Ojala er redd for at reindriftssamene blir syndebukker

Irene Ojala fra Pasientfokus er opptatt av at det er staten som er syndebukk i Fosen-saken, men at reindriftssamene fort kan bli sett på som syndebukker i lokalmiljøene. Hun reagerer også kraftig på Sylvi Listhaugs (Frp) utspill i helgen. 

– Pasientfokus har et håp om at denne saken ikke fører til et hat mot
reindriften, sier stortingsrepresentant Irene Ojala.
– Pasientfokus har et håp om at denne saken ikke fører til et hat mot reindriften, sier stortingsrepresentant Irene Ojala. Foto: Javad Parsa / NTB
Christina Guldstad

Etter Høyesterett sin dom fra 2021 er det fortsatt uavklart om hva som vil skje med de to vindkraftverkene i vinterbeiteområdet til Fosen reinbeitedistrikt. Irene Ojala representerer Finnmark på Stortinget, og understreker at saken også har store menneskelige konsekvenser.

– Uansett hvilken beslutning man lander på vil reindriftssamene tape mest. For hvordan skal du møte naboen på butikken om vindmøllene er revet og strømprisene stiger? De proffe politikerne har glemt å tenke på dette. Her påligger det et stort ansvar både hos regjering og storting, sier Ojala til Altinget.