Nederlag for Nei til EU i ACER-saken: Overføring av myndighet til ACER er lite inngripende

Stortinget valgte rett fremgangsmåte da EUs tredje energimarkedspakke ble tatt inn i norsk rett. Det fastslo Borgarting lagmannsrett i sin dom i ACER-saken i dag, og de har ikke vært i tvil om resultatet. Anken fra Nei til EU ble derfor forkastet.

Nei til EU, her representert ved advokat Bent Endresen midt i bildet, gikk på et tap i Borgarting lagmannsrett. Dette bildet er fra protester mot ACER utenfor Borgarting lagmannsrett den første dagen lagmannsretten behandlet saken den 31. oktober i år.
Nei til EU, her representert ved advokat Bent Endresen midt i bildet, gikk på et tap i Borgarting lagmannsrett. Dette bildet er fra protester mot ACER utenfor Borgarting lagmannsrett den første dagen lagmannsretten behandlet saken den 31. oktober i år.Foto: Nei til EU
0:000:00