Nederlag for Nei til EU i ACER-saken: Overføring av myndighet til ACER er lite inngripende

Stortinget valgte rett fremgangsmåte da EUs tredje energimarkedspakke ble tatt inn i norsk rett. Det fastslo Borgarting lagmannsrett i sin dom i ACER-saken i dag, og de har ikke vært i tvil om resultatet. Anken fra Nei til EU ble derfor forkastet.

Nei til EU, her representert ved advokat Bent Endresen midt i bildet, gikk på et tap i Borgarting lagmannsrett. Dette bildet er fra protester mot ACER utenfor Borgarting lagmannsrett den første dagen lagmannsretten behandlet saken den 31. oktober i år.
Nei til EU, her representert ved advokat Bent Endresen midt i bildet, gikk på et tap i Borgarting lagmannsrett. Dette bildet er fra protester mot ACER utenfor Borgarting lagmannsrett den første dagen lagmannsretten behandlet saken den 31. oktober i år. Foto: Nei til EU
Christina Kullmann Five

Borgarting lagmannsrett offentliggjorde i dag sin dom i saken mellom Nei til EU og staten ved Utenriksdepartementet i striden om Grunnlovstolkningen i ACER-saken. Hovedspørsmålet retten tok stilling til var om Stortinget hadde valgt rett prosedyre da EUs tredje energimarkedspakke ble tatt inn i norsk rett. 

Hva er ACER?
Forkortelsen ACER står for "Agency for the Cooperation of Energy Regulators", eller på norsk "byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter". ACER er EUs energibyrå. ACER skal sørge for at europeiske land overholder reglene for kraftutveksling i Europa. ACER skal tolke regelverket og lage retningslinjer.

ACER skal blant annet bidra til å lette energihandelen over landegrensene gjennom å fremme samarbeid mellom de nasjonale myndighetene for energiregulering