Seks opposisjonspartier kutter mer utslipp enn regjeringen

Det er langt igjen til målet om 55 prosent utslippskutt i 2030. Det bekreftet en ny rapport tirsdag. Partier til høyre og venstre fremmer forslag som kutter mer utslipp enn det regjeringens eget statsbudsjett gjør. Zero ber regjeringen gå i seg selv, og følge forslag fra opposisjonen.

Opposisjonen nærmest konkurrerer om hvem som vil kutte mest utslipp. Det største opposisjonspartiet Høyre meldte seg på i konkurransen da de la fram sitt alternative budsjett i november.
Opposisjonen nærmest konkurrerer om hvem som vil kutte mest utslipp. Det største opposisjonspartiet Høyre meldte seg på i konkurransen da de la fram sitt alternative budsjett i november. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Elisabeth Bergskaug

Tirsdag la Det Norske Veritas (DNV) fram rapporten «Energy Transition Norway 2022», den tredje i rekken, på oppdrag fra Norsk Industri. 

Rapporten slår fast at dagens klimatiltak kun er nok til å kutte 25 prosent av norske klimagassutslipp innen 2030. Målet er å kutte 55 prosent. 

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2023, viste den grønne boka Klimastatus- og plan at det må mye ny politikk på plass om målet skal nås. 

Det er sesong for alternative statsbudsjetter, og samtlige partier bortsett fra Frp har lagt fram budsjettforslag som kutter mer utslipp enn regjeringens eget forslag i 2023.

Regjeringens største opposisjonsparti, Høyre, foreslår tiltak i sitt alternative budsjett som, med usikre anslag, kutter minst 200.000 tonn mer CO2 enn regjeringen i 2023. 

Venstre skriver i sitt alternative budsjett at de kutter minst 607.000 tonn CO2 mer enn regjeringen. KrF skriver i sitt alternative budsjett at de kutter minst 448.000 tonn CO2 mer enn regjeringen. 

Regjeringens forhandlingspartner SV skriver ikke i sitt alternative budsjett hvor mye de regner med å kutte neste år, men partiet opplyser til Altinget at det med usikre anslag er snakk om minst 600.000 tonn CO2 mer enn regjeringen.

MDG har heller ikke oppgitt anslag for utslippskutt neste år, men i en e-post lister partiet opp tiltak som til sammen kutter minst 738.000 tonn CO2 mer enn regjeringen; økt CO2-avgift, grep for å få ned kjøttforbruket, og reverseringen av kutt i veibruksavgiften og avgiften på mineralolje. De har også andre tiltak som de har god grunn til å mene at kutter utslipp i 2023, men som det er vanskelig å anslå effekten av.

Rødt har ikke laget anslag for utslippseffekten av alle tiltakene de foreslår, og vil derfor ikke gå ut med et konkret tall. Partiet påpeker at de gjør mange av de samme grepene som Venstre har tallfestet effekten av, pluss at de øker CO2-avgiften mer. Men de har ikke økt innblandingskravet for biodrivstoff til veitransport, slik Venstre gjør. Partiet mener de kan si med sikkerhet at de kutter utslippene med minst 300.000 tonn mer enn regjeringen gjør.