Debatt

Reidar Holst Christensen: Nødvendig helsehjelp og arbeidsplasser legges ned – Kjerkol feirer, pasienter og ansatte fortviler

Torsdag vedtar Stortinget å legge ned fritt behandlingsvalg. Uten hensyn til dem det rammer, feirer helse- og omsorgsministeren dette som en politisk seier. For pasienter, pårørende og ansatte er det en katastrofe.

Reidar Holst Christensen, fagsjef
for helse og velferd i NHO Geneo, advarer regjeringen mot å legge ned fritt behandlingsvalg fra nyttår. 
Reidar Holst Christensen, fagsjef for helse og velferd i NHO Geneo, advarer regjeringen mot å legge ned fritt behandlingsvalg fra nyttår. Foto: NHO Geneo
Reidar Holst Christensen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Avviklingen av fritt behandlingsvalg skal behandles i Stortinget 8. desember. Om Stortinget gjør som regjeringen ønsker, betyr det avvikling av viktige behandlingsplasser og nedleggelse av arbeidsplasser i hele landet.

Vi frykter at behandlingskøer vil øke, og mener at personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet taper på regjeringens hastverksarbeid. Det samme gjør ansatte på behandlingsstedene, som får permitteringsvarsler og oppsigelser i julegave. Dette er høyt kompetente fagpersoner som har viet sitt yrkesliv for å hjelpe alvorlig syke mennesker.

Vi frykter at behandlingskøer vil øke, og mener at personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet taper på regjeringens hastverksarbeid. 

  

Hvorfor sørger ikke regjeringen for en forsvarlig avvikling? Det kunne for eksempel blitt gjort ved å overføre eksisterende avtaler i fritt behandlingsvalg fra Helfo til de regionale helseforetakene.

Da ville ønsket om avvikling av ordningen blitt innfridd, helseforetakene hadde fått tid og oversikt til å sikre kontroll med behandlingskapasiteten, og pasienter og ansatte hadde fått tilstrekkelig tid til omstilling. I stedet velger regjeringen å presse gjennom en uforsvarlig avvikling.

Les også

Ikke konsekvensutredet

Avviklingen skjer uten at det er gjennomført noen konsekvensutredning av hvordan dette vil ramme behandlingstilbudet, pasientene og ansatte i bedriftene som leverer spesialisthelsetjenester.

Avvikling av ordningen er stikk i strid med regjeringens lovnader om å styrke tilbudene til psykisk syke og rusmisbrukere. Når vi vet at også behandlingstilbudene i de offentlige sykehusene bygges ned, er dette særdeles uansvarlig styring.

Avvikling av ordningen er stikk i strid med regjeringens lovnader om å styrke tilbudene til psykisk syke og rusmisbrukere.

Ordningen fritt behandlingsvalg ble innført i 2015 og innebærer at pasienter får mulighet til å velge hvor og hvordan de vil motta behandling. Tilbudet omfatter ulike former for rettighetsbaserte tilbud og finnes både i ideelle og andre private spesialisthelsetjenester.

Det er særlig innen rus og psykisk helse at ordningen er mye brukt. Etter avviklingen blir alternativene å velge mellom langt færre. Det betyr at mange pasienter ikke vil finne et tilbud som passer dem og den totale kapasiteten blir mindre.

30.000 pasienter i år

I 2021 var det litt over 21.000 pasienter som benyttet seg av fritt behandlingsvalg. Det er en økning på cirka 3000 sammenlignet med 2020. I 2022 ligger det an til at rundt 30.000 får behandling gjennom ordningen.

Ingen fra regjeringsapparatet har så langt vi vet, besøkt behandlingsstedene som nå legges ned. Men det har ordførere fra regjeringspartiene og representanter fra opposisjonen på Stortinget.

Ingen fra regjeringsapparatet har så langt vi vet, besøkt behandlingsstedene som nå legges ned.

I møter med pasienter og ansatte, er de presentert for sterke personlige historier fra pasienter som nå opplever at de har fått god hjelp. Mange forteller at de etter mange år med psykisk sykdom og rusmisbruk endelig erfarer at de har funnet et behandlingstilbud som de virkelig ønsker.

Les også

Helseministeren feirer

Fritt behandlingsvalg handler om å ha nok behandlingsplasser til å gi alvorlig syke mennesker den behandlingen samfunnet har en etisk lovpålagt plikt til å gi dem. Uten hensyn til dem det rammer, feirer helse- og omsorgsministeren dette som en politisk seier. For pasienter, pårørende og ansatte er det en katastrofe.

For pasienter, pårørende og ansatte er det en katastrofe.

Vi ber derfor ansvarlige, selvstendige politikere om å stemme mot avvikling av fritt behandlingsvalg nå. Det bør heller legges opp til en ansvarlig overgangsordning, der helseforetakene kan foreta en gradvis avvikling, utlyse anbud for kjøp fra private og tilpasse kapasitet i både egenregi og privat regi.

Dette vil sikre pasientene viktig helsehjelp, redde arbeidsplasser og bedrifter. Og det vil være en verdig julehilsen fra Stortinget til pasienter og ansatte.

Omtalte personer

Ingvild Kjerkol

Stortingsrepresentant (Ap), leder, Trøndelag Ap

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00