Analyse av 
Jette F. Christensen

EØS er et politikeransvar, ikke et læreransvar

Norges tilknytning til EU og EØS har økt de siste årene, uten at kunnskapen eller grad av debatt har gjort det samme. Det er et demokratisk problem.

«Politikerne må i større grad ta ansvar for å tilgjengeliggjøre det forholdet vi har til Europa hver dag, utover redegjørelsen om norsk forhold til Europa i Stortinget og å outscource debatten til Nei til EU og Europabevegelsen», skriver Jette Christensen. 
«Politikerne må i større grad ta ansvar for å tilgjengeliggjøre det forholdet vi har til Europa hver dag, utover redegjørelsen om norsk forhold til Europa i Stortinget og å outscource debatten til Nei til EU og Europabevegelsen», skriver Jette Christensen. Foto: Kristoffer Myhre
0:000:00