Debatt

Lill Sverresdatter Larsen: At en liten andel helsepersonell jobber i privat sektor, er ikke den største helsekrisa

Vi står foran mange utfordringer, eller kriser, i helsetjenesten, og det leveres utredninger på løpende bånd til helseministeren. «Vi håper debattene fremover kan handle om de ekte problemene, heller enn politisk spillfekteri», skriver Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Sykepleieforbundet.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, mener politikerne bør konsentrere seg om å finne løsninger på helsepersonellkrisen istedenfor å krangle om den lille andelen helsepersonell som jobber i privat sektor.
Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, mener politikerne bør konsentrere seg om å finne løsninger på helsepersonellkrisen istedenfor å krangle om den lille andelen helsepersonell som jobber i privat sektor.Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
Lill Sverresdatter Larsen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I forrige uke spurte Anita Tunold i Aleris, om hvilken helsekrise som er størst og viktigst. Det er et betimelig spørsmål. NSF er krystallklare på at vi vil prioritere den offentlige helsetjenesten. Veien til en todelt helsetjeneste som skiller mellom rike og vanlige folk, er kort og farlig. Så Tunold og jeg er ikke enige om alt.

Vi er riktignok helt enige om én ting: At en liten andel av helsepersonellet jobber i privat sektor, er ikke Helse-Norges største problem, selv om den politiske debatten kan gi inntrykk av det.

Les også

Politisk spillfekteri

Det er i dag hele 7000 ubesatte sykepleiestillinger i Helse-Norge. Det har aldri før vært så mange ubesatte stillinger.

Samtidig arbeider hele 17 000 sykepleiere utenfor helsetjenesten. Dette utgjør ifølge SSB 15 prosent av alle sysselsatte sykepleiere. Dette er det største problemet i dagens Helse-Norge.

Det er bekymringsfullt dersom diskusjonene om fremtidens helsetjeneste bare plasseres langs offentlig/privat-aksen.

Lill Sverresdatter Larsen
Leder i Sykepleierforbundet

Tilgang på helsepersonell er en knapphetsfaktor. Samtidig øker etterspørselen etter helsetjenester. Dette er noe som bekymrer helsepolitikerne. Men ikke bare helsepolitikerne. Dette utfordrer bærekraften i velferdssamfunnet vårt.

Synet på private tilbydere en kjent skillelinje i helsepolitikken. Det er bekymringsfullt dersom diskusjonene om fremtidens helsetjeneste bare plasseres langs offentlig/privat-aksen. Situasjonen er for alvorlig for politisk spillfekteri.

Symbolpolitikk er feil medisin

Kun en liten andel av sykepleierne arbeider hos private tilbydere. Den største private tilbyderen, Aleris, sysselsetter under 0,5 prosent av sykepleierne. Hvorfor 15 prosent av sykepleierne velger å jobbe utenfor helsetjenesten, er derfor åpenbart et viktigere spørsmål å besvare enn hvorfor 0,5 prosent velger å jobbe hos Aleris.

Kun en liten andel av sykepleierne arbeider hos private tilbydere.

Lill Sverresdatter Larsen
Leder i Sykepleierforbundet

Vi er derfor helt enig med Tunold i at vi må lytte til dem som velger å forlate yrket og gjøre noe med årsakene. Hva kan vi gjøre for å rekruttere og beholde helsepersonellet? Og få de som har sluttet til å komme tilbake? Det er her den politiske diskusjonen bør ligge.

Tall fra SSB viser at sykepleiere som jobber utenfor helsetjenesten gjennomgående tjener bedre, så la oss starte der. Men dette handler ikke bare om lønn. Det handler også om hvordan sykepleiernes kompetanse kan brukes best mulig i samspill med helsefagarbeidere, leger og de andre faggruppene som utgjør de operative teamene i helsetjenesten. Vi må vi sørge for at sykepleieryrket blir et yrke å leve av, for og med.

Dyr og dårlig løsning

Ubesatte stillinger gjør det krevende for sykehusene og kommunene å tilby gode og forsvarlige tjenester til pasientene.

Bruk av vikarer er en dyr og kortsiktig løsning.

Lill Sverresdatter Larsen
Leder i Sykepleierforbundet

Flere forsøker å løse dette ved å bruke vikarer og innleie. Hvert år bruker kommuner og helseforetak mellom 1,5 og 2 milliarder kroner bare på sykepleiervikarer.

Bruk av vikarer er en dyr og kortsiktig løsning. Vi må heller finne løsninger som gjør at vi kan beholde sykepleierne vi har og hente tilbake dem vi kan til yrket.

Politisk ansvarlighet

For å bevare den felles helsetjenesten må vi gjøre noe. Det betinger at politikerne debatterer de reelle problemene, med vilje til å finne de gode løsningene.

Norske pasienter har krav på gode og forsvarlige helsetjenester. Uansett om de trenger behandling på sykehuset eller i kommunen. Uansett hvor de bor. Enten det er i nord eller i sør, i byene eller i distriktene.

Hvis man virkelig er opptatt av å sikre offentlig helsetjeneste, så må politikerne gå inn i kjernen av problemet: Hvordan beholde sykepleiere og annen livsnødvendig kompetanse i vårt felles helsevesen?

Det kan bare sikres gjennom å gi de ansatte gode nok vilkår til at de ønsker å jobbe i det offentlige. Det er der det virkelige slaget vil stå.

Omtalte personer

Anita Tunold

Administrerende direktør i Aleris

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00