Høyesterett skal behandle ACER-saken i plenum

Nei til EUs søksmål mot staten om innlemmelsen av EUs tredje energimarkespakke, den såkalte ACER-saken, skal behandles av Høyesterett i plenum for annen gang. 

En meget prinsipiell sak skal behandles av Høyesterett i plenum, for annen gang. Her er Nei til EUs tidligere leder, Roy Pedersen på vei inn i rettssalen da saken stod for Borgarting lagmannsrett.
En meget prinsipiell sak skal behandles av Høyesterett i plenum, for annen gang. Her er Nei til EUs tidligere leder, Roy Pedersen på vei inn i rettssalen da saken stod for Borgarting lagmannsrett. Foto: Nei til EU
Christina Kullmann Five

Etter tap for Nei til EU i både tingretten og lagmannsretten, legger nå Høyesterett opp til en ny prinsipiell gjennomgang av ACER-saken. Hovedspørsmålet retten skal ta stilling til, er om Stortinget valgte rett prosedyre da EUs tredje energimarkedspakke ble tatt inn i norsk rett. Det er Regjeringsadvokaten som prosederer saken på statens vegne.

Forkortelsen ACER står for "Agency for the Cooperation of Energy Regulators", eller på norsk "byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter". ACER er EUs energibyrå. ACER skal sørge for at europeiske land overholder reglene for kraftutveksling i Europa. ACER skal tolke regelverket og lage retningslinjer.

ACER skal blant annet bidra til å lette energihandelen over landegrensene gjennom å fremme samarbeid mellom de nasjonale myndighetene for energiregulering