Debatt

HR-direktør: Brenna jubler for inkludering, mens dugnaden drepes

Mens arbeids- og inkluderingsministeren jubler for inkludering, drepes dugnaden. Det er rett og slett et stort paradoks å snakke om viktigheten av integrering inn i det aktive arbeidslivet, når partiet hun representerer bevisst gjør det stikk motsatte, skriver Maiken Furre, HR-direktør i Canon Norge.

«Det er på høy tide at regjeringen og Tonje Brenna matcher sine ord med handling. Å snakke varmt om inkludering, mens man trekker tilbake viktige tiltak som fremmer målet, er ikke bare selvmotsigende. Det er dypt problematisk», skriver Maiken Furre, HR-direktør i Canon Norge.
«Det er på høy tide at regjeringen og Tonje Brenna matcher sine ord med handling. Å snakke varmt om inkludering, mens man trekker tilbake viktige tiltak som fremmer målet, er ikke bare selvmotsigende. Det er dypt problematisk», skriver Maiken Furre, HR-direktør i Canon Norge.Foto: Javad Parsa/NTB
Maiken Furre
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Utenforskap utgjør en stadig større belastning for både samfunnet og enkeltmennesket. Derfor må både det private og offentlige næringslivet vedkjenne sitt ansvar for å aktivt jobbe for å integrere de som står utenfor arbeidsmarkedet. Det handler ikke bare om det menneskelige – men like fullt om å sikre en bærekraftig fremtid for samfunnet.

Den psykiske belastningen ved å stå utenfor arbeid, kan for mange starte en negativ spiral som for hver dag som går, gjør det vanskeligere å komme seg ut i jobb. Tilliten til at man kan lære nye ting, mestre nye oppgaver, ta initiativ for å skape nye muligheter og ha evne til å samhandle, kan bli svekket. Den sosiale og emosjonelle kompetansen er ferskvare som dessverre gradvis forsvinner ved utenforskap. 

Det er nesten komisk å se Brenna og hennes parti offentlig forfekte inkludering og arbeidsdeltakelse som nøkkelen til suksessfull integrering.

Maiken Furre
HR-direktør, Canon Norge

Derfor er det nesten komisk å se Brenna og hennes parti offentlig forfekte inkludering og arbeidsdeltakelse som nøkkelen til suksessfull integrering, når partiets politiske beslutninger viser det motsatte. For er det en ting som er sikkert, så er det at inkluderingsdugnaden som ble innført av Solberg-regjeringen, var et langt skritt i riktig retning. En dugnad hvor kravet var at en viss prosentandel av nyansatte i staten skulle være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Et tiltak som var et viktig signal til både offentlig sektor og det private næringslivet om å åpne døra for alle.

Avlyser en viktig dugnad

Støre-regjeringens beslutning om å avlyse dugnaden sender derfor et bekymringsfullt signal om regjeringens forpliktelser til inkludering. Det er vanskelig å se hvordan en regjering som avlyser en så viktig dugnad, kan hevde å stå for både inkludering og arbeidsdeltakelse. Det handler like mye om troverdighet som politikk. Spesielt med tanke på at utenforskap i Norge er et voksende problem med 659 000 personer mellom 20 og 66 år som står utenfor arbeid og utdanning.

Dette representerer ikke bare et tap av potensiell arbeidskraft. Det er en betydelig sosial og økonomisk belastning for samfunnet. I 2021 brukte det offentlige anslagsvis 194 milliarder for å støtte personer utenfor arbeidslivet. Det totale beløpet, inkludert helse- og justissektorens utgifter, ble anslått å være på ca. 314 milliarder kroner. Samtidig vet vi at det i 2050 vil være færre personer som kan jobbe sammenlignet med i dag. Hver tiende innbygger vil da være 80 år, og det vil være færre yrkesaktive per pensjonist. Hvordan skal vi opprettholde den norske velferdsstaten uten at flere av oss er i lønnet arbeid? 

Les også

Regjeringen må vise vei

Vårt langstrakte land trenger den arbeidskraften det kan få for å løse viktige oppgaver relatert til samfunnsomstilling, opprettholdelse av en sterk velferdsstat og utvikling av nye bærekraftige løsninger. Dagens samfunn står overfor en utfordring som krever umiddelbar oppmerksomhet og handling. Bekjempelsen av utenforskap er nøkkelen til et bærekraftig samfunn som reduserer ulikhet, forbedrer tilgangen til grunnleggende tjenester og en mer inkluderende samfunnsutvikling. 

Det minste vi kan forvente, er at regjeringen viser vei. Ikke det stikk motsatte.

Maiken Furre
HR-direktør, Canon Norge

Alle i næringslivet har et ansvar for å bekjempe utenforskap – både det private og det offentlige. Selv er jeg så privilegert å jobbe i et selskap hvor dette er høyt på agendaen. Sammen med NAV og JobLearn har vi en ordning som tilbyr mennesker som av forskjellige årsaker har havnet utenfor en sjanse. Dette tilbudet har skapt en rekke suksesshistorier hvor mange som har deltatt, har kommet seg tilbake til arbeidslivet og kan vitne om hva det betyr for hver og en av dem. En seier for dem, arbeidslivet og samfunnet.

Derfor er det på høy tide at regjeringen og Tonje Brenna matcher sine ord med handling. Å snakke varmt om inkludering, mens man trekker tilbake viktige tiltak som fremmer målet, er ikke bare selvmotsigende. Det er dypt problematisk. Inkludering bør ikke være et slagord – men en forpliktelse som gjenspeiles i alle regjeringens beslutninger. Erfaringen viser at det finnes en gullgruve av potensiale der ute som, hvis de får sjansen, kan bidra positivt til samfunnet og økonomien. Det minste vi kan forvente, er at regjeringen viser vei. Ikke det stikk motsatte. 

Les også

Omtalte personer

Tonje Brenna

Arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00