Spaltist:  
Jette F. Christensen

Europarådet, quo vadis?

Når Europarådet samles for toppmøte 16-17. mai er det ett punkt som bør være viktigere enn alle andre: hvem er vi nå? Det spør spaltist i Altinget, Jette F. Christensen. 

– For å
heve terskelen for å bygge ned rettsstat og demokrati i sitt eget land, ville
det vært en styrking av arbeidet om EU i større grad forplikter seg til
samarbeid med Europarådet, skriver Altinget-spaltist og statsviter Jette F.
Christensen i dette innlegget.
– For å heve terskelen for å bygge ned rettsstat og demokrati i sitt eget land, ville det vært en styrking av arbeidet om EU i større grad forplikter seg til samarbeid med Europarådet, skriver Altinget-spaltist og statsviter Jette F. Christensen i dette innlegget.Foto: Kristoffer Myhre
Jette F. Christensen

Målsetningen med Europarådet var å unngå krig i Europa og å sikre og utvikle menneskerettigheter og rettsstat i medlemslandene. Det går vel så som så med begge de målene akkurat nå.

Demokratiske verdier og prinsipper

Europarådets parlamentarikerforsamling har fremsatt råd til toppmøtet.

I tillegg til å vedta at Russland skal trekke seg ut av de okkuperte områdene i Georgia og Moldova, samt avslutte krigen de fører i Ukraina, skal Europarådet sørge for at alle medlemsland slutter seg til demokratiske verdier og prinsipper om en uavhengig og operativ rettsstat:

Ett av dem er at «Tilbakekomsten av en storstilt angrepskrig i Europa fremhever at soliditeten og motstandskraften til Europeiske demokratier, deres respekt for menneskerettigheter og deres tilslutning til rettsstaten er den beste garanti for hverandres velstand, sikkerhet og en fredelig fremtid. I dette avgjørende øyeblikket av Europa historie, bør Europarådets medlemsland på høyeste politiske nivå bekrefte sin tilslutning til disse felles verdiene og deres urokkelige forpliktelse til multilateralisme basert på internasjonal lov.»

Tilnærmet umulig

Det er aldeles strålende. Men i en tid der Europarådets fremste målsetting er brutt, virker det som om den maktesløse skal vedta å gi seg selv makt. Tyrkia er bare ett eksempel på et valgsystem som er rigget på en måte som gjør det tilnærmet umulig å bruke valgsystemet som instrument til å bytte ut autoritært anlagte politikere.

Les også

Israels gater er fulle av demonstranter mot en regjering som ønsker å bruk loven som middel mot demokrati. Valgte politikere bygger ned demokratiske institusjoner og bruker Europarådet som arena for å ommøblere institusjonen selv. Ettersom liberale demokratier er i mindretall er det utenkelig å åpne konvensjoner for å bygge dem ut med flere rettigheter og forpliktelser overfor stater, ettersom erkjennelsen om at de ville stått i fare for å beskrive færre rettigheter er helt reell.

En demokratisk sjekkliste

Kampen står ikke om å gjøre ting bedre, den står om å unngå å forverre dem.

For å få det til er det foreslått å etablere en demokratisk sjekkliste, om hva som er kjennetegn ved en stat, med verktøy for handling ved tidlige tegn til demokratisk nedbygging, som skal avstedkomme assistanse til medlemsland som befinner seg i en tidlig fase av demokratisk tilbakegang.

Problemet med denne type assistanse og velmenende råd utenfra har EU erfart gjennom sine forsøk på bremse rettsstatsnedbyggingen i Polen ved hjelp av Rule of Law Framework. Brevvekslingen mellom EU og Polen der EU fortalte Polen at rettsstatsnedbyggingen strengt tatt ikke var sånn helt i tråd med noen felles forståelse av hva en operativ rettsstat er, ble møtt med argumentasjon fra Polen om at de ikke var enige i det.

