I Oslo står kampen om ACER – i Brussel oppfordrer ACER til europeisk solidaritet

Mens Borgarting lagmannsrett i disse dager baler med spørsmålet om Stortinget valgte rett Grunnlovsparagraf da de slapp den tredje energimarkedspakken inn i norsk rett, har Brussel verre spørsmål på agendaen. Vinteren kommer, det er krig, det er energikrise.

Staten må frifinnes, Stortinget valgte riktig prosedyre da EUs tredje energimarkedspakke ble sluppet inn i norsk rett, mener regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. ACER-saken står for Borgarting lagmannsrett denne uken.
Staten må frifinnes, Stortinget valgte riktig prosedyre da EUs tredje energimarkedspakke ble sluppet inn i norsk rett, mener regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. ACER-saken står for Borgarting lagmannsrett denne uken.Foto: Terje Pedersen / NTB
0:000:00