Debatt

Norge må på Tinder

Kompetansemangelen er så prekær at vi må ta i bruk velkjent teknologi for å sjarmere de beste talentene i Europa. Vi må rett og slett på Tinder – for arbeidssøkere, skriver Even Bolstad (HR Norge) og Barbro Noss (Samfunnsbedriftene).

«Forslaget om arbeidslivets Tinder, 'EU Talent Pool', skal behandles i Europaparlamentet og i Europarådet. Hvis EU velger å gå for denne løsningen, er det viktig at Norge også får tilgang til plattformen. Da må regjeringen sørge for rammevilkår som gjør at også norske virksomheter kan 'sveipe' etter talenter», skriver innleggsforfatterne.
«Forslaget om arbeidslivets Tinder, 'EU Talent Pool', skal behandles i Europaparlamentet og i Europarådet. Hvis EU velger å gå for denne løsningen, er det viktig at Norge også får tilgang til plattformen. Da må regjeringen sørge for rammevilkår som gjør at også norske virksomheter kan 'sveipe' etter talenter», skriver innleggsforfatterne.Foto: Erik Johansen/NTB
Even Bolstad
Barbro Noss
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Kompetansekrisen er den nye store varslede krisen i Norge. Mangelen er global, og konkurransen om arbeidskraften blir tilsvarende. I en undersøkelse HR Norge har gjennomført blant over 50 av Norges 100 største virksomheter, svarer de fleste at den største utfordringen er mangel på kompetanse. Ni av ti virksomheter mener at kampen om kompetanse har økt, og sju av ti mener at det har blitt vanskeligere å holde på den kompetansen de har.

Kanskje må Norge også ta i bruk teknologi som kanskje er mest kjent fra dating-apper som Tinder. For hva har arbeidsmarkedet og single til felles? Jo, de søker begge etter den som matcher best.

Tiltaket vi sikter til er «EU Talent Pool», en plattform skal legge til rette for internasjonal rekruttering og gi kvalifiserte tredjelandsborgere muligheter for å kunne arbeide i EU. Arbeidssøkere fra tredjeland kan registrere en profil med sine kvalifikasjoner og kompetanse, erfaring og språkkunnskaper. Ledige stillinger i medlemslandene vil kunngjøres i den samme portalen. Derfor omtales også portalen noe spøkefullt som «Tinder for arbeidssøkere». 

Les også

Norge må få tilgang

I Samfunnsbedriftenes årlige arbeidslivsundersøkelse svarer fire av ti kommunalt eide bedrifter at de ikke har den kompetansen de trenger. De fleste frykter at de fortsatt mangler kompetansen om tre år. Flere enn fire av ti synes samtidig at det er vanskelig å rekruttere riktig type arbeidskraft. Det er spesielt ansatte med høyere teknisk utdannelse og faglært arbeidskraft som er vanskelig å rekruttere. 

Regjeringen må sørge for rammevilkår som gjør at også norske virksomheter kan «sveipe» etter talenter.

Even Bolstad & Barbro Noss

Dette er i tråd med en internasjonal undersøkelse fra HR Norge, BCG og World Federation of People Management Association (WFPMA). Her svarte 72 prosent av 7000 HR-ledere at mangel på talenter og kompetanse er den største utfordringen de står overfor. 

Forslaget om arbeidslivets Tinder, «EU Talent Pool», skal behandles i Europaparlamentet og i Europarådet. Hvis EU velger å gå for denne løsningen, er det viktig at Norge også får tilgang til plattformen. Da må regjeringen sørge for rammevilkår som gjør at også norske virksomheter kan «sveipe» etter talenter.

Et godt sted å starte

Så langt har norske virksomheter vært heldige og delvis fått dekket mangel på arbeidskraft og kompetanse via utenlandsk arbeidskraft. Valutakurs, økt etterspørsel etter arbeidskraft og bedre lønnsvilkår i andre land gjør at dette ikke gjelder i samme grad. Derfor må vi være langt mer fleksible i måten vi organiserer arbeidslivet på her hjemme og i koblinger med andre land. 

Regjeringen må kjenne sin besøkelsestid og sikre at norske arbeidsgivere også kan hente talenter utenfor EU.

Even Bolstad & Barbro Noss

Regjeringen må kjenne sin besøkelsestid og sikre at norske arbeidsgivere også kan hente talenter utenfor EU gjennom en plattform som sikrer rettferdig rekruttering og arbeidsvilkår. Vi må redusere barrierer for arbeidskraftimport. Norske lover og regler må tilpasses for arbeidsinnvandring, slik at norske arbeidsgivere kan rekruttere internasjonal arbeidskraft tilsvarende EUs forordninger.

Kampen om kompetanse og arbeidskraft gjelder alle sektorer – og spesielt ute i distriktene. Her er det – som på Tinder – kamp om de beste matchene. I Hurdalsplattformen har regjeringen store ambisjoner for bærekraftige og levende lokalsamfunn i hele Norge. For å sikre kompetanse til disse lokalsamfunnene, er vi avhengige av å ta i bruk nye teknologiske løsninger som kan koble arbeidsgivere og jobbsøkere. Da er «EU Talent Pool» et godt sted å starte. La oss «sveipe» til oss god arbeidskraft.

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00