Debatt

Jan Steinholt: ACER vil stramme grepet om Norge

Energibyrået ACER vil forplikte Norge til tettere integrasjon med de regionale budområdene i Nord-Europa, skriver politisk rådgiver i Nei til EU, Jan Steinholt.

<span>Gjennom energibyrået ACER vil Norge forpliktes til å stille enda mer kapasitet
til rådighet for et større markedsområde, skriver Jan R. Steinholt, politisk rådgiver i Nei til EU.<br>Hovedkvarteret til ACER i Ljubljana, Slovenia.</span>
Gjennom energibyrået ACER vil Norge forpliktes til å stille enda mer kapasitet til rådighet for et større markedsområde, skriver Jan R. Steinholt, politisk rådgiver i Nei til EU.
Hovedkvarteret til ACER i Ljubljana, Slovenia.
Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Jan Royd Steinholt
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

ACER vurderer nå et forslag fra systemoperatørene, deriblant Statnett, om å integrere norske områder i en større region som skal forenkle kapasitetsberegning og felles metodologi. Parallelt med dette jobber ACER med et forslag om nye regler for kapasitetsberegning for det langsiktige kontraktmarkedet.

Den gradvise harmonisering av Unionens energimarkeder innebærer regionale løsninger som et midlertidig skritt på vei mot dette målet, står det i den reviderte ACER-forordningen som inngår i EUs fjerde energimarkedspakke.

Norge forpliktes til å stille enda mer kapasitet til rådighet for et større markedsområde. 

Jan R. Steinholt
Rådgiver Nei til EU

Det er i dag åtte slike regioner for kapasitetsfordeling (CCR). ACER vil at de norske bud- og prissonene skal inkluderes i den nordiske og Hansa-regionen, det vil si Tyskland, Nederland, Polen og Luxembourg, i tillegg til Sverige og Danmark. Når grensene for de norske budområdene inkluderes, vil dette ifølge ACER bidra til økt «velferdsutvikling».

En konsekvens av Stortingets vedtak

I praksis betyr det at Norge forpliktes til å stille enda mer kapasitet til rådighet for et større markedsområde. Metodologien som er bestemt, er såkalt flytbasert. Det betyr at det helt og holdent er markedet som styrer.

Når Norge trekkes stadig tettere inn, er dette en direkte konsekvens av at Stortinget sommeren 2021 vedtok fire forordninger som delvis forskutterer EUs fjerde energipakke, og delvis er logiske oppfølgere av den tredje energimarkedspakka, innlemmet i EØS-avtalen i 2019.

En av disse er forordningen om langsiktig kapasitetstildeling (FCA), som skaper et nytt marked for mer langsiktige kontrakter. En annen er forordningen om kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering (CACM). Det er særlig denne som brukes som argument av systemoperatørene og ACER for å binde Norge til et større markedsområde. Enkelt sagt innebærer CACM detaljerte regler som skal sikre at det er markedet og ikke nasjonale behov som skal styre både tilgang til og flyt over kablene.

ACER setter Sverige på plass

Sverige er forpliktet til å stille 70 prosent av sin eksportkapasitet til rådighet for markedet.

Jan R. Steinholt
Rådgiver, Nei til EU

Strømprisgaloppen har skapt frustrasjon i Sverige som i Norge. Prisene har variert stort mellom nord og sør, og systemoperatøren Svenska Kraftnät har hatt problemer med overbelastning i nettet. Derfor søkte Svenska Kraftnät den svenske reguleringsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (EI, som tilsvarer norske RME) om å få begrense eksporten. EI sa nei til en generell eksportbegrensning, og henviste til at Sverige er forpliktet til å stille 70 prosent av sin eksportkapasitet til rådighet for markedet, slik kravet er i det reviderte elektrisitetsdirektivet i EUs fjerde energimarkedspakke.

Derimot ga EI midlertidig unntak for en viss eksportbegrensning på overføringslinjene og -kablene til Finland og Danmark (men ikke til Norge, Tyskland og Polen), med henvisning til forsyningssikkerheten. Danske og finske reguleringsmyndigheter protesterte og klaget til ACER, som nå har avvist at Sverige kan påberope seg unntak fra 70 prosent-regelen.

ACER overprøver vurderingene til den svenske systemoperatøren og reguleringsmyndigheten, og begrunner avslaget med følgende:

  1. At unntaket ikke er nødvendig for å opprettholde driftssikkerheten.
  2. At søknaden ikke inneholdt et mål for minstekapasitet.
  3. At søknaden ikke forklarte hvilken metodikk som var brukt for å avverge diskriminering mellom handel innenlands og grensekryssende krafthandel.

Slik er Sverige bokstavelig talt prisgitt hva ACER bestemmer. Hvis Stortinget aksepterer EUs fjerde energimarkedspakke, vil Norge havne i nøyaktig samme uføre.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00