Høyre reagerer på at solkraft-tiltak er utsatt: – Komplett uforståelig

Regjeringen gikk imot fagmyndighetens anbefaling om å innføre ny deleløsning for solkraft i borettslag og lignende fra 1. januar. – Det er rett og slett umulig å forstå hvordan regjeringen har tenkt, mener Bård Ludvig Thorheim (H).

Høyres Bård Ludvig Thorheim reagerer på at regjeringen ikke har fått på plass en deleløsning for solenergi fra 1. januar, til tross for at Stortinget har vedtatt at det skal på plass som et hastetiltak i møte med strømkrisen.
Høyres Bård Ludvig Thorheim reagerer på at regjeringen ikke har fått på plass en deleløsning for solenergi fra 1. januar, til tross for at Stortinget har vedtatt at det skal på plass som et hastetiltak i møte med strømkrisen. Foto: Annika Byrde / NTB
Elisabeth Bergskaug

2022 ble et rekordår for solkraft. Det ble installert tre ganger så mye ny solkraft i fjor som i 2021, ifølge data fra NVE og Elhub. Likevel er det totale nivået installert solkraft fortsatt lavt, med 327 MW installert effekt. 

Både regjeringen og stortingsflertallet har signalisert at de ønsker mer solkraft i Norge. Derfor sendte regjeringen et forslag om forskriftsendringer på høring i sommer, for å legge bedre til rette for solkraft i borettslag og på næringsbygg. 

I dag slipper de som installerer solceller på eneboliger å betale nettleie, merverdiavgift og elavgift for forbruket av egen solkraft. Dette har så langt ikke vært mulig i flermannsboliger, boligblokker og sameier. Forslaget skal få en slutt på denne forskjellsbehandlingen ved at kunder på samme eiendom som går sammen å produsere fornybar kraft, kan de få de samme fritakene. 

Tanken er at dette skal fjerne økonomiske og praktiske barrierer ved å installere og dele strøm lokalt. 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) anbefalte regjeringen å gjøre noen små justeringer og presiseringer i forslaget etter høringsrunden. I tillegg anbefalte de at endringene blir innført raskt: 1. januar 2023. 

«RME mener at det er viktig å raskt få på plass en løsning for deling av overskuddsproduksjon. Vi mener at det er mulig for nettselskapene å få på plass systemløsninger innen 1. januar 2023, og mener at nettselskapene kan effektivisere systemene også etter at delingsløsningen har tredd i kraft. Vi vurderer derfor at ikrafttredelsesdato ikke skal utsettes». 

Likevel valgte regjeringen å utsette ikrafttredelsen, slik Europower tidligere har meldt. Høyre reagerer kraftig på at regjeringen velger å gå imot RMEs faglige anbefaling i den strømsituasjonen vi står i nå.

 Når da RME – faglig begrunnet – sier at dette burde innføres fra 1. januar 2023, er det komplett uforståelig at regjeringen har utsatt løsningen