Toppmøte: Europas ledere innleder forhandlinger om felles gasskjøp

Akkurat nå er lagrene nesten fulle, men neste år må EU ha et system for å kjøpe gass sammen. Det sier EU-kommisjonens president etter krisetoppmøtet i Praha.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ankom fredag morgen til et uformelt EU-toppmøte på Praha slott i den tsjekkiske hovedstaden.
Statsminister Mette Frederiksen (S) ankom fredag morgen til et uformelt EU-toppmøte på Praha slott i den tsjekkiske hovedstaden.Foto: REUTERS/Leonhard Foeger
Thomas Lauritzen

PRAHA: Det var frykten for krig og behovet for energi som skapte EUs forløper, kull- og stålunionen, og de samme to faktorene truer nå med å rive EU fra hverandre mer enn 70 år senere.

Krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland har sammen med andre problemer skapt en energikrise i Europa som får gass- og strømprisene til å eksplodere.

På et toppmøte i den tsjekkiske hovedstaden fredag ble det understreket at de 27 EU-landene er i så ulike energisituasjoner at det er svært vanskelig å bli enige om felles løsninger. Men dette er den eneste veien fremover, advarer kommisjonspresident Ursula von der Leyen.

– Vi må unngå fragmentering og splittelse for enhver pris nå. Gang på gang har det indre marked vist seg å være vår største styrke, sa hun etter toppmøtet.

Mens land øst og sør i EU, med støtte fra Frankrike og Belgia, presser på for drastiske tiltak i det europeiske energimarkedet – for eksempel i form av et tak på gassprisene – er for eksempel Tyskland, Nederland og Danmark skeptiske.

Nytt energitoppmøte om to uker

Ursula von der Leyen og EU-kommisjonen er nå bedt om å jobbe videre med ulike modeller for hvordan man kan tvinge gassprisene ned gjennom felles politiske beslutninger.

Målet er å få ned prisen, både for strøm og gass, fordi danske og europeiske forbrukere er under press på begge områder.

Mette Fredriksen (S), statsminister

Det er usikkert om Kommisjonen vil være i stand til å presentere presise forslag før neste EU-toppmøte, som finner sted i Brussel allerede 20. og 21. oktober.

– Kommisjonen fortsetter å jobbe, og det er EU-toppmøte om 14 dager. Jeg forventer at beslutninger kan tas der. Målet er å få prisen ned, både for strøm og gass, fordi danske og europeiske forbrukere er under press på begge områder, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) i Praha.

Tjenestemenn og diplomater uttrykte imidlertid tvil om konkrete forslag kan fremmes og vedtas på så kort tid. Energimarkedet er ekstremt komplisert og medlemslandene har svært forskjellige energimiks.

Problemet er at den russiske andelen av EUs totale gassimport har falt fra over 40 prosent før Russlands invasjon av Ukraina til nå på rundt 7,5 prosent. Det er vanskelig å finne en erstatning for all den gassen, spesielt på litt lengre sikt.

Statsministeren: Vi har gjort det vi kan

Akkurat nå har det vært mulig å fylle opp 90 prosent av EUs gasslagringsanlegg, blant annet gjennom økt produksjon i de norske gassfeltene. Men Norge kan ikke produsere enda mer, advarte statsminister Jonas Gahr Støre under et bredere europeisk toppmøte dagen før EUs samtaler.

– Norge har gjort alt vi kan, sa Støre til Altinget torsdag. Han gjorde det også klart at den norske regjeringen ikke bare kan senke prisen på norsk gass for å hjelpe EU.

– Norge som land og stat selger ikke gass. Det er selskapene i Norge som selger gass til europeiske selskaper innenfor de reglene som gjelder i EU, sier han.

Les også

Felles, langsiktige prisforhandlinger med «vennligsinnede produsenter» som Norge er et av alternativene kommisjonen nå arbeider med.

– Det finnes ulike modeller. Men en ting er klart: Når lagrene tømmes neste år og vi nærmer oss neste års vinter, er det avgjørende at vi har bygget opp et felles system for kjøp av gass. Ellers vil vi overby hverandre, sier von der Leyen.

Under EU-toppmøtet i Praha diskuterte lederne også hvordan man kan styrke beskyttelsen av kritisk infrastruktur i Europa, i lys av sabotasjen av gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen.

– Det er helt klart en type trussel som vi må venne oss til, og som vi må være bedre forberedt på. Det vil også være en avgjørende del av samarbeidet mellom EU og NATO, sier kommisjonens president.

Ingen russisk deltakelse i dansk gassleting

Statsminister Mette Frederiksen presenterte sammen med Sveriges statsminister den kunnskapen danske og svenske myndigheter så langt har om eksplosjonene og lekkasjene i Østersjøen ved Bornholm.

Når lagrene tømmes neste år og vi nærmer oss neste års vinter, er det avgjørende at vi har bygget opp et felles system for kjøp av gass.

Ursula von der Leyen, president i Europakommisjonen

Mens EU-toppmøtet pågikk, klaget den russiske ambassaden i København over at Russland ikke får tilgang til etterforskningen som Danmark og andre land har satt i gang.

Russerne sier de derfor vil sette i gang sin egen etterforskning.

I Praha bekreftet Mette Frederiksen at Russland ikke er invitert til å delta i den danske etterforskningen.

– Det er riktig at det har kommet en forespørsel fra Russland i forbindelse med etterforskningen i Østersjøen – og et ønske på russisk side om å delta i etterforskningen som pågår, sier statsministeren.

– Regjeringens svar på dette er at vi selvfølgelig har en etterforskning i Danmark, og så har vi valgt å ha en etterforskning i regi av EU med tre medlemsland: Tyskland, Sverige og Danmark. Og det er strategien vi skal følge.»

 

Denne artikkelen er også publisert i danske Altinget og er oversatt av Oscar Solvang Bergersen

Omtalte personer

Ursula von der Leyen

President, Europakommisjonen
master of public health (2001), cand.med (Mediziniche Hochschule, Hannover, 1991)

Mette Frederiksen

Danmarks statsminister, partileder, Socialdemokratiet
master i afrikastudier (Københavns Universitet, 2009), ba.scient.adm. i samfunnsfag (Aalborg Universitet, 2007)

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00