Giske-bok kan bli uhyggelig aktuell i dansk politikk

En stor gruppe «nærvelgere» er politisk hjemløse, og det rammer særlig de sosialdemokratiske partiene. Trond Giskes bok «Verdt å slåss for» presenterer en ny type analyse som fort kan bli uhyggelig aktuell i dansk politikk, skriver den danske journalisten og forfatteren Lars Olsen.

I perioden 2017 til 2022 ga Mette Frederiksen det danske sosialdemokratiet en ny profil, som fanget både sofavelgere og de tradisjonelle kjernevelgerne i arbeiderklassen. Det er en snuoperasjon som få av de europeiske søsterpartiene har klart å gjennomføre, og Trond Giske er med god grunn inspirert av dette. Spørsmålet er bare om Mette Frederiksens andre regjering er i stand til å gjøre det samme igjen?
I perioden 2017 til 2022 ga Mette Frederiksen det danske sosialdemokratiet en ny profil, som fanget både sofavelgere og de tradisjonelle kjernevelgerne i arbeiderklassen. Det er en snuoperasjon som få av de europeiske søsterpartiene har klart å gjennomføre, og Trond Giske er med god grunn inspirert av dette. Spørsmålet er bare om Mette Frederiksens andre regjering er i stand til å gjøre det samme igjen?Foto: Henning Bagger / NTB
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Red.anm.: Denne kommentaren er skrevet før det var årsmøte i Trondheim Arbeiderparti, og Trond Giske ble valgt til nestleder.

Kommunevalget i 2023 ble en katastrofe for Norges regjerende Arbeiderparti. For første gang på hundre år var ikke Arbeiderpartiet landets største – men det var derimot Høyre. Aller størst var imidlertid «hjemmesitterne»; 1,6 millioner stemte ikke i valget.

Store grupper av «nærvelgere» er i oppbrudd, og det rammer særlig Arbeiderpartiet og andre sosialdemokratiske partier. I Danmark fikk Socialdemokratiet fram til 2022 et godt tak om denne velgergruppen – men nå er de igjen i tilbakegang. 

Giskes resept minner om det danske sosialdemokratiske partiet i Mette Frederiksens første periode.

Lars Olsen
Dansk journalist

De typiske nærvelgerne er faglærte og ufaglærte som opplever at samfunnet endrer seg for raskt, de ønsker mest mulig nasjonal kontroll over utviklingen, er skeptiske til utenlandsk arbeidskraft og gir uttrykk for at de ansvarlige ikke lytter til «folk som meg».

Den nye boken «Verdt å slåss for» kartlegger oppbruddet. Forfatteren Trond Giske er selv tidligere sosialdemokratisk topp: stortingsrepresentant i over tjue år, statsråd i 14 år og nestleder i Arbeiderpartiet frem til 2018, da han måtte gå av etter mye omtalte #metoo-saker.

Etter exiten fra toppolitikken tok Giske en mastergrad; Inspirert av den britiske forfatteren David Goodhart analyserte han nærvelgere og «globalvelgere». I hjembyen Trondheim ble han også formann i Nidaros Sosialdemokratisk Forum, som på få år er blitt det største Ap-lokallaget i landet – tusenvis av nye mennesker har meldt seg på takket være lokallagets debatter og sosiale arrangementer. 

Les også

Tidligere har Arbeiderpartiet hatt en sterk posisjon blant både nær- og globalvelgere. Ifølge meningsmålingen i boka får Arbeiderpartiet nå 23 prosent av stemmene blant globalvelgerne, men bare ti prosent blant nærvelgerne.

Store grupper av nærvelgere er hjemmesittere, andre stemmer på Fremskrittspartiet eller Senterpartiet.

Etter samtaler med nykommere i Nidaros-forumet er det ifølge Giske ingen tvil om hvorfor: Folk kjenner ikke lenger igjen Arbeiderpartiet, sosialdemokratene har beveget seg for langt bort fra «vanlige folk» og deres hverdag. 

Giske skisserer også hvordan de kan gjenvinnes: Respekten for det praktiske arbeidet må gjenoppreises, tryggheten for barn og eldre må styrkes, det trengs et oppgjør med sentraliseringen til storbyene, selv om det møter motstand hos opinionsdannere – «for Oslo-kommentariatet er hovedstadens dominans nærmest en naturlov».

Giskes resept minner om det danske sosialdemokratiske partiet i Mette Frederiksens første periode. Han legger heller ikke skjul på inspirasjonen fra Kaare Dybvad og Mette Frederiksen, artig nok i en tid der Mette Frederiksen II er på jakt etter andre retninger. 

Giskes analyse viser at skillene også finnes på våre breddegrader.

