SV krever gjennomgang av brillestøtten til barn

Så langt har rundt 15.000 barn fått støtte til briller gjennom ordningen SV fikk regjeringspartiene med på i 2022. SV synes det er for få og vil ha med regjeringen på å forbedre ordningen. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sier hun er åpen for endringer.

SV-nestleder Kirsti Bergstø er fornøyd med å ha fått med regjeringen på en ny ordning for brillestøtte for barn, men hun mener den har stort forbedringspotensial. Nå skal hun møte arbeids- og inkluderingsministeren for å diskutere endringer.
SV-nestleder Kirsti Bergstø er fornøyd med å ha fått med regjeringen på en ny ordning for brillestøtte for barn, men hun mener den har stort forbedringspotensial. Nå skal hun møte arbeids- og inkluderingsministeren for å diskutere endringer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

1. august 2022 trådte den nye brillestøtten til barn i kraft. Den nye støtteordningen kom som et resultat av SVs budsjettforhandlinger med regjeringspartiene. I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av 220 millioner kroner til briller for barn.

Den nye ordningen kom som et svar på Solberg-regjeringens kutt i brillestøtte til barn, som skapte mye bråk. Ifølge tall Aftenposten hentet inn fra Nav, førte kuttet til at rundt 29.000 færre barn fikk brillestøtte.

Vi ser at det er få barn som har benyttet seg av ordningen, og at den ikke dekker nok.

Myndighetene mener at så mange som 140.000 norske barn kan ha behov for briller. SV er derfor overrasket over at bare rundt 14.000 barn fikk brillestøtte fra ordningen trådte i kraft 1. august 2022 og ut året.

 – Vi ser at det er få barn som har benyttet seg av ordningen, og at den ikke dekker nok fordi en del briller er veldig dyre. SV mener at satsene må være i tråd med reelle utgifter, sier SV-nestleder og leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Kirsti Bergstø.

Det er Synsinform, bransjeorganisasjonen til optikerbedriftene, som har innhentet tall fra Nav på hvor mange barn som fikk brillestøtte i 2022. Overfor Altinget bekrefter Nav at rundt 14.000 barn fikk brillestøtte i fjor, og legger til at tallet nå er cirka 15.000. 

Tallet er altså lavt sammenlignet med det anslåtte behovet på 140.000 barn, og nå vil SV finne ut årsaken. Bergstø har bedt om et møte med arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap). Der vil hun både ta opp hvorfor så få barn har fått brillestøtte i forhold til de antatte behovet, og diskutere hvordan ordningen kan forbedres.