Debatt

Eviny: Nytt skattesystem bremser grønt skifte 

Regjeringens nye skattesystem for vannkraft har store konsekvenser for fornybarnæringen, skriver Benedicte Staalesen Nilsen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte en ny skattepakke for vann- og vindkraft sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sist onsdag. Her er han på vei til pressekonferansen.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte en ny skattepakke for vann- og vindkraft sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sist onsdag. Her er han på vei til pressekonferansen.Foto: Terje Bendiksby / NTB
Benedicte Staalesen Nilsen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Et nytt skattesystem som kraftig bremser det grønne skiftet, hindrer videre utbygging av fornybar energi og gir mindre penger til kommunene. Gir dette virkelig mening?

La meg utdype i fire punkter.

Midt i en energikrise fjernes insentiver til å bygge ut mer energi

Paradokset er at forslaget kommer i konteksten av et land og et Europe som er i krise. Den eneste veien ut av energikrisen på lengre sikt, er mer produksjon av fornybar kraft. Mer kraft er også regjeringen opptatt av.

Derfor fremstår det underlig at man brått legger frem en skattepakke med den konsekvens at snarere det motsatte skjer. De foreslåtte endringene kan nemlig få negativ betydning for utbygging av fornybar kraft.

Vi ser allerede flere prosjekter som nå stanser helt eller delvis opp som følge av dette, og usikkerheten i forslagene som nå ligger på bordet.

De foreslåtte endringene kan få negativ betydning for utbygging av fornybar kraft

Benedicte Staalesen Nilsen
Leder for samfunnskontakt, Eviny

Eviny og bransjen er positive til at kraftinntekter skal bidra til velferd og trygghet, men med dette forslaget skaper regjeringen usikkerhet for nye prosjekter, som ville øke energiproduksjonen i Norge.

I Eviny har man, som følge av skatteendringene som Stortinget vedtok for to år siden i forbindelse med behandling av Statsbudsjett for 2021, løftet frem flere utvidelsesprosjekt opp av skuffen. Det er nå risiko for at noen av dem kan bli ulønnsomme

De såkalte effektinvesteringene treffes spesielt hardt i det som nå foreslås. Dette er den vannkraften som først og fremst produseres når alle de andre produsentene ikke klarer å møte forbruket, altså når prisene er på sitt høyeste. Slike investeringer vil være helt nødvendig framover for å sikre balansen i kraftsystemet, for å flekse bedre mot sol og vind, og redusere de voldsomme svingningene vi ellers vil se i prisene.

Investeringene som skal sikre dette, kommer ikke inn i skattesystemet som nå foreslås. I EU har man i sine forslag om økt beskatning av vannkraft, valgt å skjerme disse investeringene.

Les også

Mer til staten, mindre til kommunene

De foreslåtte endringene omfordeler inntekter fra kommuner til staten. Konsekvensen er et vesentlig svekket utbyttegrunnlag.

Evinys eiere er i all hovedsak kommuner på Vestlandet. Foreløpige beregninger viser at for inneværende år vil utbyttet til våre eierkommuner anslagvis bli redusert med 1–2 milliarder kroner.

Vi tror et slikt grep egentlig er i tråd med Finansdepartementets ønsker. De ønsker nemlig ikke kommuner med for høye inntekter og for store selvstendige interesser. For da blir kommunene, fra deres perspektiv, vanskeligere å styre. De kan påvirke det makroøkonomiske bildet, som staten ønsker å kunne styre på millimeteren.

Finansdepartementet ønsker ikke kommuner med for høye inntekter og for store selvstendige interesser

Benedicte Staalesen Nilsen
Leder for samfunnskontakt, Eviny

Staten og Finansdepartementet kommer derfor aldri velvillig til å legge til rette for at kommunene skal tjene mer, men snarere sørge for at mest mulig av dette går til dem. Og på mange måter kan man si at Stortinget «ønsker» det samme; for det er de statlige midlene som der forhandles om og disponeres. Fra et slikt perspektiv har kommunene strengt tatt få allierte på Stortinget.

Det blir interessant å se denne høsten i hvilken grad man på Stortinget faktisk kommer til å jobbe for at kommunene som eiere får beholde inntektene. 

En del av løsningen i det grønne skiftet. Eller ...?

Ikke bare går de kommunale eierne glipp av utbytte med de nye foreslåtte reglene. De går også glipp av investeringsevne i selskapene de er eiere i.

Med utgangspunkt i vannkraften bruker Eviny sitt komparative fortrinn til å utvikle nye forretningsløsninger innen elektrifisering. Vi er en av Norges største aktører innen hurtiglading, og sammen med Bergen Havn har vi utviklet Europas største landstrømanlegg. Dette er satsinger som er politisk ønsket og villet. Det er en del av løsningen på den omstillingen vi vet vi skal gjennom: ny forretning som er bra for klima.

Ukentlig får vi henvendelser fra aktører i Europa som trenger nettopp denne type løsninger for å oppfylle krav og politiske målsettinger. Elektrifisering er et område hvor vi i Eviny ser at Norge AS kan ha et stort eksportpotensial.

Med det nye forslaget fra regjeringen hindres selskaper som vårt i stadig større grad å ta del i de enorme mulighetene som finnes i det grønne skiftet, grunnet betydelig svekket investeringsevne.

Et konkret eksempel er den store satsingen på havvind. Dette er en svært kapitalintensiv industri. Når energisystemene til havs og på land nå smelter sammen, er det behov for nettopp kompetanse og samarbeid både fra de som kjenner offshore og de som kjenner energisystemet på land.

Det er derfor Eviny har gått sammen med Shell og Lyse om havvind. Men vår evne til å finansiere dette med egenkapital blir redusert dersom de foreslåtte endringene blir endelig vedtatt. Da risikerer Norge å stå igjen med en offshore havvindsatsing med kun de store og de utenlandske aktørene.

Dermed har regjeringen pekt ut deler av industrien som skal sørge for omstilling i Norge.

 

Les også

Økt politisk risiko

Er det en ting næringsliv generelt og ikke minst denne bransjen spesielt, har behov for, så er det forutsigbarhet. Det ligger mye planlegging, store investeringer og beslutninger tatt i dag, bak utbygginger av anlegg som skal produsere fornybar kraft i mange tiår fremover.

De foreslåtte endringene kom uten forvarsel eller noen form for dialog eller prosess med næringen i forkant

Benedicte Staalesen Nilsen
Leder for samfunnskontakt, Eviny

De foreslåtte endringene kom uten forvarsel eller noen form for dialog eller prosess med næringen i forkant. At det finnes politisk risiko og muligheter for at Stortinget i tolvte time vedtar ting som verken er utredet eller gjennomarbeidet, vet vi alle kan skje. Med dette forslaget ser vi hvordan den politiske risikoen har økt fra regjeringshold.

Fornybarnæringen kan være en del av løsningen. Vi har kompetanse, folkene og erfaringen til å produsere mer fornybar kraft til forbrukere og til industri. Og til å ta del i den nødvendige omstillingen vi skal gjennom, samtidig som vi klarer å skape nye grønne jobber og ny grønn industri.

Regjeringens foreslåtte endringer slår bena under dette.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024