Skal lede regjeringsutnevnt ekspertgruppe om bærekraftsmålene

Ole Jacob Sending skal lede en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe som skal gi råd om finansiering for å nå bærekraftsmålene. 

Forskningssjef ved NUPI skal lede en ekstern ekspertgruppe som skal gi råd om sikker finansiering for å nå bærekraftsmålene. 
Forskningssjef ved NUPI skal lede en ekstern ekspertgruppe som skal gi råd om sikker finansiering for å nå bærekraftsmålene.  Foto: NUPI
Nora Didriksen

Regjering oppnevnte i dag en ekstern ekspertgruppe som skal komme med råd om hvordan regjeringen kan sikre effektiv finansiering for å nå bærekraftsmålene, det melder regjeringen i en pressemelding.

- 2030-agendaen representerer en helhetlig tilnærming til utvikling, siden den omfatter alle land og berører alle deler av samfunnet. Derfor er det viktig med kunnskap om hvordan Norge best kan forene innsats knyttet til globale utfordringer og fattigdomsbekjempelse, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Ekspertgruppen vil bli ledet av NUPIs forskningssjef Ole Jacob Sending. Gruppen vil blant annet møte med giverland og utviklingsland, FN-systemet og sivilsamfunnsorganisasjoner. Gruppens råd vil være viktig i fremtidige bistandsbudsjett. 

- Hvordan man skal finansiere arbeidet med bærekraftsmålene er en stor utfordring, og vurderinger av mulige løsninger er en krevende oppgave. Heldigvis har ekspertgruppens medlemmer bred og variert erfaring og vi ser frem til å starte arbeidet, sier Ole Jacob Sending.

Utvalget starter arbeidet umiddelbart, og vil levere sin rapport i april 2023.