Debatt

Victoria Engebretsen: Kan SV stave solidaritet uten Europa?

Skal SV ha troverdighet som forsvarer av demokrati og solidaritet, må det innebære en vending i Europapolitikken, skriver Victoria Engebretsen, deltaker på Civita-akademiet.

SV vil forsvare det norske demokratiet, men kommer ikke med noen realistiske alternativer til hvordan det skal skje eller hva man forsvarer det fra. EU er det største og viktigste frihetsprosjektet siden andre verdenskrig, skriver Victoria Engebretsen, deltaker på Civita-akademiet.
SV vil forsvare det norske demokratiet, men kommer ikke med noen realistiske alternativer til hvordan det skal skje eller hva man forsvarer det fra. EU er det største og viktigste frihetsprosjektet siden andre verdenskrig, skriver Victoria Engebretsen, deltaker på Civita-akademiet.Foto: Alf Simensen/NTB
Victoria Engebretsen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Europa er kommet tettere på Norge det siste året, men tilsynelatende for alle andre enn venstresiden. For en som ikke er politisk aktiv, er det spesielt vanskelig å forstå hvordan SV kan fronte seg på solidaritet, når de ikke ønsker å samarbeide om den mest solidariske løsningen vi har i vår menneskealder. Har vi ikke lært noen ting?

I SVs partiprogram står det:

«SV vil forsvare norsk demokrati og nasjonal selvråderett. SV ønsker samtidig et sterkt og nært samarbeid med europeiske land som beskytter freden, sikrer økonomisk og sosial trygghet for alle, ivaretar natur og klima, og som bidrar til internasjonal fred og solidaritet.»

Er forsvaret av det norske demokratiet en motsetning til et sterkt og nært samarbeid med Europa? Og hva er det SV ønsker å forsvare det norske demokratiet fra?

Norge er ikke Danmark, men er vi virkelig så forskjellige?

I Danmark er europeisk samarbeid blitt en naturlig del av både valgkampstrategien og politikken til SVs søsterparti Socialistisk Folkeparti (SF). Partiet sa ja til EU allerede i 1991. De fronter seg på solidaritet, likestilling, grønne løsninger og et sterkt sikkerhetsnett. Og dette fungerer. 

SV vil forsvare det norske demokratiet, men kommer ikke med noen realistiske alternativer til hvordan det skal skje eller hva man forsvarer det fra.

Victoria Engebretsen
Deltaker, Civita-akademiet

Danskene har nå en samlet venstreside, etter at også Enhedslisten (Rødts søsterparti) stilte seg positiv til både EU og NATO i fjor. Det faktum at Danmark er en del av EU, spiller selvsagt inn i politikkutformingen. Likevel er det påfallende at EU-engasjementet stiger i Danmark, med den høyeste stemmeprosenten i unionen på 66,1 prosent ved valget til Europaparlamentet i 2019. I et land hvor politikken styres av en sperregrense på 2 prosent, og et langt heftigere debattklima, er dansk EU-medlemskap en av få saker det nesten er full enighet om.

Norge er ikke Danmark, men er vi virkelig så forskjellige? SV vil forsvare det norske demokratiet, men kommer ikke med noen realistiske alternativer til hvordan det skal skje eller hva man forsvarer det fra. EU er det største og viktigste frihetsprosjektet siden andre verdenskrig. Selvfølgelig med sine feil, mangler og institusjonelle utfordringer slik store kompromisser og nasjonale interesser har.

I ønsket om en bedre verden blir SV den ene kollegaen på kontoret som ikke ønsker å ta på seg ansvar, men som fremdeles påpeker at ting kunne vært gjort annerledes.

Victoria Engebretsen
Deltaker, Civita-akademiet

Samtidig har krigen i Ukraina vist at det kanskje er den viktigste arenaen Europa har for å fremme felles normer og regler. I ønsket om en bedre verden blir SV den ene kollegaen på kontoret som ikke ønsker å ta på seg ansvar, men som fremdeles påpeker at ting kunne vært gjort annerledes.

Er man opptatt av solidaritet, når man ikke ønsker å samarbeide om den mest solidariske løsningen vi har? Vi skal ikke glemme at det var Hellas som mottok 750.000 flyktninger i 2015, da Norge også med støtte fra SV, stod på sidelinjen og betraktet EU-systemet kritisk. I tillegg har EU-ekspansjonen mot øst ført til økt velstand i deler av Europa som tidligere har slitt kraftig, ofte under autoritære regimer. EU som institusjon er grunnleggende opptatt av omfordeling – av ressurser, økonomi og verdier. Det burde fylt mer i EU-diskusjonen på venstresiden.

Les også

Er forholdet til NATO et nytt veiskille?

Det skulle en krig til i Europa før SV endret holdning til Norges deltakelse i NATO. Spørsmålet om NATO var selve grunnmuren til SVs opprinnelse, og et veivalg fra Arbeiderpartiet i sin tid. Man kan lure på hva som blir konsekvensene av at SV venter, og for hva som må skje i Europa for at SV tar stilling til helheten av EU-samarbeidet. 

Å sikre en bred og opplyst debatt, er å ta samfunnsansvar for et samarbeid vi allerede er tett forbundet til gjennom EØS-avtalen.Det ansvaret bør SV ta alvorlig.

Victoria Engebretsen
Deltaker, Civita-akademiet

EU sikrer muligheter til millioner av mennesker.  Det er spennende at EU-debatten tar mer plass, og kanskje handler det i bunn og grunn om å være forberedt neste gang krisen inntreffer? Verden trenger solidaritet mer enn noensinne, og SV ønsker et samarbeid med europeiske land som beskytter freden og sikrer sosial trygghet for alle.

At SV tar stilling til EU-medlemskap er ikke nødvendigvis det viktigste, men å sikre en bred og opplyst debatt, er å ta samfunnsansvar for et samarbeid vi allerede er tett forbundet til gjennom EØS-avtalen.

Det ansvaret bør SV ta alvorlig.

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00