Lars Olsen
Dansk journalist

Analysen er utviklet av den britiske redaktøren og Labour-debattøren David Goodhart. I 2017 ga han ut «The Road to Somewhere» om den nye konfliktlinjen:

Omtrent halvparten av britene er somewheres. De er forankret i et område og en rolle – husmor i Cornwall, bonde i Skottland eller snekker i Nordøst-England. De bor spredt over hele landet.

20–25 prosent er anywheres og bor hovedsakelig i storbyene. De har høyere inntekt, lang utdanning, finner sin identitet i jobb og karriere og kan leve – anywhere. Den siste fjerdedelen er et sted på skalaen mellom de to ytterpunktene.

Anywheres er økonomisk og kulturelt liberale, de omfavner EU og det flerkulturelle samfunnet, men kan være både sentrum-venstre i media, kultur og undervisning – eller sentrum-høyre i det private næringslivet. Konfliktlinjen går dermed på tvers av høyre-venstre.

I kunnskapssamfunnet er det anywheres som dominerer blant opinionsdannere og beslutningstakere. Mange somewheres opplever på sin side at de blir overkjørt av samfunnet. Misnøyen handler ikke bare om innvandring og EU, som ved Brexit, men om bredere sosial polarisering.

Den nye kunnskapsøkonomien har skapt langt større utrygghet på nedre halvdel av samfunnet. Industrier og gruver har stengt, fortidens selvsikre arbeiderklasse har blitt erstattet av usikre og dårlig betalte servicejobber som vakter, renholdspersonale og bartendere.

Skandinavia og Tyskland er heldigvis ikke avindustrialisert på samme måte som Storbritannia; men Giskes analyse viser at skillene også finnes på våre breddegrader. Nærvelgerne har også spilt en viktig rolle i den danske politikken de siste tiårene. 

Socialdemokratiet gjenetablerte på en unik måte båndene til nærvelgerne, som de europeiske søsterpartiene sliter med. Trond Giske er med gode grunner inspirert av dette.

Lars Olsen
Dansk journalist

Ved årtusenskiftet fikk Dansk Folkeparti sitt gjennombrudd ved å mobilisere nærvelgere som var misfornøyde med masseinnvandringen og de etablerte politikerne. Da DF triumferte ved valget i 2015, var det også forankret i provinsens opprør mot hovedstadseliten – våre anywheres, ifølge boken «Opprør fra utkanten», som en rekke valgforskere har skrevet.

I 2017–22 tok Mette Frederiksens sosialdemokrati virkelig opp hansken: tidlig pensjonsrett for slitne arbeidere («Arne-pensjon»), strengere innvandringspolitikk, et oppgjør med sentralisering, «nærheten tilbake» og lignende.

Den nye profilen passet perfekt for de tradisjonelle kjernevelgerne i arbeiderklassen, som i dag bor i områder og distrikt utenfor storbyene.

Det ble en knockout mot Dansk Folkeparti, der tusenvis av sofavelgere ble mobilisert og Mette Frederiksen statsminister. Socialdemokratiet gjenetablerte på en unik måte båndene til nærvelgerne, som de europeiske søsterpartiene sliter med. Trond Giske er med gode grunner inspirert av dette.

Spørsmålet er bare: Er Mette Frederiksen II i stand til å gjøre det samme igjen?

Socialdemokratiet har mistet mange arbeiderklassevelgere, ikke minst etter at store bededag ble avskaffet.  S-toppen kan med rette peke på investeringer i yrkesutdannelser og lønnsløft for offentlige grupper, men profilen til den privatansatte arbeiderklassen står ikke like sterkt som før.

Noen av de frafalne har – heldigvis, for sosialdemokratene – gått til Sosialistisk Folkeparti, men danske nærvelgere kan også gå en annen vei.

Socialdemokratiet-Venstre-Moderaterne-regjeringen stiller seg merkelig likegyldig til spørsmålet om sentrum-periferi, den løftes egentlig bare av Danmarksdemokraterne. Lederen Inger Støjberg gjorde et kanonvalg på deler av Jylland, og med nyvalgte Susie Jessen har de også en sterk profil i de gamle DF-bastionene i Vest- og Sørsjælland – her vil Socialdemokratiet få mye sterkere motstand enn ved forrige valg.

Generelle uttalelser om «samarbeid over midten» og «ansvar for Danmark» appellerer i beste fall til noen globalvelgere. For nærvelgerne handler det om hverdagen – og de kan fort endre posisjon.

Les også

---

Denne kronikken ble først publisert i danske Altinget, og er oversatt og tilrettelagt av Ingrid Skovdahl.

Omtalte personer

Trond Giske

leder, Nidaros Sosialdemokratisk Forum (Ap)
cand.mag. i sosialøkonomi, statsvitenskap og og juss (Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1997)

Mette Frederiksen

Danmarks statsminister, partileder, Socialdemokratiet
master i afrikastudier (Københavns Universitet, 2009), ba.scient.adm. i samfunnsfag (Aalborg Universitet, 2007)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00