Debatt

Tannlegeforeningen: Av og til er det lurt å lytte, SV

Den norske tannlegeforening har full forståelse for at flere aldersgruppen i 21–26 år har behov for støtte til tannbehandling – men i et målrettet, behovsstyrt tannhelsesystem som vi har i dag, der de med størst behov må ivaretas først, kan de ikke være førsteprioritet. Det bør SV og regjeringen lytte til, skriver Tannlegeforeningens president Heming Olsen-Bergem.

Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening.
Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening.Foto: Kristin Aksnes
Heming Olsen-Bergem
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Marian Hussein (SV) varslet i Dagbladet 23. mars 2023 at SV vil endre rabattordningen for 21–26-åringene fordi «Tannlegeforeningen varslet at de ville klage Norge inn for ESA fordi det å rulle ut velferd til unge mennesker i en dyrtid ikke var etter deres smak».

Så feil kan man ta når man ikke lytter!

Det er riktig at Den norske Tannlegeforening (NTF) har påpekt overfor regjeringen at 50 prosent refusjon av tannlegeutgiftene bare for pasienter som går til den offentlige tannhelsetjenesten, neppe er i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Det skal en betydelig dekningsgrad til for at slik statlig finansiert konkurransevridning skal være lovlig når det offentlige skal overta oppgaver. Fra tidligere saker om egenbetaling er myndighetene kjent med at subsidiering opp mot 75 prosent kan være nødvendig.

Bare rabatt hos offentlige tannleger

Dette har NTF vist til gjentatte ganger, senest i møte med helseminister Ingvild Kjerkol tidligere i år. NTF har også pekt på at hvis en 50 prosent rabattordning hadde vært tatt inn i Folketrygdens stønadsordning, kunne alle 21–26-åringer fått denne støtten, uavhengig av hvilken tannlege de går til.

En slik satsing bidrar altså ikke særlig til økonomisk bedring for dem det gjelder, eller til helsegevinst for de pengene man investerer.

Heming Olsen-Bergem
President, Den norske tannlegeforening

Det ville sikret alle i denne gruppen et godt tilbud. Men nå lander regjeringen etter all sannsynlighet på at det skal gis 75 prosent rabatt, men bare når pasientene benytter den offentlige tannhelsetjenesten. 

Det er også riktig at NTF har pekt på at det finnes grupper i samfunnet som i betydelig større grad enn de unge voksne trenger oppmerksomhet og økonomisk støtte til tannbehandling.

Andre grupper med betydelig større behov

NTF har pekt på mennesker med alvorlige psykiske helseplager, nylig rusfrie borgere, personer med sykdommer eller behandling som også rammer munn og tenner, eldre hjemmeboende mennesker med helseutfordringer som ikke har hjemmesykepleie m.m. Listen er lang. Men nå har SV og regjeringen i stedet satset på gruppen med minst sykdom og tannplager.

Vi vet at veldig mange i denne gruppen ikke trenger å tilses av tannlege eller tannpleier mer enn hvert annet år. En slik satsing bidrar altså ikke særlig til økonomisk bedring for dem det gjelder, eller til helsegevinst for de pengene man investerer.

NTF har full forståelse for at flere i denne aldersgruppen også har behov for støtte til tannbehandling, men i et målrettet, behovsstyrt tannhelsesystem som vi har i dag, der de med størst behov må ivaretas først, kan de ikke være førsteprioritet.

Les også

Mer kunnskap og mindre ideologi

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se helhetlig på tjenesten. Da er det underlig at de samtidig foretar populistiske endringer uten å utrede hverken nytte, ressurs eller alvorlighet. Dette er kriterier som de mange regjeringsoppnevnte utvalgene skal styre etter, men som tydelig ikke gjelder for regjeringen og SV.

NTF kunne ønske at politikerne kunne ha ryggrad nok til å innrømme egne feil. Det er ikke NTF som er ansvarlig for EØS-avtalen, men vi ser det som vår oppgave å gi politikerne gode råd når de gjør noe som er i strid med den avtalen de er ansvarlige for å forvalte. Det skal vi fortsette med. 

Vi synes også det er svært beklagelig at Hussein står frem med ordningen før tannhelsetjenesten er informert, og før oppdragsbrevet er kommet til ledelsen i fylkeskommunen.

Heming Olsen-Bergem
President, Den norske tannlegeforening

NTF er ikke i tvil om at den offentlige tannhelsetjenesten vil klare å ivareta den nye gruppen de nå får tildelt, hvis de ble tilført tilstrekkelige midler. Vi vil samtidig påpeke at uforutsigbarhet, utilstrekkelig finansiering og manglende informasjon har gjort det svært vanskelig for fylkestannhelsesjefene og deres ansatte.

Vi synes også det er svært beklagelig at Hussein står frem med ordningen før tannhelsetjenesten er informert, og før oppdragsbrevet er kommet til ledelsen i fylkeskommunen. Er uttalelser i Dagbladet fra et samarbeidsparti regjeringens nye informasjonskanal?

Hussein mangler dokumentasjon

NTF vil også påpeke at Husseins påstander om tannhelsetjenestens næringsdrivende tannleger mangler dokumentasjon. Hun har tidligere sådd tvil om denne viktige delen av tannhelsetjenesten. Det er kunnskapsløst.

Den private tannhelsetjenesten har fått, og tatt, ansvar for behandlingen av størstedelen av den voksne befolkningen. Tannlegene nyter høy tillit hos befolkningen, de aller fleste går regelmessig til sin egen faste tannlege og de aller fleste har god munnhelse.

Tall fra folketrygdens stønadsordning viser også at den private delen av tannhelsetjenesten driver i henhold til lover og forskrifter, og at de bidrar med viktige og riktige helsetjenester til størsteparten av den voksne befolkningen.

Kanskje vil det lønne seg for SV å basere politikken noe mer på kunnskap og noe mindre på ideologi?

Les også

Omtalte personer

Marian Hussein

Nestleder i Sosialistisk Venstreparti, stortingsrepresentant, medlem av helse- og omsorgskomiteen

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024