Debatt

Statssekretær Sæther: Regjeringen følger opp Fosen-dommen

Det er flere påstander fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som ikke kan stå uimotsagt, skriver statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet i et svar til NIMs Gro Nystuen om Fosen-dommen.

Roan vindpark på Fosen er et av to vindkraftverk som er dømt til å være i strid med menneskerettighetene og samenes rett til kulturutvølese av Høyesterett.
Roan vindpark på Fosen er et av to vindkraftverk som er dømt til å være i strid med menneskerettighetene og samenes rett til kulturutvølese av Høyesterett.Foto: Ole Martin Wold / NTB
Elisabeth Sæther
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Gro Nystuen ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har 21. oktober et innlegg hos Altinget om oppfølgingen av Fosen-dommen. Her fremføres flere påstander som ikke kan stå uimotsagt.

Jeg vil starte med å understreke at regjeringen selvsagt skal følge opp Norges folkerettslige forpliktelser på Fosen, og har iverksatt en prosess som skal sørge for at reindriftens rettigheter sikres.

Denne saken er krevende, gjerne spesielt for reindrifta på Fosen. Regjeringen vektlegger derfor at oppfølgingen av Fosen-dommen ikke skal ta lengre tid enn nødvendig. Samtidig er det avgjørende at vi får et resultat som står seg, slik at vi forhåpentligvis kan unngå nye runder i rettsapparatet.

Les også

Krenkelse på sikt

I innlegget skriver Nystuen at «menneskerettsbruddet er pågående så lenge retten til kulturutøvelse etter SP artikkel 27 ikke kan oppfylles». Jeg er ikke enig i denne fremstillingen.

Regjeringen vektlegger at oppfølgingen av Fosen-dommen ikke skal ta lengre tid enn nødvendig

Elisabeth Sæther (Ap)
Statssekretær i Olje- og energidepartementet

Høyesterett la til grunn at konsesjonsvedtakene krenker rettigheten etter SP artikkel 27 fordi anleggene på sikt vil utgjøre en alvorlig trussel mot kulturutøvelsen. Høyesterett har ikke sagt noe om at reindriftsamenes rett til kulturutøvelse i dag «ikke kan oppfylles».

Sagt med andre ord: Høyesterett har ikke sagt at vindkraftverkene i dag begrenser reindriftsutøvernes kulturutøvelse i strid med folkeretten. Høyesterett har lagt til grunn at vindkraftverkene på sikt vil få denne konsekvensen. Departementet mener derfor at man har noe tid til å gjennomføre den forvaltningsmessige oppfølgingen av dommen.

Jeg vil også nevne at departementet, og for så vidt også vindkraftaktørene på Fosen, raskt etter Høyesteretts avgjørelse ba reindriften om innspill på eventuelle behov for midlertidige tiltak for å understøtte driften fram til en endelig løsning foreligger. Så langt er det ikke meldt om slike behov.

Uriktig påstand om hva departementet har lagt til grunn

Det andre forholdet jeg særlig finner grunn til å kommentere er det Nystuen skriver om konsesjonsbehandlingen. Nystuen skriver at Olje- og energidepartementet da det ble gitt konsesjon til vindkraftanleggene foretok en interesseavveining mellom samfunnets interesser i ren energi på den ene siden, og samenes interesser i fortsatt kulturutøvelse på den andre siden.

Dette er feil, noe som også ble påpekt av Olje- og energidepartementet da NIM presenterte sin rapport «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder» for departementene.

Det er uheldig at NIM fortsetter å spre en uriktig oppfatning om hva departementet har lagt til grunn i Fosen-saken

Elisabeth Sæther (Ap)
Statssekretær i Olje- og energidepartementet

Det er ikke tilfelle at departementet la til grunn at det i utgangspunktet ville være folkerettsstridig å gi konsesjon til vindkraftverkene, men at man ved å foreta en interesseavveining kunne gi konsesjon likevel. Det er derfor uheldig at NIM fortsetter å spre en uriktig oppfatning om hva Olje- og energidepartementet har lagt til grunn i Fosen-saken.

Departementets vurdering av proporsjonalitet er akkurat den samme som ble gjort i senere saker som for eksempel Kalvvatnan-saken, hvor departementet med henvisning til reineiernes folkerettslige vern, ikke ga konsesjon. Olje- og energidepartements vurdering i Kalvvatnan-saken ble av NIM omtalt som et «positivt utviklingstrekk» og saken ble betegnet som «enestående i norsk forvaltningspraksis».

Feil at det er en endring av praksis

I Kalvvatnan-saken viste departementet til den folkerettslige vurderingen som er gjort i Fosen-saken, og den vurderingen er et vedlegg til Kalvvatnan-vedtaket. Likevel omtaler NIM det som en endring av praksis. Dette er altså feil. Departementets folkerettslige utgangspunkt og rettslige forståelse er den samme i alle sakene om vindkraft i samiske områder i de senere år, hva enten det er gitt konsesjon, som for eksempel Fosen og Øyfjellet, eller det er gitt avslag, som for eksempel Kalvvatnan og Falesrašša.

Jeg mener det er viktig at det nå gjennomføres en grundig prosess slik at vi finner en løsning som står seg. Departementet sendte 12. september forslag til utredningsprogram til reindriften, og det første konsultasjonsmøtet om utredningsprogrammet ble avholdt med Sør-gruppen den 9. november. Det skal avholdes konsultasjonsmøte med Nord-gruppen senere denne måneden.

Regjeringen vil nå jobbe videre for å finne gode løsninger i Fosen-saken. Løsninger som står seg for ettertiden og som skaper ro i saken.

Les også

Omtalte personer

Gro Nystuen

Assisterende direktør, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024