Kommentar av 
Rasmus Nielsen

Alrow Media-eier forbereder seg på generasjonsskifte og stiftelseseierskap

Mediekonsernet Alrow Media, som står bak den politiske nettavisen Altinget i de tre skandinaviske landene og den ukentlige tankesmien Mandag Morgen i Danmark, tar nå noen grep for å fremtidssikre selskapet, skriver Rasmus Nielsen, grunnlegger av Altinget.

Rasmus Nielsen med sine to sønner Oskar (født 1993) og William (født 1996) på et familiearrangement 12. mai 2023.
Rasmus Nielsen med sine to sønner Oskar (født 1993) og William (født 1996) på et familiearrangement 12. mai 2023.Foto: Simon Skipper
Rasmus Nielsen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Dette skjer når jeg som 62 år gammel gründer og eier forbereder meg på et smidig generasjonsskifte, kombinert med forberedelsene til delvis stiftelseseierskap. Hensikten er å sikre selvstendigheten i våre fire medier og tilhørende arbeidsplasser. Stiftelsen skal ha et demokratidannende formål.

Gjennom årene har det ikke manglet på kjøpsinteresse fra inn- og utland, noe vi bare ser på med takknemlighet. Men med disse grepene ønsker jeg å verne om medietitlenes uavhengige, nøytrale og seriøse utgivergrunnlag. I tillegg skal våre i dag 200 arbeidsplasser sikret i Brussel, København, Oslo og Stockholm. Vi er kunnskapsbedrifter der våre godt utdannede og spesialiserte medarbeidere betyr alt.

Grunnlegger av tre selskaper

Nærmere bestemt vil tre selskaper bli grunnlagt, som sammen vil eie Alrow Media. 

Alrow Media

Alrow Media eier 100 prosent:

  • Altinget ApS, Danmark, startet 2000
  • Altinget AB, Sverige, startet i 2014
  • Altinget AS, Norge, startet 2022
  • Mandag Morgen ApS, kjøpt 2016
  • Ejendomsselskabet Stedets Ånd ApS, startet 2006

Få mer informasjon på www.alrow.media

 

ROW ApS får 90 prosent eierskap. Navnet på selskapet er initialene til Rasmus og mine to sønner, Oskar og William. ROW – eller rad – beskriver også konseptet bak Altinget, nemlig en rekke nisjemedier. De to familiegrenene ligger an til å overta i første omgang 10 prosent eierskap hver i løpet av 2024.

30 år gamle Oskar Herrik Nielsen er gründer og tidligere reklamesjef i Alrow Media.

26 år gamle William Herrik Nielsen er lege og doktorgradsstipendiat i hjertemedisin ved Rigshospitalet i København. 

Sønnene, som begge er født, oppvokst sammen og bor i København, har et nært og respektfullt forhold. De har lenge aktivt fulgt selskapets utvikling – Oskar med spesiell interesse for forretningsutvikling, William for IT. De har ikke valgt en journalistisk karriere, så publisistlinjen vil fortsatt være pålagt sjefredaktørene på grunnlag av publiseringsprinsippet om nøytralitet og redelighet. 

Fond som informant og megler

Videre stiftes ALF ApS og et tilknyttet ALF Holding ApS, som fra starten overtar det resterende eierskapet på 10 prosent. ALF er en forkortelse for Alrow Fonden, som er planlagt etablert ved gaveskjøte i årene 2026-30 med ideelle, demokratipedagogiske formål. Når Alrow Fonden etableres, erstatter den ALF Holding ApS som eier av ALF ApS.

Stiftelsens kapitalbase forventes å komme dels fra meg som gründer og dels fra forholdsmessig andel av fremtidig utbytte og avkastning på kapital. Stiftelsen er tenkt å ha hovedsete og virksomhet sentralt i København. I tillegg til sitt demokratistyrkende formål, vil det ha som en delvis oppgave å kunne kalibrere eller om nødvendig megle mellom mulige fremtidige generasjoner i tilfelle det vil oppstå ulike syn på strategien.

Forlag og skole neste generasjon

Etter min mening sikres fremtiden best gjennom selveierskap. Familieselskaper er ryggraden i skandinavisk virksomhet, og stiftelser er – ikke minst i Danmark – en utbredt og varig form for medeierskap. Jeg, mine sønner, styret i Alrow Media og våre rådgivere er overbevist om at en kombinasjon av familie- og stiftelseseierskap vil være den mest levedyktige og langvarige eierstrukturen – forhåpentligvis inn i neste århundre. 

På sikt er tanken at de to familiegrenene og Alrow Fonden skal eie mer av medieselskapet, selv om jeg nok eier en andel resten av livet.

Den endelige fordelingen av det totale eierskapet fremgår av testamentet, samt Alrow Fondens charter med formål og nordisk styreprofil, samt detaljer i grunnleggers testamente.

Modellen er etablert og sluttmålet er irreversibelt. Det er ikke noe hastverk. Jeg er frisk og planlegger å være styreleder i selskapet og senere i stiftelsens styre i årene som kommer. Å planlegge hva som til syvende og sist er en avslutning, krever mye ettertanke. En slik prosess må gis tid. På denne måten kan man også bidra til å prege og trene neste generasjons evner til fordel for selskapet, akkurat som jeg forhåpentligvis kan bidra til sjelen og tradisjonen til Alrow Fonden når det realiseres.

Oppfattes som felleseie

Samfunnsmedier som Altinget er på en måte ingens. De oppfattes gjerne som felleseie – som en del av vårt samfunn. Som noe som bare kommer ut. Det er sånn det skal være.

Riktignok er det formelle eiere, som det har blitt forklart her. Og som abonnenter, annonsører, kilder og ansatte kan føle seg trygge på i fremtiden når planen implementeres. For det er den daglige publisisme som teller. At du kan stole på hva vi publiserer. At vi alltid er der. Til syvende og sist til støtte for vår demokratiske styreform. Det var hensikten den første dagen Altinget.dk kom ut i april 2000 – og det vil være hensikten for alltid. 

 

Omtalte personer

Rasmus Nielsen

Styreleder og eier av Alrow Media (Altinget.dk, Altinget.se, Altinget.no og Mandag Morgen)
Journalist (Danmark Journalistskole, 1983)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00