Debatt

Maritimt Forum og Zero: Forsvaret har nøkkelen til Norges neste grønne eksporteventyr

Forsvaret skal få 28 nye standardiserte fartøy, og samtidig kutte egne klimagassutslipp. En nøkkel for å lykkes, blir å få de nye skipene over på norskutviklet og norskprodusert lav- og nullutslippsteknologi. Det haster å komme i gang, skriver John Anders Lindtveit Røse og Elise Caspersen.

Med vår verdensledende maritime næring står Norge i en unik posisjon til både å styrke vår egen forsvarsevne og eksportere våre løsninger. Men denne posisjonen må utnyttes, og vi må handle raskt, skriver Elise Caspersen og John Anders Lindtveit Røse.
Med vår verdensledende maritime næring står Norge i en unik posisjon til både å styrke vår egen forsvarsevne og eksportere våre løsninger. Men denne posisjonen må utnyttes, og vi må handle raskt, skriver Elise Caspersen og John Anders Lindtveit Røse.Foto: Erik Skjerve/Forsvaret
Elise Caspersen
John Anders Lindtveit Røse
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I Norge har vi levd av og på havet i generasjoner, og dette har gjort oss til en verdensledende maritim nasjon. Det er smått utrolig at verdens 119. mest folkerike land er verdens 5. største skipsfartsnasjon, som er verdensledende på utvikling, produksjon og eksport av høyteknologiske og spesialiserte skip, samt grønn maritim teknologi.

Verden er mer urolig enn på lenge, med klimakrise og krig. Både Norge og våre allierte skal kutte klimagassutslipp, og samtidig styrke forsvarsevnen og fornye den militære kapasiteten på havet. Med vår verdensledende maritime næring står Norge i en unik posisjon til både å styrke vår egen forsvarsevne og eksportere våre løsninger. Men denne posisjonen må utnyttes, og vi må handle raskt. 

Les også

Forsvaret kan utnytte kompetansen i maritim næring

Regjeringen har en ambisiøs og viktig satsing på Sjøforsvaret i Langtidsplanen, som inkluderer byggingen av inntil 28 «standardfartøy». Standardfartøyene skal bygges etter samme plattform, med kjent og tilgjengelig teknologi fra sivil skipsfart, og med militære kapasiteter som tillegg. 

Fartøyene skal erstatte dagens fragmenterte flåte i Kystvakten og Marinen, og vil redusere kostnader til innkjøp, drift og vedlikehold. I tillegg vil Forsvaret kunne utnytte kompetansen maritim næring har om bygging av spesialiserte skip, som skal kunne håndtere svært krevende operasjoner i ugjestmilde farvann. 

Byggingen av de nye standardfartøyene er et forsvars-, nærings-, og klimapolitisk kinderegg.

Elise Caspersen og John Anders Lindtveit Røse

Standardfartøyene bør gå på grønn teknologi

Standardiseringen og kompatibilitet med sivil teknologi gir store muligheter for grønne løsninger i maritim sektor. Det er nemlig ikke bare det norske Forsvaret som skal fornye sin flåte. En rekke av våre allierte nasjoner har planer om å bygge nye forsvarsfartøy, og disse ser nå til Norge. I tillegg er hele den internasjonale maritime næringen på utkikk etter løsninger som gir utslippsfri sjøtransport frem mot 2050. 

Et forsvar som etterspør og tar i bruk utslippsfrie løsninger på sine fartøy, vil bidra til ny infrastruktur i havn, etterspørsel etter fornybare drivstoff og utvikling og eksport av norsk, miljøvennlig teknologi. I tillegg vil Forsvaret unngå å bli stående igjen med fossilt drivstoff i en fossilfri verden.

Et kinderegg som trenger penger i revidert budsjett

Byggingen av de nye standardfartøyene er et forsvars-, nærings-, og klimapolitisk kinderegg. Det utløser et enormt potensial for både styrking av kritisk infrastruktur og kompetanse, økt aktivitet langs kysten, eksport til våre allierte og utvikling av grønne løsninger og infrastruktur. Men da må planen realiseres raskt.

For å få nødvendig fremdrift, må det allerede i revidert nasjonalbudsjett settes av 60 millioner kroner til å teste, undersøke og planlegge for å realisere mulighetene som ligger i grønne standardfartøy. 

Jo flere aktører som engasjerer seg og deler risikoen, jo raskere vil vi utvikle og implementere ny teknologi og bygge ut nødvendig infrastruktur.

Elise Caspersen og John Anders Lindtveit Røse

Fordel for det grønne skiftet om flere deler risiko

For at Norge skal nyte godt av den unike posisjonen vi står i, må Forsvaret delta aktivt i utviklingen av ny klima- og miljøteknologi og infrastruktur. Jo flere aktører som engasjerer seg og deler risikoen, jo raskere vil vi utvikle og implementere ny teknologi og bygge ut nødvendig infrastruktur. I tillegg vil overføringsverdien mellom forsvar og sivil sektor styrkes.

Sjøforsvaret står for 60 prosent av utslippene fra Forsvaret, og utslippsfri teknologi i Sjøforsvaret vil derfor bidra til at Forvaret når egne klimamål.

Klarer vi å realisere eksport- og omstillingspotensialet som ligger i byggingen av standardfartøy, vil det gi arbeidsplasser, verdiskaping, bosetting og klimakutt langs hele kysten. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00