoren har Russland ca. 14 ganger så stor kjøpekraft som Norge, selv om de kun har 3,5 ganger så stor BNP.

Den store driveren av forskjellen er at jo lavere utdanning og lønnsnivå som preger arbeidsmarkedet, jo billigere er det å drive et forsvar. Vi ønsker åpenbart ikke russiske tilstander på arbeidsmarkedet. For å kunne konkurrere kommer vi derfor ikke utenom teknologien. Vi har på langt nær høstet alle fordelene som teknologi kan gi. Den vil spille en avgjørende rolle og vil effektivisere flere oppgaver, samt kunne bidra til å skape mer forsvarseffekt. 

Riksrevisjonens knusende rapport «Forsvarets informasjonssystemer for kommunikasjon og informasjonsutveksling i operasjoner» viser at det åpenbart er effektiviseringsgevinster å høste på alle nivå i Forsvaret. 

Guri Melby
Venstre-leder

Dette gjelder særlig innen risikofylte oppgaver. Men Riksrevisjonens knusende rapport «Forsvarets informasjonssystemer for kommunikasjon og informasjonsutveksling i operasjoner» viser at det åpenbart er effektiviseringsgevinster å høste på alle nivå i Forsvaret. Dessverre viser også rapporten at dette vil være et langt lerret å bleke, selv om jeg vet at Forsvaret har tatt mange grep allerede.

Utdanningene i Forsvaret må løftes

Selv om vi trenger flere folk, må vi bruke personellet vårt smart. I denne sammenheng vil jeg peke på at utdanningen i Forsvaret trenger et løft. Jeg er usikker på om utdanningsreformen har gitt ønsket effekt. Og jeg er usikker på om utdanningen slik den nå er innrettet, fungerer godt nok. Her mener jeg vi må gjøre en grundigere evaluering og se på hvordan vi kan løfte og styrke utdanningen, gjerne sammen med våre nordiske naboer. 

Les også

Forsvaret må være trygt for alle 

Så kan vi snakke så mye vi vil om struktur og systemer, men de fungerer ikke hvis menneskene i det ikke fungerer. Et av de største problemene som forsvarssektoren står overfor her og nå, som det er tvingende og grunnleggende nødvendig å få bukt med, er seksuell trakassering.

I 2015 tok vi en historisk beslutning om at både jenter og gutter, kvinner og menn, har lik plikt til å forsvaret landet vårt. Å avtjene verneplikt er altså en plikt som staten pålegger deg. Det stiller helt særskilte krav til Forsvaret. Jeg mener Forsvaret må operere med en reell nullvisjon, som innebærer at man ikke kan bortforklare hendelser som enkelttilfeller eller unnskylde seg med å si at det er mye verre i andre deler av samfunnet.

Forsvaret må være en trygg og ordentlig arbeidsplass, for alle kjønn. Forsvaret trenger at unge jenter og gutter ønsker å velge uniformen og etaten som arbeidsplass. Dessuten kan ikke staten akseptere å sende unge jenter og gutter inn i et system der militære ledere som har trakassert, blir forfremmet ut av stillingen. Vi kan heller ikke akseptere at vi sender ungdommene våre inn i et system hvor varslingssaker skjønnmales eller hvitvaskes.

Går utover forsvarsevnen vår

Den norske forsvarsevnen vil svekkes om det ikke blir tryggere for kvinner å gjennomføre førstegangstjenesten og jobbe i Forsvaret. Dette sa jeg i vinter, da NRK nok en gang avslørte alvorlige varslingssaker i Forsvaret. Og det står jeg ved i dag. 

Den norske forsvarsevnen vil svekkes om det ikke blir tryggere for kvinner å gjennomføre førstegangstjenesten og jobbe i Forsvaret. 

Guri Melby
Venstre-leder

Jeg vet at mange har tro på det arbeidet som Forsvarssjefen nå har satt i gang for å fikse ukulturen. Men så rotfestet som alle varslingssakene det siste året viser at ukulturen er, mener jeg uansett det er på tide at forsvarssjefen og forsvarsministeren tydelig viser at å være involvert i seksuell trakassering, direkte eller indirekte, alltid får konsekvenser – særlig for dem som er på toppen.

Jeg mener også at disse sakene understreker et behov for en grundig ekstern gjennomgang av seksuell trakassering og kjønnsbasert diskriminering i hele Forsvaret, fra sesjon til profesjonelle avdelinger. Så kan man én gang for alle få bukt med ukulturen. Bare sånn kan vi sørge for at Forsvaret er en arbeidsplass for alle.

For la oss ikke glemme at forsvarspolitikk kommer til syvende og sist alltid til å handle om mennesker. 

Omtalte personer

Guri Melby

Partileder (V), stortingsrepresentant Oslo, andre nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen
lektor, mastergrad i nordiske språk og PPU (NTNU, 2007)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00