Kommentar av 
Hana Temsamani

Hana Temsamani: Europadagen – et felles europeisk prosjekt

Europadagen er en dag for markering og refleksjon over Den europeiske unionen (EU) og dens forløpere, som gjennom mer enn 70 år har bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa, skriver lederen av Europabevegelsen Oslo, Hana Temsamani.

Den samlede støtten fra EU er en støtte til det ukrainske folket, en støtte til Ukrainas suverenitet og en støtte for demokrati og våre felles europeiske verdier, skriver leder av Europabevegelsen Oslo, Hana Temsamani.
Den samlede støtten fra EU er en støtte til det ukrainske folket, en støtte til Ukrainas suverenitet og en støtte for demokrati og våre felles europeiske verdier, skriver leder av Europabevegelsen Oslo, Hana Temsamani.Foto: Daina Le Lardic/European Union 2023/Handout via REUTERS
Hana Temsamani
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

«Verdensfreden kan ikke vernes uten skapende krefter like sterke som de farer som truer den.»

Den franske utenriksministeren Robert Schuman innledet med dette sterke sitatet i den historiske «Schuman-erklæringen» 9. mai 1950, som la grunnlaget for det som senere skulle bli EU. Forslaget om opprettelsen av en europeisk kull- og stålunion skulle fremme økonomisk samarbeid, og forhindre fremtidige kriger i Europa. I dag markeres Europadagen.

EU og Ukraina

I går ble det kjent at Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har erklært 9. mai til Europadagen også i Ukraina. Zelenskyj påpeker at Europa har støttet Ukraina i ni år siden Russland startet krigføringen i Øst-Ukraina – og i over ett år siden full invasjon.

Det var også svært symboltungt da Ukraina søkte om EU-medlemskap kun fire dager etter at Russland begynte sin angrepskrig. EU responderte med å innvilge Ukraina kandidatstatus. I tillegg til sanksjonspakker mot Russland, finansiering av kjøp og levering av våpen, og annet utstyr til Ukraina. Det er første gang EU har bidratt med dette til et land i krig. Den samlede støtten fra EU er en støtte til det ukrainske folket, en støtte til Ukrainas suverenitet og en støtte for demokrati og våre felles europeiske verdier. 

Les også

En dag for markering og refleksjon

Europadagen er en dag for markering og refleksjon over Den europeiske unionen (EU) og dens forløpere, som gjennom mer enn 70 år har bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa. Dette ble vi påminnet om da EU ble tildelt Nobels fredspris i 2012. 

Hana Temsamani, leder av Europabevegelsen Oslo.
Hana Temsamani, leder av Europabevegelsen Oslo. Foto: Morten Strande

I en tid der Europa var preget av fattigdom, ustabilitet og konflikt, ble Schuman-erklæringen signert med mål om å samle europeiske nasjoner rundt felles verdier og målsetninger. Andre verdenskrigs forferdelige lidelser demonstrerte behovet for et nytt Europa: Et samlet Europa.

Europa hadde lidd store menneskelige og økonomiske tap, og fiendskapet mellom stormaktene Tyskland og Frankrike hadde vært markant. I dag er krig mellom Tyskland og Frankrike utenkelig. Dette viser at historiske fiender gjennom målrettet arbeid og oppbygging av gjensidig tillit, kan bli nære samarbeidspartnere. 

Fred i Europa er noe vi kontinuerlig må kjempe for. Det har krigene i tidligere Jugoslavia vist oss, og nå senest i Ukraina.

Hana Temsamani
Leder, Europabevegelsen Oslo

Rom ble ikke bygget på én dag, og Schuman var også bevisst på at arbeidet om europeisk fred og samarbeid skulle utvikles over tid da han uttalte at: «Europa vil ikke bli skapt med alt på en gang, eller etter én enkelt plan. Det vil bli bygget gjennom konkrete delmål som igjen må skape en de facto solidaritet».

Dette er en viktig påminnelse. Fred i Europa er noe vi kontinuerlig må kjempe for. Det har krigene i tidligere Jugoslavia vist oss, og nå senest i Ukraina.

Vi må verne om våre felles verdier

I en tid der Schumans visjon om et samlet Europa er truet, er det helt avgjørende at vi verner om Ukraina og jobber målrettet om å styrke den Europeiske Union. Verdier som demokrati, frihet, fred, solidaritet og likeverd gjennom gjensidig respekt, og en felles bærekraftig utvikling, er nettopp hva det europeiske samarbeidet er bygget på, og som vi mener det blir stadig viktigere å stå opp for å forsvare. 

Et fritt og uavhengig rettsvesen, frie medier og et flertallsstyre som også ivaretar minoriteter, er fundamentalt for et velfungerende samfunn. 

Hana Temsamani
Leder, Europabevegelsen Oslo

Europabevegelsen mener Norge må ta del i utviklingen i Europa og delta aktivt i det politiske samarbeidet i EU. Dette kan bare skje ved at dagens tilknytningsform mellom Norge og EU erstattes med fullt medlemskap som gir politisk innflytelse og deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser i EUs politiske institusjoner.

Den liberale demokratiske samfunnsmodellen som er utviklet i Europa siden andre verdenskrig, blir utfordret av både stormakter i verden og internt i enkelte EU-land. Et fritt og uavhengig rettsvesen, frie medier og et flertallsstyre som også ivaretar minoriteter, er fundamentalt for et velfungerende samfunn. EU fremstår som et forsvar for disse verdiene.

Ny folkeavstemning er nødvendig

Gjennom EØS-avtalen har vi riktignok fått ta del i tiltak og løsninger som EU utvikler for 450 millioner europeere i 27 medlemsland. 64 prosent av norsk eksport går til EU. EØS-avtalen gir norsk næringsliv en helt nødvendig, enkel og forutsigbar markedsadgang til det europeiske markedet. Gjennom EØS-avtalen påvirker EU i tillegg til viktige forbrukerrettigheter, frihet til å studere og arbeide i hele Europa, for å nevne noen områder. 

Vår tilknytning til Europa er ikke lenger en debatt vi kan unngå.

Hana Temsamani
Leder, Europabevegelsen Oslo

Samtidig er det problematisk at vi i Norge ikke har tatt stilling til EU-spørsmålet siden 1994. Det er en helt ny generasjon nordmenn som må få anledning til å ta stilling til dette viktige spørsmålet. Det er derfor Europabevegelsen arbeider for å aktualisere en ny folkeavstemning om norsk EU-medlemskap. Vår tilknytning til Europa er ikke lenger en debatt vi kan unngå.

Som Schuman uttalte i 1950 er svaret på internasjonale utfordringer mer internasjonalt samarbeid. Dette er minst like aktuelt idag som i 1950. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00