Debatt

Oslo Unge Høyre: Vi må satse på flere politifolk – ikke kontorplasser

Det er på høy tid at vi setter fokus på å øke antallet politifolk i Norge, heller enn å bygge flere politikontorer. Vi må investere i politiet som en ressurs for hele samfunnet, skriver Mayhan Rostamkhel, medlem av Oslo Unge Høyre og Den Konservative Studenterforening.

«Politiet må være tilgjengelig der og når kriminaliteten skjer. Å øke antallet politikontorer kan føre til at ressursene spres for tynt, og politifolkene bruker mer tid på administrasjon og byråkrati enn på gatene der de er mest tiltrengt», skriver innleggsforfatteren.
«Politiet må være tilgjengelig der og når kriminaliteten skjer. Å øke antallet politikontorer kan føre til at ressursene spres for tynt, og politifolkene bruker mer tid på administrasjon og byråkrati enn på gatene der de er mest tiltrengt», skriver innleggsforfatteren.Foto: Heiko Junge/NTB
Mayhan Rostamkhel
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Vi trenger et moderne politi som er rustet til å løse morgendagens kriminalitet.

For første gang klarer ikke lenger blant annet Oslo politidistrikt å løse de løpende politioppgavene uten hjelp.

I august i år ble det kjent at regjeringen åpner ti nye polititjenestesteder i 2024, og vi har allerede fått vite at det innen utgangen av 2023 vil bli opprettet ni nye politikontorer. Dette initiativet har blitt kunngjort som svar på økende utfordringer knyttet til kriminalitet og offentlig trygghet. Men lar vi oss lure av tallet på politikontorer, eller bør vi fokusere på hva som virkelig teller for å sikre tryggheten til folk i Norge?

Varsellampene blinker

Mer enn halvparten av stedene hvor regjeringen planlegger å åpne nye politikontorer, sier politiet at det er imot deres råd eller at de ikke ønsker dette.

Dette er en bekymringsverdig indikasjon på at beslutningene som tas ovenfra, kanskje ikke alltid er i tråd med hva som faktisk tjener samfunnet best. 

Dette er en bekymringsverdig indikasjon på at beslutningene som tas ovenfra, kanskje ikke alltid er i tråd med hva som faktisk tjener samfunnet best.

Mayhan Rostamkhel
Oslo Unge Høyre

Norge står overfor en utfordrende tid når det gjelder sikkerhet og kriminalitet. Vi ser en økning i ulike typer kriminalitet, og samtidig blir politiets ressurser redusert. Når politidirektoratet varsler ytterligere nedbemanninger i 2023 og 2024, bør det få varsellampene til å blinke. Tall fra politiet viser at det har blitt 138 færre politiårsverk i politidistriktene fra september 2021 til juli 2023. Det siste året har det blitt over 200 politiårsverk færre i politidistriktene. Dette er en nedgang i antallet politifolk som er i tjeneste på et tidspunkt da behovet for trygghet og sikkerhet er større enn noensinne. 

Nøkkelen til tryggere samfunn

Når befolkningen vokser, må også antall politifolk øke for å opprettholde den samme grunnberedskapen. Hvis utviklingen fortsetter, er vi under 2 politifolk per 1000 innbyggere i løpet av neste år. Dette er langt under de anbefalte nivåene for en trygg og sikker samfunnssituasjon. 

Politiet må være der kriminaliteten skjer, for det er avgjørende for både forebygging og respons.

Mayhan Rostamkhel
Oslo Unge Høyre

Høyre mener at nøkkelen til å få et tryggere samfunn ligger i å styrke og modernisere politistyrken. Et sterkere og mer effektivt politi er det vi trenger. Politiet må være der kriminaliteten skjer, for det er avgjørende for både forebygging og respons. Dette gjør hverdagen tryggere for folk, og det bør være en prioritet. For Høyre betyr det flere politifolk i gatene, flere patruljer på veiene, og flere politifolk som er riktig utstyrt og opplært til å takle dagens kriminelle utfordringer.

Tilgjengelig der kriminaliteten skjer

Vi må huske at politiets rolle ikke bare handler om å være reaktive, men også proaktive. Å opprette nye politikontorer kan gi en følelse av trygghet, men det er viktig å stille spørsmål ved om dette er den mest effektive måten å bruke ressursene våre på. 

Vi må investere i politiet som en ressurs for hele samfunnet.

Mayhan Rostamkhel
Oslo Unge Høyre

Politiet må være tilgjengelig der og når kriminaliteten skjer. Å øke antallet politikontorer kan føre til at ressursene spres for tynt, og politifolkene bruker mer tid på administrasjon og byråkrati enn på gatene der de er mest tiltrengt. Dette er en ineffektiv bruk av midler som ikke tjener samfunnet på best mulig måte.

I tillegg står politiet overfor en rekke moderne utfordringer, inkludert økt trussel fra cyberkriminalitet, organisert kriminalitet og terror. Disse truslene krever høy spesialisert kunnskap og teknologiske ressurser, som er essensielle for å møte og bekjempe dem. Derfor er det nødvendig å styrke politiets kapasitet og kompetanse for å møte disse utfordringene.

Investere i politiet

Det er derfor på høy tid at vi setter fokus på å øke antallet politifolk i Norge, heller enn å bygge flere politikontorer. Vi må investere i politiet som en ressurs for hele samfunnet, og sikre at de har de nødvendige midlene for å oppfylle sitt viktige samfunnsoppdrag.

Det er på tide at politikere og beslutningstakere prioriterer en styrking av politiet i Norge slik at man kan jobbe for å skape et tryggere samfunn for alle.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00