Kommentar av 
Magnus Norman

Vil Ursula von der Leyen bli gjenvalgt – og hvordan blir politikken?

Mandag kom den offisielle kunngjøringen som har vært Brussels kanskje dårligst bevarte hemmelighet: Den 65 år gamle legen og syvbarnsmoren Ursula von der Leyen ønsker å fortsette å lede EU-kommisjonen i fem år til. Men veien dit er full av fallgruver, skriver Magnus Norman, gründer av Impact Europe.

At Ursula von der Leyen ønsker å fortsette som EU-kommisjonens president i ytterligere en mandatperiode, er på ingen måte en overraskelse. Før dette kan bli virkelighet, gjenstår det imidlertid mange trinn. 
At Ursula von der Leyen ønsker å fortsette som EU-kommisjonens president i ytterligere en mandatperiode, er på ingen måte en overraskelse. Før dette kan bli virkelighet, gjenstår det imidlertid mange trinn. Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS/NTB
Magnus Norman
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Mye tyder på at EPP-kongressen i Bucuresti 6.-7. mars blir starten på Ursula von der Leyens (VDL) valgkamp. Mye tyder også på at hun blir gjenvalgt.

Men veien til 13. etasje i Berlaymont, der kommisjonens president har sitt kontor, er full av fallgruver.

Første hinder

Det første hinderet er å få grønt lys fra Det europeiske råd, det vil si EUs stats- eller regjeringssjefer. EU-kommisjonens evne til å styre og holde EU sammen i en spesielt utfordrende tid, har styrket respekten og tilliten til VDL blant EUs medlemsstater.

Det er usannsynlig at Europas ledere velger bort stabilitet og i stedet prøver å bli enige om en annen kandidat. I tillegg har stats- eller regjeringssjefene andre toppjobber de trenger å bli enige om, for eksempel presidentposten for Det europeiske råd. 

Les også

Andre hinder

Det andre hinderet VDL må overvinne, er å samle flertall i Europaparlamentet. Selv om hennes egen partigruppe, EPP, blir det største partiet og dermed nominerer VDL som president – noe som virker høyst sannsynlig akkurat nå – vil hun måtte danne en politikk som vinner støtte fra minst halvparten av Europaparlamentets 720 medlemmer. Den prosessen risikerer å bli rotete og vanskelig. 

Hestehandel venter

Presset fra fløypartiene, som ventes å bli en av valgets vinnere, ligger an til å bli beinhardt. Selv om et pro-europeisk lim av EPP, sosialdemokrater og liberale fletter sammen et nytt parlament, vil VDL måtte justere sin politikk for å vinne tilstrekkelig støtte. Hvilke kompromisser hun må gjøre for ikke å bli stemt ned av partiene, gjenstår å se. Men det er stor sannsynlighet for at VDL må gi løfter på fløypartienes prioriterte politikkområder som migrasjon, miljø og landbruksspørsmål.

Ingen vet hvor langt hun er villig til å gå. Det vi imidlertid kan si akkurat nå, er at den politiske hestehandelen ligger an til å bli tøff. 

Det er usannsynlig at Europas ledere velger bort stabilitet og i stedet prøver å bli enige om en annen kandidat.

Magnus Norman
Impact Europe

Hvordan blir politikken?

Hva slags politikk kan vi forvente dersom hun blir valgt? Her er fem næringslivsrelevante temaer å holde øye med:

Mindre omfattende klimalovgivning

Det politiske handlingsrommet for å senke EUs klimaambisjoner er null. Dagens klimarammeverk, inkludert mål for 2040, vil bli revidert i henhold til planen. Men krigen i Ukraina, energiforsyning, næringslivets konkurranseevne og bondeopprørene vi har sett i blant annet Tyskland, Nederland og Frankrike, kan bli en brems for presset om ny klimalovgivning.

Mer KI-regulering

KI-loven som snart skal implementeres, er bare et første skritt. Politikkutviklingen innen kunstig intelligens og digitale spørsmål vil fortsette i Brussel. Vi kan forvente at en ny digital strategi lanseres i begynnelsen av neste mandatperiode.

Økonomisk sikkerhet – ny reguleringsmotor

Å beskytte EU mot kinesisk innflytelse og urettferdig konkurranse er et viktig tema for mange medlemsland og en av EPPs hovedprioriteringer. Den nåværende EU-kommisjonen har allerede fastsatt et veikart for fremtidig lovgivning på eksportkontrollområdet. 

Er det noen som kan håndtere usikkerhet og samtidig holde EU samlet, så er det Ursula von der Leyen.

Magnus Norman
Impact Europe

Made in EU-trenden fortsetter

Byggingen av et Europa som streber etter uavhengighet fra resten av verden vil fortsette. Etter hvert som USA og Kina går hver sin vei, vil EU fortsette å redusere strategiske sårbarheter i viktige sektorer.

EU girer opp forsvarspolitikken

Krigen i Ukraina og bevisstheten om et mulig maktskifte i Washington har allerede skapt press på EU for å lede overgangen til et europeisk forsvar som kan møte en ny sikkerhetspolitisk virkelighet.

Hvilke uventede hendelser venter?

Ingen kunne ha forutsett at VDLs første mandatperiode ville bli preget av en global helsepandemi og en brutal russisk angrepskrig mot Ukraina. Det er like vanskelig å gjette hvilke uventede hendelser som vil påvirke EUs fremtidige politikk.

Men er det noen som kan håndtere usikkerhet og samtidig holde EU samlet, så er det Ursula von der Leyen. Hvis hun har vilje og støtte til å fortsette i fem år til. 

Les også

---

Denne kronikken ble først publisert i svenske Altinget og er oversatt av Ingrid Skovdahl.

Omtalte personer

Ursula von der Leyen

President, Europakommisjonen
master of public health (2001), cand.med (Mediziniche Hochschule, Hannover, 1991)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00