Kommentar av 
Thomas Stangeby

Vi trenger Utsynsmannen!

Hvis vi kan styrke vår kollektive kunnskap om hva EU er, kan vi også ha bedre debatter som i mindre grad styres av følelser. Til det trenger vi en Bård Tufte Johansen, som kan lage god og lettfattelig «infotainment» om forskjellen på EU-parlamentet, Rådet og Kommisjonen, skriver Thomas Stangeby, tidligere diplomat.

Mens de 27 medlemslandene i EU snart går til valg, er de norske mediene fylt med historier om to geriatriske herrer som skal kjempe om den ovale kontorplassen i Det hvite hus. Paradokset er at valget i USA har mye mindre å si for norsk økonomi og samfunnsutvikling enn valget til EU-parlamentet, skriver Thomas Stangeby. 
Mens de 27 medlemslandene i EU snart går til valg, er de norske mediene fylt med historier om to geriatriske herrer som skal kjempe om den ovale kontorplassen i Det hvite hus. Paradokset er at valget i USA har mye mindre å si for norsk økonomi og samfunnsutvikling enn valget til EU-parlamentet, skriver Thomas Stangeby. Foto: AP Photo/Evan Vucci
Thomas Stangeby
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Det går mot presidentvalgkamp i Washington. Daglig velter det over oss endeløse reportasjer fra norske medier, kommentatorer og podkaster med mer eller mindre interessante nyheter om Trumps rettssaker og hvor mange trapper og ord Biden har snublet i. Samtidig finner den viktigste valgkampen for oss nordmenn sted i Europa. 

Valget i USA har mye mindre å si for norsk økonomi og samfunnsutvikling enn valget til EU-parlamentet.

Thomas Stangeby
Tidl. diplomat

I juni 2024 skal det holdes valg til parlamentet i Den europeiske union (EU). Omkring 373 millioner europeere er forventet å stemme på sine nasjonale representanter til Europas viktigste lovgivende organ. Sammen med Rådet for Den europeiske union vedtar parlamentet lover som også har stor betydning for Norge. Gjennom EØS-avtalen og som deltaker i Schengen-samarbeidet må vi ta inn mye av EUs lovgivning i våre nasjonale lover. I tillegg har Norge tilknytning til EU gjennom en rekke avtaler som gjør oss til nære partnere på viktige områder. Dette ble også godt illustrert av regjeringens EØS-utvalg som kom med sin rapport nylig. 

Likevel er det relativt lite oppmerksomhet om valget i juni, hverken i mediene eller i befolkningen ellers. De norske mediene er fylt med historier om to geriatriske herrer som skal kjempe om den ovale kontorplassen i Det hvite hus. Det er mer interesse for Trumps rettssaker og skandaløse opptreden enn EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, som fremmer progressiv politikk for å håndtere vår tids store utfordringer i Europa.

Les også

Norske medier svikter

Mens EU er enige om reformer i migrasjonspolitikken og jobber med å gjøre Europa klimanøytralt samt igangsette bedre regulering av kunstig intelligens og digitale tjenester, har den amerikanske kongressen med nød og neppe klart å bli enige om å finansiere de føderale myndighetene – men bare til oktober. Riktignok ble det i siste liten enighet i kongressen om støtte til Ukraina, men hvor lenge dette varer med en eventuell Trump 2.0, er høyst usikkert. {{quote:7468:POSITION}}

Likevel er det historier om det politiske kaoset som råder i USA som er salgbart i den norske befolkningen. Paradokset er at valget i USA har mye mindre å si for norsk økonomi og samfunnsutvikling enn valget til EU-parlamentet. Likevel er antallet selverklærte USA-eksperter større enn EU-eksperter. Og nordmenn vet mer om speaker Mike Johnson i Representantenes hus i Washington enn hvem som holder klubba i EU-parlamentet. Her svikter norske medier fundamentalt.

Heller ikke norske politikere synes å være særlig interessert i Europas viktigste valg. Det snakkes lite om de politiske strømningene i EU, trolig fordi det er et konfliktfylt spørsmål som deler deres velgere. Som om det å snakke faktuelt om EU i seg selv er farlig. Når vi i det hele tatt snakker om EU, så er det indirekte, om EØS-avtalen, strømpriser og egen lommebok.

Folkeopplysning om EU

I stedet for å se utover, er vi i Norge mest opptatt av å se innover. For å forstå hvordan EU påvirker oss, må vi derfor ha mer utsyn. Vi trenger rett og slett mer folkeopplysning om EU. Og her må NRK på banen som rikskringkaster. Vi trenger sårt en «utsynsmann» (sic) som kan bidra til å styrke vårt overblikk over – og forståelse for – de europeiske institusjonene som påvirker vår hverdag mest. 

Hvis vi kan styrke vår kollektive kunnskap om hva EU er, kan vi også ha bedre debatter som i mindre grad styres av følelser.

Thomas Stangeby
Tidl. diplomat

Utsynsmannen (eller -kvinnen) kunne for eksempel begynt med å forklare at EU ikke er én enkelt enhet, men en demokratisk samlingsplass der politiske kompromisser inngås mellom 27 medlemsland. Viktig lovgivning meisles ut gjennom samspill og forhandlinger mellom Parlamentet, Rådet og Kommisjonen. Med dette som faktagrunnlag kunne man gått gradvis gjennom de ulike byråenes rolle, som eu-LISA, som gradvis styrker Europas sikkerhet gjennom å utvikle massive informasjonssystemer.

Dernest kunne utsynsmannen forklart hvordan EU er viktig for å bevare Europa som et liberalt demokratisk kontinent. Dessverre er det enkelte europeiske land hvor autoritære trekk og illiberale strømninger har fotfeste, som Ungarn, Slovakia og Polen, men EUs demokratiske kjerneverdier har klart å holde disse i sjakk.

Hvis vi kan styrke vår kollektive kunnskap om hva EU er, kan vi også ha bedre debatter som i mindre grad styres av følelser. Til det trenger vi en Bård Tufte Johansen, som kan lage god og lettfattelig «infotainment» om forskjellen på EU-parlamentet, Rådet og Kommisjonen.

Det er trolig for tidlig å få utsynsmannen på lufta før valget i juni. La oss håpe at den norske EU-diskusjonen er mer opplyst før neste stortingsvalg om fem år. 

Les også

Omtalte personer

Ursula von der Leyen

President, Europakommisjonen
master of public health (2001), cand.med (Mediziniche Hochschule, Hannover, 1991)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00