Debatt

Asheim (H): Trygg pensjon for fremtidige generasjoner

Skal pensjonisttilværelsen bli like god for barna våre som for oss selv, må pensjonssystemet være bærekraftig over tid, skriver Henrik Asheim, arbeidspolitisk talsperson og 1. nestleder i Høyre.

<b>VELFERD PÅ LANG SIKT:&nbsp;</b>«Skal&nbsp;barna våre også kunne gå en god alderdom i møte, må vi ta grep i dag for å sikre velferden på lang sikt. En god start er et pensjonssystem som gir neste generasjon like gode utsikter som oss selv til en trygg og verdig pensjonisttilværelse», skriver Henrik Asheim, Høyres arbeidspolitiske talsperson.
VELFERD PÅ LANG SIKT: «Skal barna våre også kunne gå en god alderdom i møte, må vi ta grep i dag for å sikre velferden på lang sikt. En god start er et pensjonssystem som gir neste generasjon like gode utsikter som oss selv til en trygg og verdig pensjonisttilværelse», skriver Henrik Asheim, Høyres arbeidspolitiske talsperson.Foto: Geir Olsen / NTB
Henrik Asheim
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Høyre har sammen med en rekke andre partier blitt enige om et nytt pensjonsforlik i Stortinget. Det gjør vi for å sikre at fremtidige generasjoner, så vel som dagens voksne, skal få en god og trygg pensjonisttilværelse. Det kan virke opplagt, men slik samfunnet utvikler seg, er det slettes ingen selvfølge. 

Samtidig som vi blir flere eldre og færre yrkesaktive, er det også forventet at vi lever lenger. Det er utelukkende positivt at vi har bedre helse og høyere levestandard enn tidligere. Men dersom pensjonsalderen står stille mens forventet levealder øker, samtidig som færre står i jobb, går ikke regnestykket opp. Et slikt pensjonssystem er ikke bærekraftig over tid. 

Dersom vi ikke tar langsiktige grep i dag, vil regningen skyves over på neste generasjon, som vil måtte ta til takke med lavere velferd og dårligere pensjon. Det kan vi ikke akseptere. 

Viktige seire i forliket

Høyre var derfor med på pensjonsreformen i 2007, og er nå en del av et nytt pensjonsforlik. Begge deler kan virke teknisk, men har i all hovedsak et hovedmål: Sikre et bærekraftig pensjonssystem for fremtidige generasjoner ved at folk står lenger i jobb når levealderen blir høyere. For å sikre at viktige endringer i pensjonssystemet står seg over tid, har det vært avgjørende for Høyre med bred enighet om de lange linjene mellom partiene på begge sider. 

I tillegg til at pensjonsalderen nå øker i takt med den forventede levealderen, har Høyre fått gjennomslag for andre viktige seire i pensjonsforliket. For Høyre har det vært en forutsetning for enigheten å styrke retten til å stå lenger i jobb, og å sikre bedre ordninger for sparing til egen pensjon. 

Ingen skal være pliktig til å fratre jobben sin når de når særaldersgrensen for de yrkene som har det.

Henrik Asheim
Arbeidspolitisk talsperson, Høyre

Høyre har fått med seg et bredt flertall i Stortinget på å heve aldersgrensen for å stå i jobb i staten fra 70 til 72 år, og at ingen skal være pliktig til å fratre jobben sin når de når særaldersgrensen for de yrkene som har det. Det er et viktig bidrag til å bekjempe aldersdiskriminering i arbeidslivet, og til å fjerne de hindringene som tvinger folk ut av arbeidslivet. Det er i tillegg ganske meningsløst at staten skal ha lavere aldersgrense enn privat sektor, som lenge har praktisert 72-årsgrense. 

Høyre håper dette også vil gjøre noe med arbeidslivets holdninger overfor arbeidstakere som har lyst til å stå i jobb lengre. I dag opplever mange å bli mindre attraktive arbeidstakere etter hvert som man blir eldre. Skal folk kunne stå lenger i jobb, må vi ikke bare gjøre politiske endringer, men også spille ballen over til arbeidsgiverne i både privat og offentlig sektor. 

Høyre i regjering fjernet plikten til å fratre når du oppnår særaldersgrensen i de yrkene som har det. Det gjelder blant annet ansatte i politiet, sykepleiere, jordmødre og ambulansearbeidere. Støre-regjeringen lovet at de skulle gjeninnføre denne plikten, men Høyre har nå fått gjennomslag for at ansatte beholder retten til å jobbe etter nådd særaldersgrense. Da unngår vi å skyve folk som både kan og vil jobbe, ut av arbeidslivet. 

Sikre velferden på lang sikt

En viktig del av pensjonsopptjeningen er den delen vi sparer selv. For Høyre har det lenge vært sentralt å styrke ordningen for individuell pensjonssparing med skattefordeler (IPS). Skattefordelene i IPS er et viktig insentiv til egen pensjonssparing, men i 2022 reduserte Støre-regjeringen det årlige sparebeløpet for IPS fra 40 000 kroner til 15 000 kroner. Vi vet at kuttet førte til en halvering av antallet nordmenn som sparte til pensjon gjennom IPS. 

Skal barna våre også kunne gå en god alderdom i møte, må vi ta grep i dag for å sikre velferden på lang sikt. 

Henrik Asheim
Arbeidspolitisk talsperson, Høyre

Høyre har som en del av pensjonsforliket forhandlet inn at grensen fra og med statsbudsjettet 2026 skal heves fra 15 000 kroner til minst 25 000 kroner i året. Med en borgerlig regjering vil Høyre jobbe for et enda høyere sparebeløp som kan gi folk en ekstra motivasjon til å sette av litt penger i måneden til pensjonssparing. 

Endringene i pensjonssystemet Høyre nå er med på, skal sikre alle muligheten til en god og trygg pensjonisttilværelse. Dagens generasjoner nyter godt av høy velferd og gode pensjonsutsikter. 

Skal barna våre også kunne gå en god alderdom i møte, må vi ta grep i dag for å sikre velferden på lang sikt. En god start er et pensjonssystem som gir neste generasjon like gode utsikter som oss selv til en trygg og verdig pensjonisttilværelse. 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00