Debatt

Sylvi Listhaug: Norske Samers Riksforbund er bremsekloss for utvikling i Nord-Norge

Fremskrittspartiet mener det er fullt mulig å ivareta samisk kultur uten å ha lover som forskjellsbehandler norske borgere på grunnlag av etnisk opprinnelse/etnisk tilhørighet, skriver partileder Sylvi Listhaug i et svar til sametingspresident Silje Karine Muotka.

Silje Karine Muotka kan åpenbart ikke ha hørt talen min, for jeg var klar på at FrP respekterer høyesterettsdommen og forventer regjeringen følger den opp, skriver Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug.
Silje Karine Muotka kan åpenbart ikke ha hørt talen min, for jeg var klar på at FrP respekterer høyesterettsdommen og forventer regjeringen følger den opp, skriver Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug.Foto: Terje Pedersen/NTB
Sylvi Listhaug
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I en kronikk av sametingspresident Silje Karine Muotka fra Norske Samers Riksforbund (NSR), kommer hun med uriktige påstander om FrP som ikke kan stå uimotsagt. Bakgrunnen for kronikken er at jeg nylig sa at vi ikke skal ha særrettigheter til enkelte grupper basert på deres etniske opprinnelse.

Muotka skriver blant annet i kronikken at å ikke følge opp Fosen-dommen, innebærer en alvorlig trussel mot rettstaten. Hun kan åpenbart ikke ha hørt talen min, for jeg var klar på at FrP respekterer høyesterettsdommen og forventer regjeringen følger den opp.

Hun hevder også at jeg «driver frem en direkte feilaktig og dypt uansvarlig retorikk der hun påstår at reindrifta hindrer utvikling». Det er krevende å ta den påstanden seriøst, for listen over alt Muotka og hennes partifeller i NSR sier nei til er lang.

 

Les også

Reindriften har i praksis vetorett

Realiteten er at reindriften i praksis har vetorett ved at de kan trenere saker gjennom innsigelser under saksgangen. Jeg er ikke alene om å mene dette. Ordfører Aina Borch (Ap) i Porsanger mente det vil bli kroken på døra for Finnmark hvis aksjonistene som kjemper for samenes særrettigheter vinner frem. Hun uttalte følgende til VG: «Vi står i tøffe arealkonflikter med flere interessenter i Finnmark. Jeg vet hva sametingsrådet sier til næringsvirksomhet vi foreslår. De er ikke interessert i å diskutere.» 

Sametingspresidenten kan heller ikke snakke på vegne av samer flest, rett og slett fordi det også innad i den samiske befolkningen er ulike oppfatninger om reindriftsutøvernes særrettigheter.

Sylvi Listhaug
Partileder, FrP

Selv besøkte jeg i fjor kvartsittgruven til Elkem i Tana, som er en hjørnesteinsbedrift i kommunen. Der har innsigelser fra reindrifta i en årrekke ført til at de har satt investeringer som er nødvendige for å videreføre driften på sikt, på vent.

NSR og Sametinget har også markert seg som sterk motstander av utbygging av ny infrastruktur og industri, med begrunnelsen at det kan være i strid med det folkerettslige vernet som samisk kultur og næringsutøvelse har. Blant annet er de mot en ny kraftlinje til Øst-Finnmark, der det er stort behov for mer kraft for kunne etablere ny næringsvirksomhet i dette viktige strategiske området for Norge.

For å snu den negative befolkningsutviklingen i Nord-Norge, må vi gjøre det attraktivt å bo der. Da må det bygges ut infrastruktur og legges til rette for industriutvikling og flere arbeidsplasser. Utflytting er den største trusselen mot alle som bor i landsdelen, og som Muotka vet veldig godt jobber ikke samer flest i reindrifta. Sametingspresidenten kan heller ikke snakke på vegne av samer flest, rett og slett fordi det også innad i den samiske befolkningen er ulike oppfatninger om reindriftsutøvernes særrettigheter.

Elektrifisering av Melkøye er energisløsing av dimensjoner

For å minske presset på arealene i nord og bruke kraftoverskuddet til verdiskapning, mener FrP at det er nødvendig å stanse elektrifiseringen av Melkøya, som er energisløsing av dimensjoner.

Sylvi Listhaug
Partileder, FrP
For å minske presset på arealene i nord og bruke kraftoverskuddet til verdiskapning, mener FrP at det er nødvendig å stanse elektrifiseringen av Melkøya, som er energisløsing av dimensjoner. Dessverre er det lite som tyder på at verken Ap eller Høyre er villig til å lytte til de lokale motkreftene i sine egne partier. Sp vedtok på helgens landsmøte at de er imot, men mot partiledelsens vilje. FrP har fremmet forslag i Stortinget om å stanse elektrifiseringen av Melkøya, så Sp har snart mulighet til å vise om de står for dette i Stortinget. For FrP er det også uaktuelt å bygge ut ny vindkraft på land mot lokaldemokratiets vilje.

Jeg har den største respekt for den flotte samiske kulturen, og som tidligere landbruksminister, med ansvar for reindriften, kjenner jeg den bedre enn mange. FrP mener det er fullt mulig å ivareta samisk kultur uten å ha lover som forskjellsbehandler norske borgere på grunnlag av etnisk opprinnelse/etnisk tilhørighet.

 

Les også

Omtalte personer

Silje Karine Muotka

Sametingspresident, medlem i Norske Samers Riksforbund
studier i juss og kulturkunnskap (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet), masterstudier i organisasjon og ledelse (Handelshøgskolen i Bodø)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00