Debatt

Heming Olaussen: EU er ikke all verden

Skal vi ha en opplyst offentlig debatt, trenger vi mer nøkterne beskrivelser av hva EU er og hva et EU-medlemskap ville ha betydd for Norge, skriver leder for SVs EU- og EØS-utvalg, Heming Olaussen, som svar til Victoria Engebretsen.

Leder for SVs EU- og EØS-utvalg, Heming Olaussen, svarer Victoria Engebretsens utfordring på partiets EU-politikk.
Leder for SVs EU- og EØS-utvalg, Heming Olaussen, svarer Victoria Engebretsens utfordring på partiets EU-politikk.Foto: Nei til EU
Heming Olaussen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Victoria Engebretsen, deltaker på det høyreorienterte "Civita-akademiet", ønsker å utfordre SVs EU-standpunkt. Engebretsen serverer en rekke dristige og udokumenterte påstander om hva EU er, uten å prøve å begrunne dem: EU er "den mest solidariske løsningen vi har i vår menneskealder", "det største og viktigste frihetsprosjektet siden andre verdenskrig" og "sikrer muligheter til millioner av mennesker," for å nevne noe.

En påstand er jeg likevel enig i, og det er ønsket om en bred og opplyst debatt både om EU og Norges tilknytning til EU. Da håper jeg på høyere presisjonsnivå fra ja-sida i fortsettelsen. Skal vi ha en opplyst offentlig debatt, trenger vi mer nøkterne beskrivelser av hva EU er og hva et EU-medlemskap ville ha betydd for Norge.

Les også

Styrke demokratiet, ikke svekke det

SVs hovedargument mot norsk medlemskap i EU – og EØS-avtalen – er folkestyret. Vi ønsker å styrke demokratiet, ikke svekke det. EU flytter makt vekk fra folkevalgte organer og over til overstatlige organer der innbyggere har svært liten påvirkning. Resultatet er avmakt og lav valgdeltakelse. At et fåtall norske representanter vil få en plass "rundt bordet" veier ikke opp for den økte avstanden til beslutningene som det store flertallet i Norge vil få.

Heldigvis finnes det internasjonalt samarbeid som ikke innebærer å ofre demokratiet. SV støtter helhjerta opp om FN, som er et system med begrensa overnasjonalitet, basert på folkesuverenitetsprinsippet. Gjennom arbeid i det systemet har Norge blant annet stått i spissen for forbud mot klasebomber og landminer - på globalt nivå. SV mener dessuten at Norge bør utøve enda sterkere praktisk solidaritet med den fattige delen av verden, snarere enn å mure seg inne med likesinna land for å ivareta egne europeiske interesser. For eksempel når det gjelder konkurransen om metaller og mineraler til "grønn" industri, og den stadige rivaliseringa som pågår mellom et EU med stormaktsambisjoner, USA og Kina.

At et fåtall norske representanter vil få en plass "rundt bordet" veier ikke opp for den økte avstanden til beslutningene som det store flertallet i Norge vil få.

Dristig øvelse å fremstille EU som solidarisk

Å framstille EU som solidarisk med verdens flyktninger, slik Engebretsen prøver på, er en dristig øvelse. EU har vel snarere spilt fallitt. En ting er at EU har skapt mange av flyktningene, gjennom en knallhard konkurransepolitikk overfor afrikansk småindustri og sjølforsyning, og ved europeisk overfiske utafor afrikanske kyster. En annen ting er at unionen har inngått avtaler med autoritære regimer - som Tyrkia og Libya - for å holde flyktninger og migranter borte fra Europa.

Milliarder brukes på interneringsleire, overvåking og politiinnsats for å stenge folk i nød ute fra europeisk fastland. Tusenvis har omkommet på sin farefulle ferd over Middelhavet. Har ikke Engebretsen lest noe fra Leger uten grenser, Amnesty International eller andre sivilsamfunnsorganisasjoner om forholdene flyktninger utsettes for, blant annet av Schengen- politiets spesialstyrke Frontex? Vi kan anbefale lesning av rapporten fra EUs eget antikorrupsjonsbyrå Olaf, som har kommet med sviende kritikk av EU-praksisen.

EØS-avtalen er ensidig

SV ønsker mer debatt om EU, og om EØS. Regjeringa har satt ned et utvalg som skal evaluere EØS- avtalen, og gjennomgå unionens avtaler med blant annet Sveits, UK og Canada. Det er bra, men utilstrekkelig. SV mener det burde stått i mandatet at man skulle ha utredet alternativer til EØS. SV ønsker å erstatte den udemokratiske EØS-avtalen med en vanlig tosidig handelsavtale, slik EU har med de aller fleste land. EØS-avtalen er, slik Audun Lysbakken formulerte det, abonnement på høyrepolitikk.

Det plager kanskje ikke Engebretsen, men norsk fagbevegelse, miljøbevegelsen, kvinnebevegelsen og andre i vårt land som ønsker et styrka demokrati og kortere vei fra folk til folkevalgte bør bekymre seg. EØS-avtalen er ensidig, på EUs premisser, og undergraver norsk folkestyre. Svaret på det problemet er ikke fullstendig underleggelse under Brüssel, men et sterkere nasjonalt folkestyre i et sjølstendig land i verden. Et Norge som i sterkere grad støtter og allierer seg med den store verden omkring oss, og ikke opptrer som haleheng til den eurosentrismen som i dag preger EU og mange EU-land.

 

Les også

Omtalte personer

Victoria Engebretsen

Deltaker, Civita-akademiet, rådgiver, Hill+Knowlton Strategies
master i politisk kommunikasjon og ledelse (Copenhagen Business School, 2021), bachelor i sammenlignende politikk (Universitetet i Bergen, 2018)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00