NY FFI-rapport: Dette er grunnene til at folk slutter i Forsvaret

Det er et uttalt mål i Forsvaret å beholde de ansatte lenger, men manglende karrieremuligheter, misnøyde med lønnsbetingelser og utfordringer med å kombinere jobb og familieliv, oppgis som de vanligste sluttårsakene i en ny studie fra Forsvarets forskningsinstitutt. 14 prosent oppgir at de har mistet troen på systemet.

<b></b>– Forsvaret må være i takt med tiden når det gjelder insentiver, livsfasepolitikk og forvaltning av vår viktigste ressurs, våre ansatte, sier brigader Arnt Inge Rolland, til Altinget. Ifølge ham har Forsvaret&nbsp; omprioritert ytterligere økonomiske ressurser til kompetansehevingstiltak.<br>
– Forsvaret må være i takt med tiden når det gjelder insentiver, livsfasepolitikk og forvaltning av vår viktigste ressurs, våre ansatte, sier brigader Arnt Inge Rolland, til Altinget. Ifølge ham har Forsvaret  omprioritert ytterligere økonomiske ressurser til kompetansehevingstiltak.
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Christina Guldstad

Forskerne som står bak rapporten, Maria Fleischer Fauske og Kari Røren Strand, trekker frem at mange av dem som slutter i Forsvaret var fornøyde med jobben sin, men ønsket å gjøre noe annet. Omtrent tre fjerdedeler av dem som sluttet, krysset av kun for sluttårsaker som uttrykker direkte misnøye med jobben i Forsvaret.

Fauske og Strand peker på at noen sluttårsaker er vanlige, noen alvorlige og noen begge deler og skriver følgende:

«Sluttårsaker som handler om personlig belastende forhold, som mobbing og trakassering, dårlig arbeidsmiljø og dårlige boforhold, må åpenbart tas tak i selv om de ikke kommer øverst på listen over vanlige sluttårsaker».

Altinget logoForsvar
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om forsvar samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00