Spaltist:  
Hadle Rasmus Bjuland

Sosialdemokratiet på sitt verste

Å fjerne egenbetalingen på barnehage vil kunne hjelpe de som har mye fra før. AUF viser atter en gang hvor intolerante de er i møte med familier som velger andre løsninger enn det AUF liker, skriver KrFU-leder Hadle Bjuland i denne ukens spalte.

Foto: Montasje: Terje Pedersen / NTB / KrFU
Hadle Rasmus Bjuland

AUF-leder Astrid Hoem foreslår å gjøre barnehage gratis. Med sitt forslag viser AUF en grunnleggende mistillit mot familier, over at de ikke selv klarer å bestemme hvor pengene bør prioriteres. Her skal staten inn å overstyre hva familien skal få støtte til og ikke.

Moderne familiepolitikk er å la familier bestemme mer over egen hverdag. For noen er det riktig å velge barnehage, og for andre er det viktig å være litt mer hjemme i starten. Å styrke barnetrygden og styrke redusert foreldrebetaling for de som har aller minst, vil vi ivareta både de familiene som har lite fra før, i tillegg til at vi viser at vi forstår at familien vet best selv hvordan de skal bruke sine penger. 

Moderne familiepolitikk er å la familier bestemme mer over egen hverdag.

Hadle Bjuland
Leder, KrFU

Venstresiden burde heller støttet KrFs forslag om å øke barnetrygden. Da vi satt i regjering sørget vi for å øke barnetrygden for første gang på 20 år. Ved å styrke barnetrygden har vi tillit til at familiene selv vet hva som er best for seg og sin familie. I tillegg har flere rapporter bygd opp under barnetrygden som det mest treffsikre tiltaket for å bekjempe barnefattigdom. 

Les også

Utvalg enig med KrF

Regjeringens satte også ned et eget utvalg som skulle komme med tiltak for å løfte familier ut av fattigdom. Utvalget anbefalte ikke gratis barnehage, men pekte derimot på KrFs tiltak som gratis kjernetid, styrke barnetrygden og gjøre det enklere å delta på fritidsaktiviteter. 

Altinget Løvebakkens spaltister

Hver mandag skriver spaltistene i Altinget Løvebakken om aktuell politikk, både nasjonal og internasjonal. 

Dette er spaltistene: 

  • Johannes Bergh, forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning. 
  • Monica Mæland, administrerende direktør i Bergens næringsråd, tidligere statsråd (H). 
  • Hadle Rasmus Bjuland, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom.
  • Hannah Gitmark, nestleder, Tankesmien Agenda.
  • Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad, tidligere statsråd (SV).
  • Jette F. Christensen, skribent og foredragsholder, tidligere stortingsrepresentant (Ap) 

AUF burde lytte mer til forslagene fra eget faglig utvalg som vi vet fungerer, og slutte med tiltak som adresserer en mistillit mot landets barnefamilier.

Forrige uke kom SSB med en ny rapport om at færre barn lever i lavinntekt. Nedgangen startet etter at KrF økte barnetrygden for første gang på 20 år. I dag ser vi resultater av den prioriteringen. Likevel valgte Ap og Senterpartiet å ikke øke barnetrygden med en eneste krone i sitt forslag til budsjett i høst. Det er et paradoks at regjeringen prioriterer ned det viktigste tiltaket for å bekjempe barnefattigdom.

KrF har hele tiden vært pådrivere for gratis kjernetid for familier som har lavere inntekt og ikke minst reduksjon i foreldrebetalingen for foreldre med dårlig inntekt. Ved å tilby «gratis barnehage» og kutte all egenbetaling vil dette kun komme de som har mye fra før til gode. 

Denne grunnleggende mistilliten mot familiene er sosialdemokratiet på sitt verste.

Ved å tilby «gratis barnehage» og kutte all egenbetaling vil dette kun komme de som har mye fra før til gode. 

Hadle Bjuland
Leder, KrFU


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00