Om  
Jan Christian Vestre

«En uheldig sak» – Vestre var inhabil da venn fikk lederjobb

Næringsminister Jan Christian Vestre opplyser fredag at en venn av ham flere ganger har fått midlertidige lederstillinger i hans eget departement. Kontrollkomiteens leder Peter Frølich kaller saken «uheldig»

Jan Christian Vestre kan bli del av inhabilitets-høringen til kontroll- og konstitusjonskomiteen i november. 
Jan Christian Vestre kan bli del av inhabilitets-høringen til kontroll- og konstitusjonskomiteen i november. Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

Hege Sandvik har i mange år vært seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet. Da Jan Christian Vestre ble næringsminister i 2021, gjorde Sandvik departementets ledelse oppmerksom på at de to har vært venner i lang tid. 

Etter den gang har Sandvik flere ganger blitt konstituert i lederstillinger, noe hun også har vært før Vestre ble statsråd i departementet. Vestre som er øverste ansvarlige i departementet, har da ikke blitt erklært som inhabil. Selv sier han til E24 fredag at han ikke har vært klar over at hun har gått inn midlertidig i lederroller, men at det er hans ansvar at han ikke har avklart inhabiliteten i disse situasjonene. 

Først da Hege Sandvik søkte fast jobb, ble Vestre bedt om å vurdere egen habilitet. Da ba Vestre umiddelbart om settestatsråd. 

– Jeg har ikke vært involvert i de beslutningene, ikke foreslått henne til noen lederoppgaver, og heller ikke vært orientert om at Sandvik fikk midlertidige lederstillinger, sier Vestre til E24 om vikariatene Sandvik har fått. Han påpeker at avgjørelsene er tatt administrativt.

– Lederne som har forberedt disse midlertidige lederoppgavene, har vurdert at vennskapet ikke var til hinder for at hun kunne ha disse midlertidige lederoppgavene. Derfor fikk jeg ikke muligheten til å vurdere min habilitet i de sakene, sier han til avisen.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener saken er uheldig, men sier at han fortsatt har tillit til Vestre. Han ble informert om saken den 14. oktober. 

– Jeg opplyser at denne saken er blitt godt orientert om og så får vi gå videre fra det, sier Støre til NRK.

Vurderes av kontrollkomiteen

Kontrollkomiteens leder Peter Frølich kaller saken «uheldig», og vurderer å innlemme også denne i høringen om habilitet. Komiteen tar stilling til dette formelt i sitt møte tirsdag. 

– Det er naturlig at vi går inn i også denne saken for å undersøke alvoret og for å se om inhabilitet kan har ført til at det er truffet noen ugyldige avgjørelser, sier Frølich (H) til TV 2.

Vestre har informert komiteens leder, og har også oversendt et brev til komiteen der han redegjør for forholdene i saken. 

Kontrollhøringen i sak om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk avholdes tirsdag 7. november. Den er ventet å vare fra halv ni til åtte på kvelden. 

Høringen vil bestå av to deler, den første vil handle om habilitetsbruddene til de enkelte medlemmer av ulike regjeringer.

Deretter skal komiteen behandle regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket. 

De som er kalt inn til høringen per nå er:

  • Statsminister Jonas Gahr Støre
  • Tidligere statsminister Erna Solberg
  • Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt
  • Kunnskapsminister Tonje Brenna
  • Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe
  • Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
Omtalte personer

Jan Christian Vestre

Helse- og omsorgsminister (Ap), nestleder, Arbeiderpartiet
Master i jus (Universitetet i Oslo 2017)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00