Ovenfra og ned

Når det er de som bygger ned demokratiet og rettsstaten med vilje som får råd om hvordan de skal unngå å gjøre det, er det ikke så meningsfullt. 

Jette F. Christensen
Altinget-spaltist og statsviter
Når det er de som bygger ned demokratiet og rettsstaten med vilje som får råd om hvordan de skal unngå å gjøre det, er det ikke så meningsfullt. Landende som har redusert sine demokratiske kjennetegn i Europa de siste årene har gjort det ovenfra og ned.

Da er ett av de viktigste grepene Europarådet kan gjøre å styrke sivilsamfunnet i det enkelte medlemsland og innlemme organisasjonene mer i Europarådets arbeid.

Les også

Eksempelvis har norske menneskerettighetsorganisasjoner bidratt til å styrke de norske delegatenes argumentasjon frem mot møtet disse dagene, men ingen av dem er invitert med observatørstatus. Det ville vært en udelt styrke for delegatene å kunne sparre med organisasjonene underveis i møtet.

Europarådet har verdi

Samtidig er det med Europarådet og EU som det er med vårt eget demokrati: det er det vi har, med alle dets feil og mangler. Og Europarådet har verdi. Det er vanskelig å måle hvordan den demokratiske tilbakegangen i enkelte medlemsland ville sett ut uten deres rapporter, fordømmelser og vedtak. 

Som tidligere delegat i parlamentarikerforsamlingen har jeg sett hvordan det har hatt effekt på delegatene fra andre medlemsland å få sine menneskerettighetsbrudd brettet ut og fordømt i plenum.

Jette F. Christensen
Altinget-spaltist og statsviter

Som tidligere delegat i parlamentarikerforsamlingen har jeg sett hvordan det har hatt effekt på delegatene fra andre medlemsland å få sine menneskerettighetsbrudd brettet ut og fordømt i plenum.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen beskytter den enkelte borger i hvert enkelt medlemsland mot menneskerettighetsbrudd utført av landet de bor i. Derfor har det en isolert verdi at land som gjør urett mot sin egen befolkning er tilsluttet organisasjonen. Ettersom Russland er ute av Europarådet, nyter ikke russiske demonstranter mot krigen denne beskyttelsen lenger.

Må sikre ressurser

Den norske delegasjonen har med seg konkrete og gode forslag i kofferten på vei til Reykjavik. Ett av dem bør også være å sikre at Europarådet har ressurser som skal til for å jobbe mer effektivt for målsetningene sine. 

Jette F. Christensen
Altinget-spaltist og statsviter
Det er avgjørende å bidra til å gi Europarådet makt og myndighet til å realisere målet om et demokratisk Europa. Den norske delegasjonen har med seg konkrete og gode forslag i kofferten på vei til Reykjavik. Ett av dem bør også være å sikre at Europarådet har ressurser som skal til for å jobbe mer effektivt for målsetningene sine. For å heve terskelen for å bygge ned rettsstat og demokrati i sitt eget land, ville det vært en styrking av arbeidet om EU i større grad forplikter seg til samarbeid med Europarådet.

Les også

Alle medlemsstater står fritt til å forlate Europarådet. Å være medlem er ikke en premie for å være skikkelig flink til å overholde menneskerettighetene. Det viktigste Europarådet gjør er å sørge for at de forblir en institusjon av så mange land som mulig.

Det verste som kan skje er om det blir en klubb av land som i størst grad overholder demokratiske og rettsstatlige prinsipper. For det første vil den klubben ikke være særlig stor. For det andre vil den ikke bidra til å nå Europarådets målsetninger. Det blir ikke mindre krig eller mer rettsstat av at flere mister beskyttelse av menneskerettighetsdomstolen.

Det blir ikke mindre krig eller mer rettsstat av at flere mister beskyttelse av menneskerettighetsdomstolen.

Jette F. Christensen
Altinget-spaltist og statsviter


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00