Unge og urfolk i fokus for norsk lederrolle i Arktisk råd

Norge tar over ledervervet i Arktisk råd i mai og har bestemt seg for fire hovedområder som vil stå i fokus. Men Anniken Huitfeldt er ikke sikker på om Arktisk råd overlever. 

Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Andreas Krog

Økt engasjement blant de unge og et økt fokus på urfolk. Det blir Norges hovedprioriteringer når vi 11. mai overtar lederrollen i Arktisk råd – fra Russland. 

– Vi vil forsøke å øke de mulighetene unge i regionen har til å påvirke og delta i diskusjoner som vil påvirke deres liv og fremtid. Vi vil understreke viktigheten av urfolks deltakelse og deres verdifulle bidrag på alle samarbeidsområder i rådet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).  

Samtidig vil Norge ha fire såkalte tematiske prioriteter. Det er: