Kontantstøtte-kutt og flere ukers deltidspermisjon – her er de viktigste punktene i regjeringens foreldrepermisjon-forslag

Barne- og familiedepartementet foreslår fredag endringer i de to lovene som setter rammer for foreldres permisjon og kontantstøtte. Fire måneder kortere kontantstøtte har vært varslet en stund. KrF mener det er «en trist dag». 

Kjersti Toppe sender nytt lovforslag til behandling i Stortinget. Der foreslås det å kutte i kontantstøtten og gjøre foreldrepermisjonen mer fleksibel. 
Kjersti Toppe sender nytt lovforslag til behandling i Stortinget. Der foreslås det å kutte i kontantstøtten og gjøre foreldrepermisjonen mer fleksibel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

Fra 1. juli i år blir reglene for foreldrepermisjon justert, i hvert fall hvis regjeringen får Stortinget med seg på endringene. 

– De som nå planlegger å få barn kan nå legge permisjonsløpet sitt med litt støtte fleksibilitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2 fredag. Han mener at dette bidrar til å gjøre hverdagen lettere for mange barnefamilier. 

Det er flere ting som nå foreslås justert: 

  • Kutt i kontantstøtte: Perioden du kan få kontantstøtte kuttes med fire måneder. Familier med barn fra 13 til og med 19 måneder vil nå få kontantstøtte dersom de ikke benytter fulltids barnehageplass med offentlig driftsstøtte. Regjeringen begrunner dette med at alle barn har rett på barnehage fra barnet blir 20 måneder. 
  • Økt fleksibilitet i foreldrepengeordningen: Foreldrepengeperioden forlenges hvis du har 80 prosent dekning. I dag er den på 295 dager (59 uker), fremover vil du kunne få permisjon med 80 prosent lønn i  306 dager (61 uker og en dag). Målet er at foreldre totalt sett skal få tilnærmet like mye utbetaling ved å velge 80 prosent dekning som ved å velge 100 prosent dekning. Målet er å legge bedre til rette for amming og potensielt redusere uttaket av ulønnet permisjon. Dette vil gjøre det mer attraktivt å velge 80 prosent dekningsgrad og forventes å redusere bruken av ulønnet permisjon.
  • Ekstra stønadsdager for foreldre med tvillinger og flerlinger: Det foreslås også å legge til en ekstra stønadsdag for foreldre med tvillinger og åtte ekstra dager for foreldre med flerlinger hvis de velger 80 prosent dekningsgrad. 

– Dette er veldig etterlengtet. Nå blir foreldrepengeordningen mer fleksibel, så det blir enklere å være lengre hjemme med barna, sier Barne- og familieminister Kjersti Toppe til TV 2. 

Les også

Behov for 1030 nye barnehageplasser

Kontantstøttekuttet vil gi en innsparing på 111 millioner kroner for 2024 og 295 millioner kroner fra 2025. Men det vil også være behov for å opprette 1030 nye barnehageplasser. Det vil koste 287 millioner kroner mer per år fra 2025 og 120 millioner kroner mer for 2024.

Endringen for 80-prosent-løsningen vil gi en merutgifter på 67 millioner kroner i 2025 og en helårseffekt på 178 millioner kroner fra 2026. 

– Smålige kutt

Leder i KrF, Olaug Bollestad, mener dette er en trist dag for norske familier. 

– I dag svekker regjeringen familienes mulighet til å forme egen hverdag. Kuttet i kontantstøtten er et smålig angrep på familienes valgfrihet. Ingen tar skade av at barna er hjemme med foreldrene noen få måneder ekstra. Ap og Sp vet ikke bedre enn foreldrene selv hva som er best for deres familie, sier Bollestad. 

KrF-lederen mener regjeringens forslag legger press på foreldre til å komme seg raskest mulig tilbake på jobb. 

– For KrF vil familien er viktigere enn arbeidslinja, men med dette kuttet i kontantstøtten viser regjeringen at de vil legge press på foreldre til å komme seg raskest mulig tilbake på jobb. Det er ikke lengre vanlige folk først, det er ideologi først. Velferdsstaten er til for menneskene, ikke omvendt. KrF vil vise familiene tillit og skape trygghet, mens regjeringen dessverre helst vil overstyre. Dessverre har vi en regjering som gir med den ene hånden og tar med den andre, sier Bollestad.

Lovforslaget er nå oversendt Stortinget og vil bli behandlet i løpet av vårsesjonen. 

Dokumentation

 Her kan du lese hele lovproposisjonen om foreldrepermisjon og kontantstøtte. 


Omtalte personer

Olaug Vervik Bollestad

Partileder (KrF), stortingsrepresentant for Rogaland, medlem, helse- og omsorgskomiteen, medlem, Stortingets valgkomité
Sykepleierutdanning (Høgskolen i Stavanger 1999)

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

Kjersti Toppe

Barne- og familieminister (Sp), stortingsrepresentant
Cand.med (Universitetet i Bergen, 1992)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00