Debatt

Norge er tjent med at Europa lykkes

Det nyvalgte Europaparlamentet vil få stor betydning for Norge og norsk næringsliv. 

EU-VALG PÅ AGENDAEN: Norges utfordring er at flere av EUs satsinger vil ligge helt eller delvis utenfor EØS-avtalen, skriver Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO og Anne Margrethe Lund, direktør for NHOs Brussel-kontor. 
EU-VALG PÅ AGENDAEN: Norges utfordring er at flere av EUs satsinger vil ligge helt eller delvis utenfor EØS-avtalen, skriver Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO og Anne Margrethe Lund, direktør for NHOs Brussel-kontor. Foto: NHO
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I disse dager foregår et av verdens største demokratiske valg, hvor over 370 millioner europeere kan stemme i europaparlamentsvalget. Det nyvalgte Europaparlamentet vil få stor betydning for Norge og norsk næringsliv.

Samtidig som valget i Europa går av stabelen, markerer vi her i Norge 30 år med vår aller viktigste internasjonale avtale: EØS-avtalen. Den gjør oss til en del av det europeiske fellesskapet og sikrer norske bedrifter full deltakelse i EUs indre marked.

NHOs oppfordring er klar: Norge er en del av Europa, og vi er tjent med at Europa lykkes. Derfor må vi jobbe aktivt i Brussel for å sikre norsk konkurransekraft også i årene fremover. 

EØS-avtalen kommer til å ligge fast, uavhengig av utfallet av europaparlamentsvalget. Det som vil endre seg, er den politiske dagsordenen.

Almlid og Lund
NHO

EØS-avtalen kommer til å ligge fast, uavhengig av utfallet av europaparlamentsvalget. Det som vil endre seg, er den politiske dagsordenen i EU. I kjølvannet av europaparlamentsvalget vil det bli avgjort hvem som skal lede den nye Kommisjonen, hvem som skal bekle de ulike posisjonene, og hva slags politikk de skal utøve.

Hvor er EU på vei?

Et av de store spørsmålene er om sittende kommisjonspresident, Ursula von der Leyen, får fornyet tillit. Under hennes ledelse har EU håndtert krise på krise. Men krisene har ikke svekket EUs evne til å sette retning for et grønnere og mer digitalt Europa. Tvert imot – store ambisjoner for omstilling er fulgt opp av omfattende nytt regelverk, tiltak og satsinger.

Den geopolitiske situasjonen vil prege den neste Kommisjonens arbeid, uansett valgresultat. Tettere samarbeid innenfor forsvar og sikkerhet, migrasjon og utvidelse forventes å være blant satsningsområdene til en ny EU-kommisjon, sammen med styrking av europeisk konkurransekraft og sosial utjevning.

Vi kommer til å se et EU som viser handlekraft og samhold i en uforutsigbar verden.

Les også

Konkurransekraft må på agendaen

Norges utfordring er at flere av EUs satsinger vil ligge helt eller delvis utenfor EØS-avtalen. For å sikre konkurransekraften for norske bedrifter er det avgjørende at Norge deltar aktivt i utviklingen av flere av de strategiske satsingene. Det krever at vi er tidlig på for å sikre deltakelse, og at vi aktivt kommer med innspill til hvordan vi ønsker at fremtidens Europa skal se ut.  

Norges utfordring er at flere av EUs satsinger vil ligge helt eller delvis utenfor EØS-avtalen.

Almlid og Lund
NHO

NHO jobber aktivt for å påvirke beslutningstakere i EU og sikre at vi posisjonerer oss for en ny politisk periode i EU. NHO har særlig tatt til orde for tre viktige områder:

  • Vi må styrke det indre marked. Nøkkelen til europeisk velferd ligger i et konkurransedyktig og velfungerende indre marked, der EØS-landenes fulle deltakelse fortsatt sikres. Derfor må fremtidige EU-satsinger også ta høyde før EØS-landenes deltakelse.
  • Europeisk konkurransekraft må være i hjertet av politikkutvikling. Vi ønsker at det skal være lettere å drive en bedrift i Europa – derfor må forslagene som kommer, være tilpasset hverdagen bedriftene våre opererer i. Norge må delta aktivt i debatten i Brussel slik at vi sikrer europeisk konkurransekraft.
  • EU må holde fanen høyt for åpen, regelbasert handel. Vi behøver et EU som kjemper for en åpen, regelbasert verdenshandel.

Det aller viktigste norske aktører - både næringslivet og offentlige myndigheter - kan gjøre, er å følge diskusjonene som pågår i EU i nåtid og jobbe systematisk med å påvirke dem. Vi må engasjere oss i debattene og være med på å utforme posisjonene.

Mens EU-borgere går til valgurnene, kan også vi fra norsk side forme fremtidens Europa. Men da må flere norske politikere, selskaper og representanter fra sivilsamfunnet engasjere seg i hva som skjer i Brussel. For vårt eget næringsliv lykkes best når Europa lykkes.

Les også

Omtalte personer

Ole Erik Almlid

Administrerende direktør, NHO

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00