Kommentar av 
Terje Aasland

Oljeministeren: Havbunnsmineraler – starten for en ny, norsk industrigren

Regjeringen vil at Norge skal være verdensledende når det gjelder en fakta- og kunnskapsbasert forvaltning av havbunnsmineralressurser. En forvaltning som er helhetlig, bærekraftig og forsvarlig – der hensynet til miljø vil bli ivaretatt i alle faser av virksomheten, skriver olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en kronikk om regjeringens nye strategi for havbunnsmineraler.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har sterk tro på at våre havbunnsmineralressurser kan utvinnes bærekraftig og forsvarlig, så lenge de er lønnsomme å hente opp. 
Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har sterk tro på at våre havbunnsmineralressurser kan utvinnes bærekraftig og forsvarlig, så lenge de er lønnsomme å hente opp. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Terje Aasland
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I Norge er vi så heldige å ha store, verdifulle naturressurser til havs; fiskebestander og olje- og gassressurser.

Høstingen av ressursene har gitt arbeidsplasser, grunnlag for bosetting over hele landet og inntekter til staten. De har bidratt til å legge grunnlaget for velferdsstaten. Dette har vi klart fordi disse ressursene har blitt forvaltet på en ordentlig måte. Norge har lang og stolt tradisjon for en kunnskapsbasert, helhetlig og forsvarlig ressursforvaltning. 

Les også

Helhetlig, bærekraftig og forsvarlig

Ressursvurderinger som er gjort av Oljedirektoratet tilsier at vi også har store forventede havbunnsmineralressurser på norsk sokkel. Regjeringen foreslår nå å åpne områder for kommersiell havbunnsmineralaktivitet i Norge. Gjennom dette vil vi legge til rette for lønnsom, bærekraftig og forsvarlig mineralvirksomhet til havs.  

Regjeringen vil at Norge skal være verdensledende når det gjelder en fakta- og kunnskapsbasert forvaltning av havbunnsmineralressurser.

Terje Aasland
Olje- og energiminister (Ap)

I stortingsmeldingen har vi også lagt fram en strategi for forvaltning av de norske havbunnsmineralressursene. Det er kun ved åpning av områder at industriaktører kan bidra til økt kartlegging og datainnsamling i norske havområder. Regjeringen vil at Norge skal være verdensledende når det gjelder en fakta- og kunnskapsbasert forvaltning av havbunnsmineralressurser. En forvaltning som er helhetlig, bærekraftig og forsvarlig – der hensynet til miljø vil bli ivaretatt i alle faser av virksomheten. En forvaltning som sikrer kunnskapsoppbygging og der en går skrittvis frem.

Norge bør være med

Det er godt kjent at havbunnen inneholder interessante mineralressurser. Disse ressursene er det nå økt interesse for, fordi etterspørselen etter viktige metaller øker på verdensbasis. Befolkningsvekst, velstandsøkning og overgangen til lavutslippssamfunnet krever store mengder med metaller. Disse metallene må komme fra et sted. Norge bør være med på å dekke dette behovet om våre ressurser er lønnsomme.

Mye mineralproduksjon og prosessering er i dag konsentrert til noen få enkeltland. Dette fører til usikre forsyningslinjer og uheldige avhengigheter. Den nye geopolitiske situasjonen gjør det viktigere enn før at vesten ikke blir for avhengig av forsyninger fra land vi ikke ønsker å gjøre oss avhengig av. Dette gjør at vi må se oss om etter andre forsyningskilder av metaller og mineraler. Mineraler fra havbunnen, inkludert fra Norge, kan på sikt spille en rolle i fremtidig forsyning av viktige metaller som verden vil trenge. 

Les også

Starten for en ny, norsk industrigren

Ved å åpne for kommersiell kartlegging vil vi legge til rette for å styrke kunnskapsgrunnlaget om havbunnsmineralvirksomhet. For vi trenger mer kunnskap. Det fremkommer av den åpningsprosessen departementet har gjennomført de siste årene, og som er grunnlaget for forslaget om å åpne områder. 

I dag er det kun staten som kan kartlegge de enorme havområdene våre for mineraler. For å øke kunnskapen og datainnsamlingen om både ressurser og miljø, må både staten og industrien engasjeres. Sammen vil kartleggingsaktivitet i både statlig og privat regi bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget og dermed styrke forvaltningen også av disse statlige naturressursene. Samtidig har jeg sterk tro på at våre havbunnsmineralressurser kan utvinnes bærekraftig og forsvarlig, så lenge de er lønnsomme å hente opp. 

Jeg har sterk tro på at våre havbunnsmineralressurser kan utvinnes bærekraftig og forsvarlig.

Terje Aasland
Olje- og energiminister (Ap)

Norge har lang erfaring med næringsvirksomhet og har sterke forsknings- og teknologimiljø knyttet til olje- og gassvirksomheten, havet og ressursene i havet. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne utvikle lønnsom mineralvirksomhet på havbunnen. Norskbaserte miljø har gjennom mange års virksomhet klart å ta ledende posisjoner i globale havnæ­ringer. Norge har dermed gode forutsetninger for å bli kunnskaps- og teknologileverandør til en ny, global næring basert på uttak av havbunnsmineralforekomster.

Neste skritt er nå at Stortinget behandler meldingen. Når det er gjort, vil regjeringen sette i gang prosesser for å tildele tillatelser for havbunnsmineralvirksomhet i Norge. Dette kan være starten for en ny, norsk industrigren som landet, vesten og verden trenger. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024