Debatt

De nordiske utenriksministrene: 75 år med felles verdier i Europa

Fremskritt innenfor menneskerettigheter, demokrati og rettsstat kan ikke tas for gitt. Etter 75 år spiller Europarådet en sentral rolle i å forsvare våre grunnleggende rettigheter, skriver de nordiske utenriksministrene i denne kronikken.

Europarådet har i 75 år bevist sin evne til å se fremover og tilpasse seg skiftende tider og behov, og det fortsetter å være svært relevant både for oss i Norden, og for kontinentet som helhet, skriver de nordiske utenriksministrene. 
Europarådet har i 75 år bevist sin evne til å se fremover og tilpasse seg skiftende tider og behov, og det fortsetter å være svært relevant både for oss i Norden, og for kontinentet som helhet, skriver de nordiske utenriksministrene. Foto: AP Photo/Jean-Francois Badias
Lars Løkke Rasmussen
Elina Valtonen
Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir
Espen Barth Eide
Tobias Billström
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Europarådet ble etablert i kjølvannet av andre verdenskrig for å sikre bærekraftig fred og demokrati. Oppdraget som kontinentets ledende menneskerettighetsorganisasjon er fortsatt uunnværlig, 75 år etter grunnleggelsen i mai 1949.

Europarådets kjerneverdier – menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet – er grunnleggende også for de nordiske samfunnene. Verdiene er fundamentale i de nordiske landenes utenrikspolitikk.

Viktig for Europas sikkerhet

Europarådet har svart på geopolitiske endringer og menneskerettighetsbrudd i Europa. Det har bidratt til å opprettholde den internasjonale orden basert på folkeretten under forhold som ofte har vært vanskelige. I dag prioriterer vi å støtte Ukraina og stille Russland til ansvar. Russland ble utvist fra Europarådet like etter at landet startet sin angrepskrig mot Ukraina. 

I dag prioriterer vi å støtte Ukraina og stille Russland til ansvar.

De nordiske utenriksministrene

For ett år siden etablerte Europarådet et skaderegister for Ukraina, som skal være en dokumentbase for erstatningskrav og bevis for ødeleggelser, tap eller skade som følge av Russlands angrepskrig. Dette er et viktig første skritt for å sikre rettferdighet for krigens ofre.

Europarådet legger også til rette for arbeidet med en kompensasjonsmekanisme og bidrar i prosessen for å etablere et mulig spesialtribunal for den russiske aggresjonsforbrytelsen.

Europarådet spiller en viktig rolle i å bidra til sikkerheten i Europa. Vi må bruke et utvidet sikkerhetsbegrep, fordi demokrati og menneskerettigheter innad i stater påvirker sikkerheten mellom stater. Brudd på for eksempel minoritetsrettigheter eller undergraving av rettsstaten kan lede til sikkerhetspolitiske kriser. Russland er et tydelig eksempel på koblingen mellom intern undertrykkelse og ekstern aggresjon. 

Les også

Styrker våre europeiske verdier

Europarådet gjør jobben sin. Over 700 millioner mennesker i 46 medlemsland er beskyttet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolens håndheving. Mer enn 200 konvensjoner er inngått, og dødsstraff er avskaffet blant Europarådets medlemmer. 

Med det best utviklede menneskerettighetssystemet i verden følger også ansvaret for å nå ut utenfor Europa.

De nordiske utenriksministrene

Europarådet og EU deler grunnleggende verdier, men har forskjellige og komplementære roller i den politiske arkitekturen i Europa. Europarådet gir viktige bidrag til reformer i EUs kandidatland og EUs utvidelsesprosess og styrker dermed demokratiet, rettsstaten, stabiliteten og respekten for menneskerettighetene på vårt kontinent.

Med det best utviklede menneskerettighetssystemet i verden følger også ansvaret for å nå ut utenfor Europa. I dag er mer enn 100 ikke-europeiske stater også parter i Europarådets traktater eller instrumenter. Samarbeid med andre internasjonale organisasjoner som OSSE og FN er også viktig.

Med blikket rettet mot fremtiden

Fremskritt innen menneskerettigheter, demokrati og rettsstat kan likevel ikke tas for gitt. Kjerneverdiene til Europarådet utfordres i økende grad fra ulike fronter både i og utenfor eget kontinent. 

Menneskerettighetene kan ikke være statiske og må tilpasses og utvikles etter hvert som verden endrer seg.

De nordiske utenriksministrene

Bekymringsfulle trender inkluderer demokratiets tilbakegang, forsøk på å undergrave likestilling mellom kjønnene, ignorering av kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, og trusler mot mediefrihet og journalisters sikkerhet. Også bevisst undergraving av rettsstatens stilling kan sees mange steder.

Menneskerettighetene kan ikke være statiske og må tilpasses og utvikles etter hvert som verden endrer seg. Den nylige europarådskonvensjonen om kunstig intelligens er et tydelig eksempel på at Europarådet møter nye utfordringer også for fremtidige generasjoner.

Europarådet har i 75 år bevist sin evne til å se fremover og tilpasse seg skiftende tider og behov, og det fortsetter å være svært relevant både for oss i Norden, og for kontinentet som helhet.

---

Lars Løkke Rasmussen, Danmarks utenriksminister.

Elina Valtonen, Finlands utenriksminister.

Thórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, Islands utenriksminister.

Espen Barth Eide, Norges utenriksminister.

Tobias Billström, Sveriges utenriksminister. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00